تحقیق هنر بیزانس 41 صفحه doc

هنر منسوب به دوره امپراطوری روم شرقی، كه حدود 330 میلادی توسط كنستاتین تاسیس شد و در سال 1453 كه قستنطنیه (كنستانتینوپل) پایتخت امپراطوری به تصرف تركها درآمد و با نام استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی شد،‌به پایان رسید طی این یازده سده متصرفات بیزانس از نظر گستره بسیار متنوع بود زمانی تقریبا تمام حوزه مدیریتانه را در بر می گرفت،‌اما از سدة هفتم میل

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 29 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

پیشگفتار

فصل اول: هنر صدر مسیحیت

فصل دوم: معماری

فصل سوم: موزاییك و نقاشی

فصل چهارم: نسخه تذهیب كاری شده

فصل پنجم: پیكر تراشی و صنایع دستی

فصل ششم: هنر بیزانسی

فصل هفتم: راونا

فصل هشتم: نقاشی و پیكر تراشی

فهرست منابع و مآخذ

تصاویر

پیشگفتار

هنر بیزانس Byzantine art

هنر منسوب به دوره امپراطوری روم شرقی، كه حدود 330 میلادی توسط كنستاتین تاسیس شد و در سال 1453 كه قستنطنیه (كنستانتینوپل) پایتخت امپراطوری به تصرف تركها درآمد و با نام استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی شد،‌به پایان رسید. طی این یازده سده متصرفات بیزانس از نظر گستره بسیار متنوع بود زمانی تقریبا تمام حوزه مدیریتانه را در بر می گرفت،‌اما از سدة هفتم میلادی به بعد بسیاری از ایالات آن نخست به رست اعراب و بعد به دست تركها از دست رفت.

با این حال هنر بیزانس را نمی توان به درستی بر حسب مسائل سیاسی یا جغرافیائی توصیف كرد. این هنر به ناگاه ظهور نیافتو برای مدت طولانی به همان اندازه كه هنر بیزانس محسوب می شود، هنر رومی هم بود. و از این گذشته در سال 1453 هم متقوف و مضمحل نشده زیرا در نیمه دوم سده ی پانزده م و بخش قابل توجهی از سدة‌شانزدهم هنر آن مناطقی كه هنوز ارتودوكس یونانی شكوفا بود – مانند منت آتوس (montatos) به همان سنت بیزانسی بود . همچنین هنر بیزانسی بسیار فراتر از محدوده های قلمرو امپراطوری رفت و به عنوان مثال به جاهایی چون كشورهای اسلاو هم نفوذ كرد . هنر بیزانسی پیش از هر چیز هنری مذهبی است. نه به ای معنا كه صرفاً محدود به مضامین مذهبی بود. زیرا نمود آن را در «هنر های فرعی» آثار فلز كاری، نساجی برجسته كاری روی عاج، مینا كاری،‌جواهر سازی و غیره هم شاهدهستیم و به علاوه نقاشی های دنیوی و آثار موزائیك كاری نیز قصرهای امپراطوری را مزین می ساخت. اما این آثار ،‌كه بسیاری از آنها مفقود شده و از بین رفته اند،‌در قیاس با موضوعاتی كه از كتب مقدس عهد قدیم و عهد جدید كتابهای آخر زمانی و زندگی قریسین اخذ می شد اندك است. هنر بیزانس همچنین یك هنر دین شناسه است از این رو هنرمند بیزانسی سودای رهایی بیان فردی خود را نداشت و صرفا بیان و گم ها و پیش فرضها ارتودكسی محسوب می شد و وابسته به كلیسایی بود كه این دگم ها را برقرار ساخته بود. وظیفه او ترجمان دستورالعمل ها و آموزه های ایمان مذهبی،‌اندیشه های علمای دینی و اراده ی شورای كشیشان به زبان هنر بود. در نتیجه این هنر،‌هنری غیر شخصی و سنتی بود. از این روشخصیت هنرمند نادیده انگاشته می شد و در واقع تعداد اندكی از استادان بیزانسی را به اسم می شناسیم . چیدمان موزاییك ها یا نقاشی‌ها در كلیسا،‌انتخاب موضوعات حتی حالت و بیان حسی شخصیت ما همگی مطابق با الگوی سنتی ملهم از مفاهیم این شناسانه بود. و اگر زمانی هنرمند تلاش می كرد تا به نوآوری دست زند، خطر اتهام به ارتداد یا كفر را به جان می خرید. وظیفه هنرمند بیش از آن كه كاركرد آموزشی داشته باشد قرابت هایی با نقش روحانیون كلیسا داشت و استعداد عملی وی نوعی آیین عبادی محسوب می شد . آیینی تقریباً به مفهوم آیین عشاء ربانی . همین امر هنر اساساً دین شناسانه ی بیزانس را از هنر آموزشی ترغوب در دورة‌قرون وسطی متمایز می سازد. حتی زمانی كه هنر بیزانس جنبه امپراطوری به خود گرفت،‌به سختی از این ویژگی و مشخصه دین سالارانه و مذهبی فاصله گرفت. در حقیقت در این دوره شكلی از هنر كه در خدمت تجلیل از امپراطوری بود، وجود داشت؛ اما در بیزانس امپراطور،‌به عنوان پادشاه و فرمانروای شرقی،‌تجسم زمینی ربانیت و الوهیت محسوب می شد. دربار وی با سلسله مراتبی كه به دقت تدبیر شده بود،‌بازتابی بود از سلسله مراتب بهشت . مراسم قصر بزرگ كه با نظم بسیار دقیق و پروسواس انجام می‌شد، نوعی آیین عبادی محسوب می شد . از همین رو تعجبی نیست كه هنر بیزانس نوعی هنر استلیزه است و اساساً در مقابل روح و سلیقه هنر یونان باستان قرار می گیرد كه مضمونش انسان و شباهت های طبیعی اوست. هنرمندان بیزانسی از انسان زمینی و فردی دوری می جویند و در سودای ابر انسان،‌امر مقدس و مطلق است. این هنر با اتكا به شیوه استلیزه، انسان گرایی را در هنر از بین می برد و فرمهایی با كیفیت قدسی نمادین را ارائه می كند. این هنر طبیعت گر نیست بل آیینی است. قراردادهای هنر بیزانسی سرانجام با ایده های طبیعت گرایانه ی هنرمندان چون جیوتو و دو چیوبه چالش خوانده شد.

فصل اول

هنر صدر مسیحیت

اینكه نخستین آثار هنر مسیحی در كجا و در چه زمانی و توسط چه كسی به وجود آمد،‌بر كسی روشن نیست . چرا كه پیش از فرمانروایی كنستانتین كبیر كه مسیحیت را دین رسمی كشور و رم را مركز مسیحیت قرار داد،‌مسیحیان در نظر رومیان فرقه ای مزاحم و حتی خطرناك شمرده می شدند كه باید مهار شوند بنابراین مسیحیان باید مخفیانه عبادت می كردند . لذا احتمالاً در خانه‌های خصوصی ثروتمندان و یا در پرستشگاه‌های مخفی عبادت می كردند . آثار زیادی از آن دوره در دست نیست ،‌اما با ارزش ترین آثار این دوره مقابر دخمه‌ای یا كاتاكومب (Catacomb) ها هستند. این مقابر شبكه های گسترده‌ای از دالانها و اتاقكهای زیرزمینی در زیر شهر رم و شهرهایی هستند كه به عنوان گورستانهایی پنهان برای دفن مردگان مسیحی كه بیشترشان در ردیف شهدای اولیه مسیحیت به شمار می‌روند – طراحی شده بودند. مقابر دخمه ای از سدة‌ دوم تا سده چهارم پیوسته مورد استفاده بوده‌اند،‌و تخمین زده‌اند كه فقط در مقابر دخمه ای رم نزدیك به چهار میلیون جسد دفن شده باشد. این مقابر در روزهای پیگرد به عنوان مخفیگاهی برای پناهندگان مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ مدرك اثبات این سخن ،‌پلكانهای مسدود و مجزا، تورفتگی ها و گذرگاه‌های مخفی، و درهای مخفی نگه داشته شده ی ورودی و خروجی است. بدون تردید در این دخمه‌ها آیینهای سری مسیحی نیز اجرا می‌شده است و نقش اصلی آنها جای دادن مردگان بوده است.

در رم ،‌مقابر دخمه‌ای به صورت تونلهایی در لایه متخلخل خاك توفا كه سازندگان قدیمی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق هنر بیزانس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق هنر بیزانس – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
هنر صدر مسیحیت;معماری;موزاییك و نقاشی; پیكر تراشی و صنایع دستی;نسخه تذهیب كاری شده;راونا;هنر بیزانسی;نقاشی و پیكر تراشی

پاورپوینت معماری سبز 42 صفحه pptx

پاورپوینت معماری سبز شامل توضیح کامل معماری سبز همراه با تصاویر و توضیحات نمونه آثار معماران مطرح در رابطه با معماری سبز

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 5.51 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پاورپوینت معماری سبز شامل توضیح کامل معماری سبز همراه با تصاویر و توضیحات نمونه آثار معماران مطرح در رابطه با معماری سبز .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری سبز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری سبز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
معماری سبز;معماری پایدار;انرژی سبز ;معماری;معماری پاک

پاورپوینت حسن فتحی 70 صفحه pptx

پاورپوینت حسن فتحی معمار معروف مصری شامل بیوگرافی این معمار معروف و سبک کاری ایشان است و همچنین به توضیح کامل آثار ایشان همراه با تصاویر زیبا می باشد این پاور پوینت دارای گرافیک زیبا نیز می باشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 49.288 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پاورپوینت حسن فتحی معمار معروف مصری شامل بیوگرافی این معمار معروف و سبک کاری ایشان است و همچنین به توضیح کامل آثار ایشان همراه با تصاویر زیبا می باشد. این پاور پوینت دارای گرافیک زیبا نیز می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت حسن فتحی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت حسن فتحی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حسن فتحی ;بیوگرافی معماران;معماری مصر ;پاور پوینت حسن فتحی;پاورپوینت معماری;تحقیق معماری;hasan fathi;معماری

پاورپوینت معماری سبز 118 صفحه ppt

فایل پاورپوینت 118 اسلایدی، قابل ویرایش و بسیار کارشناسی شده با موضوع معماری سبز

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 118

حجم فایل: 2.744 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد .
ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت و سازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن آوری های جدید در دوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون ویا با ترکیب های مختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیاز های کاربران تغییر میدهند

►معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدارمی باشد که این نیز ناشی از نیازانسان امروز در مقابل پیامد های سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت معماری سبز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت معماری سبز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت معماری سبز ;دانلود پاورپوینت معماری سبز ;معماری سبز ;معماری

دانلود پاورپوینت خانه 37 صفحه pptx

خانه یكی از مباحث مهم در معماری ما می باشد كه كمتر به آن پرداخته شده است متاسفانه دردانشكده های معماری این مبحث مورد بررسی قرار نگرفته است نیاز به خانه در این زمان خیلی احساس می شود و می بایست با شناخت معماری گذشته و تطبیق آن با معماری معاصر این نیاز را بر طرف كرد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 3.738 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

خانه یكی از مباحث مهم در معماری ما می باشد كه كمتر به آن پرداخته شده است متاسفانه دردانشكده های معماری این مبحث مورد بررسی قرار نگرفته است نیاز به خانه در این زمان خیلی احساس می شود و می بایست با شناخت معماری گذشته و تطبیق آن با معماری معاصر این نیاز را بر طرف كرد

واژه خانه كه امروزه مصطلح است در گذشته به اتاق اطلاق می شده است ، اتاق خصوصی را ( وستاخ ) یا گستاخ یا وثاق می نا میده اند ، ا زواژه سرا بجای كلمه خانه در اصطلاح امروز آن ، استفاده می شده است در جنوب ایران اصطلاح خانه سرا ( به معنی سرایی با اتاق است ) مرسوم بوده است

در خانه‌های چهار صفه، عناصری مثل: سردر، راهرو، صفه، اتاق، میان خانه و حیاط را داریم

در خانه ها ی كاملتر كه زندگی خصوصی با زندگی عمومی به طرز زیبایی از هم جدا شده است عناصر آن شامل اندرونی، بیرونی، باربند،‌حیاط و با غچه ها ی آن، راهرو هشتی و غیره می‌شوند كه در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت

كلیه این عناصر بر اساس پیمودن تنظیم شده اند

پیمودن عرض در است و شناخته شده به دو نوع اصلی:

پیمودن كوچك، به طول چهارده گره ومعادل نود و سه سانتی متر و پیمودن بزرگ، به طول هیجده گره و معادل یكصد وبیست سانتی متر می‌باشد

یورت ها: یك دری (مرد گرد و راهرو) دو دری (اتاق كوچك) سه دری (اتاق) پنج دری (اتاق بزرگ) تالار و طنبی و غیره هستند. فواصل درها كه بصوت تیغه ها ی تابش بند در می‌ایند (و همچنین مجموع دو لغاز جانبی) در نظام پیمودن كوچك دو گره و درنظام پیمودن بزرگ چهار گره است

درهای مشرف به میانسرا،همگی یا پیمودن كوچك یا پیمودن بزرگ و به گاه نیاز به هردو بدین ترتیب پیمودن علاوه بر سراوری در تنظیم ابعاد وتناسبات پسندیده پیش ساختگی درها و روزنها را نیز امكان پذیر نموده در امر و اجرا و ساخت تسهیلات شایان توجهی را فراهم می‌اورد.

37 اسلاید فایل پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت خانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت خانه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
خانه;معماری

پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون 24 صفحه ppt

فایل پاورپوینت 24 اسلایدی و قابل ویرایش از تحلیل شهرک مسکونی زیتون

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 3.728 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

این مجتمع جهت سکونت 500 خانواده کم درآمد درمحله ای ارزان قیمت طراحی شده است. در این پست فایل پاورپوینت تحلیل این شهرک مسکونی قرار داده شده که می تواند به عنوان نمونه موردی داخلی شهرک های مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.این مجموعه چهار ورودی دارد که یکی از انها ورودی اصلی است که مشرف به خیابان اصلی است و در عرض زمین قرار گرفته است و سه ورودی دیگر در دو ضلع دیگر که مشرف به خیابان 10 متری هستند )قرار گرفته اند که در مجموع دسترسی انسان را به تمام نقاط مجتمع اسان می کند. ورودی اصلی با یک قوس به سمت دا خل مجتمع یک حالت دعوت کنندگی ایجاد نموده است.

در ادامه تعدادی از عکس های این شهرک مسکونی را قرار دادیم. برای اطلاعات بیشتری مانند پلان ها، نماها و تحلیل این شهرک، می توانید فایل پاورپوینت آن را از انتهایپست دانلود کنید. این فایل می تواند برای تحلیل نمونه موردی داخلی شهرک مسکونی در درس طرح معماری برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون;دانلود پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون;تحلیل شهرک مسکونی زیتون;معماری

پاورپوینت مقرنس در معماری 32 صفحه pptx

پاور پوینت مقرنس در معماری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 4.572 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پاور پوینت مقرنس در معماری

•مُقَرنَس آهو پا، پای آهو. یکی از عناصر تزئینی معماری اسلامی و ایرانی است •گونه‌ای پیش کردگی یا تاقچه‌بندی آذینی در زیر گنبدها یا نیم‌گنبدهای روی ایوان‌ها و درگاه‌ها، با آجر یا گچ و کاشی است که در آن هر رده از تاقچه‌ها از رده زیرین خود پیش می‌نشیند تا درگاه به هم آید. •مقرنس یکی از عناصر تزیینی معماری است که در زیباسازی بناهای ایرانی به ویژه مساجد و آرامگاه‌ها نقش مهمی دارد.

•مقرنس‌ها را می‌توان ازجمله عناصر موثر در ساختن گنبدها دانست، که بعدها کاربرد اولیه را از دست داده و بیشتر برای تزیین به کار رفته است. •مقرنس‌ها معمولاً در سطوح فرو رفتهٔ گوشه‌های زیر سقف کار می‌شوند اما محل قرار گیری این عنصر تزیینی می‌تواند در بالای دیوارها، سقفها…. •مقرنس نوعی تزئین است با فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی از روی نظم و قاعده که در بعضی موارد به شکل استالاکتیت آویزان است و در حقیقت این نوع تزئین معماری نوعی تزئین حجم پردازی شده‌است •مقرنس نوعی تجسم سه‌بعدی و برجسته نقش‌های هندسی و گره‌چینی‌های معماری و هنر اسلامی است. •به کارگیری مقرنس به طور عمده در معماری اسلامی در ایران و کشورهای اسلامی و عربی رشد کرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مقرنس در معماری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت مقرنس در معماری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پاور پوینت مقرنس در معماری;مقرنس در معماری;مقرنس ;معماری

طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار 43 صفحه pptx

طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار به صورت پاورپوینت 43 صفحه ای

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 7.832 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

طراحی پیاده رو ها بر اساس توسعه پایدار فایل پاورپوینت 43 صفحه ای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
طراحی;طراحی پیاده رو;توسعه پایدار;عمران;معماری;پیاده رو

پاورپوینت نمای خشک 52 صفحه pptx

نمای خشک به صورت فایل پاورپوینت در 52 صفحه

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 735 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مزایا و معایب و انواع و روشهای اجرا نمای خشک در یک فایل پاورپوینت 52 صفحه ای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت نمای خشک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت نمای خشک – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
نما;مصالح نوین;نمای خشک;عمران;معماری

معماری هند 47 صفحه pptx

معماری هند در 47 صفحه به صورت پاورپوینت

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 3.479 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

معماری هند یک فایل 47 صفحه ای با فرمت پاورپوینت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” معماری هند ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – معماری هند – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
معماری;معماری هند