خانه / بایگانی برچسب: عوامل اضطراب

بایگانی برچسب: عوامل اضطراب

روش تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B 88 صفحه doc

در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به …

ادامه مطلب