دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET) 17 صفحه doc

متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET)

8 صفحه متن لاتین واژه نامه فشرده اینترنتی

9 صفحه ترجمه فارسی متن واژه نامه فشرده اینترنتی

ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET 1_ALL IN ONE SEARCH ENGINES——–META SERCH

2_ARCHIVE-(1)A TERM USED TO DESCRIBE A SERVER ONTAINIG A LARGE AMOUNT OF PUBLICILY ACCESSIBLE SOFTWARE.(2)A TERM USED TO DESCRIBE AFILE WHICH CONTAINS ONE OR MORE FILES THAT HAVE BEEN COMPRESSED AND STORED.

3_ARPA-(ADVANCED RESEACH PROJECTS AGENCY)—DARPA

4_ATTACHMENT A FILE THAT IS SENT AS ART OF AN E-MAIL MESSAGE.

5_BAUD-A TERM USED TO REFER TO THE TRANSMISSION SPEED OF A MODEM.THE HIGHER THE VALUE THE FASTER THE MODEM.THE VALUE IS USUALLY MEASURED IN BITS PER SECOND.

6_BOOLEAN SEARCH (THE USE OF + / – IN SEARCHING)

7_BROWSER A TYPE OF SOFTWARE THAT ALLOWS YOU TO NAVIGATE INFORMATION DATABASES .

8_BUG –A PROGRAMMING ERROR THAT CAUSES A PROGRAM OR COMPUTER SYSTEM TO PERFORM ERRATICALLY PRODUCE INCORRECT RESULTS AND / OR CRASH.

9_C -A PROGRAMMING LANGUAGE USED TO CODE SERVER BASED APPLICATIONS.

10_CACHE A PORTIOL OF THE CONTEMPORARY MEMORY IN RAM OR ON A DISK

واژه نامه فشرده اینترنتی

1_همه متورها در یک موتور—-جستجوی حرفه ای.

2_(بایگانی)(1)واحدی که شامل مشخصات کامل شخصی یا چیزی و مقدار زیادی از برنامه های عمومی و قابل دسترسی مباشد(2) واحدی که شامل مشخصات کامل فایلی که شامل یک یا تعدادی فایل میباشد که به صورت فشرده ذخیره شده است.

3_نماینده برنامه های پیشرفته تحقیقی(وزارت دفاع امریکا).

4_(الحاق) یک پرونده است که به عنوان قسمتی از پیام پست الکترونیکی فرستاده می شود.

5_واحدی که مربوط به سرعت انتقال داده ها توسط مودم است.سرعت بیشتر مودم-انتقال بیشتر

داده ها که مقدار داده ها معمولا در هر بیت در ثانیه شمرده می شود.

6_(جستجوی منطقی)استفاده از (- + / ) در جستجو کردن.

7_(جستجو گر) یک نوع نرم افزار است که به شما امکان می دهد که صفحات اطلاعاتی را جستجو کنید.

8_(نوعی خطا) خطایی در برنامه کامپیوتری که اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد.

9_زبان بر نامه نویسی که مربوط به تبدیل دستورات یا داده ها به فرم دیگر برای کاری که یک کامپیوتر قرار است انجام دهد می باشد.

10_(حافظه پنهان) یک قسمت از حافظه همزمان درحافظه اصلی یا دیسک است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود متن لاتین و ترجمه فارسی (ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
متن لاتین و ترجمه فارسیACONCISE GLOSARRY OF INTERNET;متن لاتین واژه نامه فشرده اینترنتی;ترجمه فارسی متن واژه نامه فشرده اینترنتی