مدرنیسم و پسا مدرنیسم 2 صفحه doc

مدرنیته پدیده ویژگی ها و خصوصیاتی است كه عصر ما را به طور كلی می سازد و مبتنی بر سلسله مفاهیمی است كه تغییرات و تحولات عصر جدید را در بر می گیرد ما همگی در مدرنیته زندگی می كنیم و از مزایای آن بهره می بریم اما ممكن است همگی طرفدار مدرنیته نباشیم بعضی ها مدرنیته را روح عصر جدید و تجدد می دانند كه ادامه یافته است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 12 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مدرنیسم و پسا مدرنیسم

مدرنیته پدیده ویژگی ها و خصوصیاتی است كه عصر ما را به طور كلی می سازد و مبتنی بر سلسله مفاهیمی است كه تغییرات و تحولات عصر جدید را در بر می گیرد . ما همگی در مدرنیته زندگی می كنیم و از مزایای آن بهره می بریم اما ممكن است همگی طرفدار مدرنیته نباشیم . بعضی ها مدرنیته را روح عصر جدید و تجدد می دانند كه ادامه یافته است . بعضی ها آغاز آن را از اواسط قرن 17 و بعضی انقلاب كبیر فرانسه می دانند و افراد مختلف در این كه مدرنیته از كی شروع می شود، نظرات متفاوتی دارند. البته معتقدند كه مدرنیته در واقع به دوره ای اطلاق می شود كه با پایان قرون وسطا آغاز می شود كلمه ‘‘ پسا مدرنیسم ’’ اصطلاح جدیدی است كه بعضی پس از دهه های شصت و هفتاد با انتقادات تند و همه جانبه از مدرنیته آن را مطرح كردند . البته بعضی صاحبنظران از اوایل قرن بیستم آن را به كار می برند و بعضی معتقدند كه از اوایل قرن نوزدهم افرادی مانند ماركس كه مدرنیته را شدیدا” نقد می كردند به دوره پسا مدرن می اندیشیدند هر چند هرگز او عین این اصطلاح را به كار نبرد و تنها از فرو پاشی نظام سر مایه داری و آغاز عصر سوسیالیزم نام برد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مدرنیسم و پسا مدرنیسم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مدرنیسم و پسا مدرنیسم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مدرنیسم و پسا مدرنیسم;پسا مدرنیسم;مدرنیسم

تحقیق ماركسیسم 3 صفحه doc

ماركسیسم(1)، نظریه‌ای در باب چگونگی تحول زندگی اجتماعی – تاریخی انسان و قانونهای حاكم بر آن، كه پایه‌گذاران آن كارل ماركس (181883) فیلسوف، اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی و فریدریش انگلس (182595) یار و همفكر نزدیك او هستند ولی به معنای وسیع كلمه، ماركسیسم یك مكتب فلسفی – سیاسی‌ست كه شاگردان روسی ماركس و انگلس، بویژه پلخانف و لنین، در پر كردن خلاءهای

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

ماركسیسم(1)، نظریه‌ای در باب چگونگی تحول زندگی اجتماعی – تاریخی انسان و قانونهای حاكم بر آن، كه پایه‌گذاران آن كارل ماركس (1818-83) فیلسوف، اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی و فریدریش انگلس (1825-95) یار و همفكر نزدیك او هستند. ولی به معنای وسیع كلمه، ماركسیسم یك مكتب فلسفی – سیاسی‌ست كه شاگردان روسی ماركس و انگلس، بویژه پلخانف و لنین، در پر كردن خلاءهای آن و قالب‌گیری آن به صورت یك دستگاه جامع نظری – شامل بحث مابعدالطبیعه، فسلفه‌ی تاریخ، جامعه‌شناسی، اقتصاد و انجام‌‌شناسی(2) تاریخی – نقش بزرگی داشته‌اند، چنانكه جدا كردن آراء آنها از آراء اصلی ماركس كاری دشوار است؛ اگر چه در سالهای اخیر برخی متفكران (مانند ژان – پل سارتر و مرلوپونتی در فرانسه) و حوزه‌های فكری جدی اروپایی (مانند مكتب فرانكفورت) كوشیده‌اند كه آراء اصلی ماركس را، كه جنبه‌ی پژوهش فلسفی و تاریخی دارد، از قالبهای ایدئولوژیك ماركسیسم – لنینیسم جدا كنند.

آراء ماركس و انگلس زیر نفوذ فیلسوفان آلمانی، بویژه هگل و فویر باخ و آراء سوسیالیسم فرانسوی (كه پس از انقلاب فرانسه پدید آمد) و آراء اقتصادی ریكاردو، اقتصاددانان انگلیسی (كه بازتابی‌ست از تجربه‌ی انقلاب صنعتی در انگلیس) بسط یافته و همه‌ی این رگه‌های فكری به تكوین نظریه‌ی تاریخی ماركس یاری داده‌اند. اما انتقاد ماركس از جامعه‌ی بورژوازی، چه از جهت پیشفرضها چه نتیجه گیریها، از اندیشه‌هایی كه الهام بخش آن بوده است، بسیار فراتر می‌رود . از نظر ماركس، تاریخ بشری یك فرایند «طبیعی»‌ست كه ریشه در نیازهای مادی (زیستی) بشر دارد . این اصل، اندیشه‌ی بنیادی «ماتریالیسم تاریخی» است كه ماركس و انگلس آن را برابر با داروینیسم در حوزه‌ی زیست‌شناسی و یا به عبارت دیگر، دنباله‌ی آن در حوزه‌ی پژوهش تاریخی – اجتماعی می‌دانستند. به گفته‌ی انگلس، ماركس قانونهای تكامل سرمایه‌داری را همچون بخشی از فرگشت(3) كلی اجتماعی باز نموده است.

از این دیدگاه، بنیان فرگشت تاریخی بشر شكلها و روابط تولیدی شناخته می‌شود كه «در تحلیل نهایی» ماهیت هر دوره‌ی تاریخی، شكلهای خاص مالكیت شایع در آن و ساخت طبقاتی آن را معین می‌كند. كشاكش میان طبقات بر سر بهره‌ی اقتصادی (و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن) در پهنه‌ای انجام می‌شود كه شیوه‌ی تولید وضع و چگونگی آن را تعیین می‌كند. این عامل، در عین حال، نیروی انگیزنده‌ای‌ست برای تغییر صورتهای اجتماعی زندگی. تمامی تاریخ بشر (جز مرحله‌ی كمونیسم ابتدایی) عرصه‌ی جنگ طبقاتی‌ست. ستیزه‌ی طبقاتی، كه از جنگ بر سر «بهر‌ه‌(4)‌ی مادی» و یا تقسیم حاصل تولید اجتماعی مایه می‌گیرد، نیروی فشارنده‌ای است كه به انقلاب اجتماعی و تغییر صورتهای اجتماعی تولید، روابط مالكیت و توزیع كالاها («تخصیص تولید اجتماعی») می‌انجامد.

به نظر ماركس، سرمایه‌داری درعین آنكه انگیزش بی‌مانندی برای تكامل نیروهای تولید در مقیاس جهانی فراهم كرده، وضعی پدید می‌آورد كه مانع تكامل بیشتر آنست. سرمایه‌داری، با فقیر كردن منظم توده‌ها و با آفرینش پرولتاریا یعنی طبقه‌ای شكل یافته از كارگران استثمار شده‌ی صنعت كه نیروی كار خو درا همچون كالا در بازار می‌فروشند، «گوركن» خود را می‌آفریند. پرولتاریا با برافكندن سرمایه‌داری، تمامی بشریت را آزاد می‌كند و به همه‌ی فاصله‌های طبقه‌ای و همه‌ی شكلهای بهره‌كشی پایان می‌بخشد. «از خود بیگانگی» كار، با تبدیل وسایل تولید به دارایی همگانی، پایان می‌یابد، و به این ترتیب، «ما قبل تاریخ» بشر، یعنی «قلمرو جبر» جای خود را به «قلمرو آزادی» می‌دهد.

مفهوم بهره‌كشی یا استثمار در ماركسیسم اهمیت ویژه‌ای دارد. به عقیده‌ی ماركس، برحسب هر یك از صورتهای اجتماعی تولید، روابطی میان مالكان ابزار تولید (طبقه یا طبقات حاكم) و اكثریت بی‌بهره از آن (طبقه یا طبقات محكوم) وجود دارد كه باصطلاح، رابطه‌ی طبقاتی نامیده می‌شود؛ و این رابطه بر پایه‌ی استثمار یا بهره‌كشی گروه نخست از گروه دوم است. بدین معنی كه در تقسیم حاصل تولید، طبقه‌ی مالك سهم عمده‌ای را (به نام حق مالكانه یا سود سرمایه) برداشت می‌كند و سهم كوچكی را به تولید گران (بردگان، دهقانان بدون زمین، كارگران) می‌دهد و همین رابطه سرچشمه‌ی كشاكشی‌ست كه تضاد طبقاتی نامیده می‌شود . به نظر ماركس، بر اساس نظریه‌ی اقتصادی كلاسیك، ارزش كالا برابر با ارزش كاری‌ست كه برای تولید آن كرده‌اند؛ و در نتیجه، سهمی كه به عنوان حق مالكانه (در اقتصاد فئودالی یا شبه فئودالی) یا سود سرمایه ( در اقتصاد سرمایه‌داری) برداشت می‌شود، برداشت بیدادگرانه‌ی‌ست از سهم كار، كه او به آن نام «ارزش افزونه(4)» می‌دهد. البته ماركس درین باره، بظاهر، داوری اخلاقی نمی‌كند، بلكه كوشش او اینست كه به برداشتی علمی از روابط اجتماعی برسد و قانونهای «ناگزیر» دگرگونی و تكامل اجتماعی و روابط علیتی میان پدیده‌های اجتماعی را نشان دهد. بنابراین، از لحاظ او، شكل طبقاتی جامعه و روابط آن مراحل ضروری تكامل تاریخی بشر است و هر مرحله‌ زمینه‌ی لازم پیدایش مراحل بعدی است.

رؤیای ماركسی درباره‌ی آینده در كتاب سرمایه و آثار دیگری كه ماركس درباره‌ی نیروهای محرك درونی جامعه‌ی بورژوایی نوشته است، وجه استدلال «علمی» یافته است. ماركس و انگلس باور داشتند كه سیستم خود را از درون روند واقعی «تاریخ حقیقی» كشف كرده‌اند. اما انتظارهای انقلابی ایشان در دوران زندگیشان با ناكامی روبرو شد. طبقه‌ی كارگر صنعتی در كشورهای پیشرفته‌ی صنعتی نقش انقلابی را كه آنان انتظار داشتند هرگز به انجام نرساند، اما ماركسیسم، در واقع، به عنوان یك دكترین انقلابی، در كشورهایی جاذبه یافت كه تحلیل ماركس بر آنها صدق نمی‌كرد، اما زمینه‌ی آماده‌ای برای پذیرش نگره‌های انقلابی بویژه در میان طبقات میانه‌ی آنها وجود داشت.

نظریه‌‌ی ماركسی درباره‌ی دولت:

برخلاف نظر هگل، كه دولت را همچون جانی در تن جامعه و مظهری از «جان جهان» می‌دانست، ماركس دولت را یك نهاد اجتماعی متعلق به دوره‌ی طبقاتی جامعه و بخشی از روبنای آن می‌داند و تحولات آن را بر حسب تغییر صورتهای روابط تولیدی و اشكال اصلی تاریخی دنبال می‌كند. به نظر ماركس، هر صورتی از صورتهای روابط اجتماعی، كه بر پایه‌ی روابط و تضاد طبقاتی است، وجود دستگاهی زورآور را ناگزیر می‌كند كه همانا دولت است. همچنانكه می‌دانیم، در هر بحثی از دولت همواره مسئله‌ی قدرت طرح می‌شود. ماركس، برخلاف نظر كسانی كه دولت را به عنوان عامل حفظ نظم اجتماعی ضروری می‌دانند، هر شكل تاریخی از قدرت سیاسی را وابسته به روابط طبقاتی معین می‌داند و از آنجا كه در هر شكل تاریخی طبقه‌ی مالك ابزارهای تولید را طبقه‌ی حاكم می‌شناسد (مثلاً در جامعه‌ی فئودالی اشراف زمیندار و در جامعه‌ی سرمایه‌داری صاحبان كارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی جدید)، دولت را ابزاری در دست طبقه‌ی حاكم برای ادامه‌ی چیرگی آن و حفظ روابط اجتماعی محكوم به زوال می‌شمرد. بنابراین، دولت نهاد اجتماعی متعلق به دوران روابط و كشمكشهای طبقاتی است و با از میان رفتن طبقات اجتماعی، دولت نیز علت وجودی خود را از دست می‌دهد و جای خود را به روابط داوطلبانه و آزادانه میان انسانها می‌سپارد.

سوسیالیسم از نظر ماركس:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق ماركسیسم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق ماركسیسم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
ماركسیسم بعد از ماركس;teleology;evolution ;interest ;surplus value ;marxism ;کتاب دانشنامه سیاسی

گویش ها و لهجه ها در فارس 10 صفحه doc

گویش‌های زبان فارسی در استان فارس گویش‌های زبان فارسی بخشی از میراث ماندگار فارسی به شمار می‌آید كه در مناطق مختلف استان فارس مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم آنكه در گذر تاریخ دستخوش تغییرات گسترده قرارگرفته اما در برخی از مناطق این گویش ها همچنان كاربرد دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گویش‌های زبان فارسی در استان فارس

گویش‌های زبان فارسی بخشی از میراث ماندگار فارسی به شمار می‌آید كه در مناطق مختلف استان فارس مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم آنكه در گذر تاریخ دستخوش تغییرات گسترده قرارگرفته اما در برخی از مناطق این گویش ها همچنان كاربرد دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا،به طور كلی می‌توان گفت آمیختگی گویش‌هاولهجه ها دراستان فارس موجب شده‌است كه‌نوع گفتار در این استان بسیار فراوان و متنوع باشد و اگر بگوییم به ازای هرشهریا روستای موجود در این استان، نوعی گویش و لهجه‌خاص وجودداردكه در برخی موارد شباهت‌ها و در پاره‌ای موارد اختلافاتی با هم دارد، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

اگراین تقسیم‌بندی را قدری كلی تر و بسته تر ببینیم باید گفت هر شهرستان استان فارس دارای نوعی گفتارخاص وگویشی از زبان فارسی است به طوری كه مثلا اصطلاحاتی كه‌درشهرستان جهرم‌وروستاهای آن در جنوب فارس مورد استفاده قرار می‌گیرد با واژه‌ها و اصطلاحاتی كه درشهرستان كازرون و روستاهای آن در غرب فارس مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است.

در برخی ازمناطق استان فارس گویش‌های خاص آنقدر توسعه یافته و غنی شده است كه‌به‌اعتقاد اهالی این مناطق باید نوع گویش آنان را زبانی دیگر نامید، این موضوع در شهرستان لارستان در جنوب استان فارس به وضوح قابل رویت است طوری كه بسیاری از صاحبنظران گویش لارستانی را زبانی مستقل از زبان فارسی می دانند كه دارای دستور زبان ویژه است.

در عین حال كلمات و واژه‌های این نوع زبان‌ها كه در شهرستان‌هایی مانند خنج و كازرون نیز در بین مردم رواج دارد بسیار شبیه به واژگان فارسی است و یك فردفارسی زبان اگر چه نتواند به این زبان گفت و گو كند اما در مقابل فردی كه به آن سخن می‌گوید می‌تواند مفاهیم كلی را دریابد.

برخی ازاهالی مناطق استان فارس ازجمله شهرهاو روستاهایی در شهرستان‌های آباده، مرودشت و كازرون واژهایی در گفتار و نوشتارهای خودبه كار می‌برند كه واژه‌های اصیل زبان پهلوی و زبان ایران باستان است و نیاكان ما افزون بر دو هزار و پانصد سال قبل این واژه‌ها را در گفت و گوهای خود به كار برده اند.

شهر سیوند در ‪۵۵كیلومتری شمال شیراز كه در محدوده شهرستان مرودشت قرار دارد و روستای گاوكشك و برخی دیگر از روستاها در شهرستان كازرون از جمله مناطقی است كه واژه‌هایی از زبان ایران باستان هنوز در آن متداول است.

شیراز به عنوان مركز استان فارس نیز دارای نوع گفتار و گویش خاص از زبان فارسی است، تنوع گویش فارسی در این شهر به حدی است كه می‌توان گفت گویش ساكنان شرق این شهر با گویش ساكنان شمال یا غرب این كلان شهر متفاوت است.

برخی ازمردم شیراز ازجمله‌ساكنان محله‌های سعدی،پودنك،قصردشت و گودعربان دارای مفاهیم بسیار عمیق در گویش‌های خود هستند كه درعین حال كه بر گرفته از زبان فارسی است اما به دلیل مخفف شدن كلمات به نوعی گویش متفاوت تبدیل شده است.

اگربخواهیم درتقسیم بندی گویش زبان فارسی در شیراز نوعی مرزبندی رعایت كنیم باید زبان و گویش‌های فارسی در این شهر را به سه قسمت شیرازی شرقی، شیرازی مركزی و شیرازی شمال غرب تقسیم كرد.

بر اساس مستندات تاریخی از زمان آل بویه تا دوره قاجار فقط یك گونه گویش شیرازی در این شهر وجود داشته است این گویش كه اكنون به عنوان گویش اصیل شیرازی شناخته می‌شود در میان ساكنان مناطقی از مركز و شمال غرب شیراز رواج دارد و معمولا محلات بافت قدیم شیراز كه ساكنان آن شهروندان قدیمی شیراز هستند به این نوع گویش سخن می‌گویند.

گویش‌های دیگر در شیراز به علت مهاجرت برخی از مردم از سایر مناطق به این شهر در شیراز رواج یافته است ، برخی از محلات مناطق شرق شیراز اكنون به این نوع گویش صحبت می‌كنند و اگر چه واژه‌های زبان فارسی در این نوع گویش باواژه‌های زبان فارسی درگویش شیرازی مركزی مشابه است اما تفاوت‌هایی نیز در گفتار می‌توان دید.

شهروندانی كه در مناطق شرق و شمال شرق شیراز زندگی می‌كنند برای ادای كلمات از نوعی گویش شیرازی كه غلیظ تر از گویش شیرازی مركزی است استفاده می كنند و در تخفیف كلمات سعی می‌كنند كلمات را بیشتر مخفف نمایند.

علت اصلی تفاوت در گویش شیرازی به ساختار جمعیتی شیراز ، تاثیرگذاری مشاغل ، تاثیر مهاجرت ، نزدیكی به روستاهای همجوار و مسایل اینچنین باز می گردد، در گویش شیرازی عامیانه به علت اینكه ارتباط با دیگر نقاط بیشتر بوده این نوع تاثیرگذاری ها نیز بیشتر است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گویش ها و لهجه ها در فارس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گویش ها و لهجه ها در فارس – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گویش ها و لهجه ها در فارس;گویش های زبان فارسی در استان فارس;گویش های فارسی ;لهجه استان فارس

تحقیق گویش 20 صفحه doc

گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای ایرانی است که جزو دستۀ گویشهای مرکزی ایران به شمار می‏رود این گویش امروزه در شهرهای اصفهان، همدان، کاشان، یزد، بروجرد و چند شهر دیگر ایران و نیز در نقاطی در خارج از ایران، چون قفقاز، سمرقند و بخارا رایج است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

گویشی که در حال حاضر کلیمیان ایران به آن صحبت می‏کنند از جملۀ گویشهای ایرانی است که جزو دستۀ گویشهای مرکزی ایران به شمار می‏رود. این گویش امروزه در شهرهای اصفهان، همدان، کاشان، یزد، بروجرد و چند شهر دیگر ایران و نیز در نقاطی در خارج از ایران، چون قفقاز، سمرقند و بخارا رایج است. گفته شده است که گویش فعلی کلیمیان اصفهان، گویش سابق مردم اصفهان بوده که کلیمیان آن را بین خود حفظ کرده‏اند.[i][1] اگر این نظر را بپذیریم می‏توان آن را نیز در مورد سایر انواع گویش کلیمی در ایران و یا خارج از ایران تعمیم داد و چنین نتیجه گرفت که کلیمیان ایران در هر نقطه که ساکن شده‏اند حافظ زبان سابق آن ناحیه گردیده‏اند.

راجع به ورود کلیمیان به ایران و تاریخ آن نظریات مختلفی وجود دارد که از عهدۀ این مقاله خارج است[ii][2]. تنها ذکر این نکته ضروری به نظر می‏رسد که طبق سرشماری سال 1350، جمعیت کلیمیان اصفهان در حدود 2300 نفر بوده است.[iii][3]. (آمار جمعیت آنها در سالهای اخیر به دست نیامد).

واژه در گویش کلیمیان اصفهان از نظر ساخت اشتقاقی[iv][4] (و نه تصریقی[v][5]) به سه نوع تقسیم می‏گردد: ساده[vi][6]، مشتق[vii][7] و مرکب[viii][8].

واژۀ “ساده” تنها از یک واژک آزاد[ix][9] ساخته شده است، مانند tou (تاب)[x][10]،teu (تب).

واژۀ “مشتق” علاوه بر یک یا چند واژک آزاد دارای یک یا چند وند اشتقاقی[xi][11] است، مانند pil-ak (پولک)، gand-a (گندیده).

واژۀ “مرکب” بیش از یک واژک آزاد دارد، مانند an-e-buvâ (زن پدر) bâbâ-bele (پدر بزرگ).

“فعل” چون در مقایسه با سایر انواع واژه ساخت متفاوتی دارد، در این مقاله، در ابتدا افعال غیر بسیط و سپس سایر انواع واژه مورد بحث قرار می‏گیرند.

گویش استان بوشهر در تمام مناطق فارسی محلی است كه دارای بن مایه لری می باشد . برای مرزبندی انواع گویش منطقه را از لحاظ جغرافیایی به دو بخش تقسیم شمالی و جنوبی تقسیم می كنیم كه هر قسمت ویژگی خاص خود را داراست . و دارای تفاوتی اندك می باشد . زبان های عربی نیز در جاهایی مانند بندر عسلویه ، كنگان ، جزیره شیف ، و جزیره شمالی و جنوبی بندر ریگ رایج است .

در همه گویشها واژه های فارسی باستان ، اوستایی و پهلوی دیده می شود كه بازمانده صرف زبان پهلوی هنوز هم در گویش دشتی (دشتیانی ) رایج است . این موضوع نوید تكامل زبان از فارسی قدیم به فارسی نو در منطقه می باشد . حكایت از قدمت و دیرینگی منطقه می كند .

بعلت ارتباط بندری بوشهر با كشورهای عربی و نیزتسلط انگلیسیها هلندیها در منطقه پاره ای واژه های بیگانه دیده می شود كه هنوز هم مورد استعمال است . گویش شمالی استان شامل گویش شهرستان دشتستان ، گناوه و دیلم می باشد .

گویش جنوبی شامل گویش شهرستانهای تنگستان ، دشتی ، گنكان و دیر می باشد . خود شهر بوشهر هم اكنون فارسی صحبت می كنند ولی گویش آنها همسو با گویش تنگستان بوده است . گویش شمالی نیز تنوع در عین خود دارد . در شهرستان دشتستان شناسه می در جلو افعال بكار می رود و این واژه ی می در شهرستان گناوه و دیلم تبدیل به ای می شود.

با وجود تضعیف روز افزون زبان ایرانی آذربایجان از زمان غلبه مغول گویش های این زبان به کلی از میان نرفته بلکه هنوز در نقاط مختلف آذربایجان و دیگر نواحی ایران بزرگ بطــور پراکنـده و غالبآ به نام تاتــی به آنها سخن می گوینــد این گویش ها از شمــال به جنوب به اجمال عبارتند از :

1- گویش هــای تاتی طـارم علیـا استــان زنجان شامل روستاهای : نوکیان ،سیاهورود، بنــدرگاه، کلاسر، هزار رود، جمال آباد، باکلور، چرزه، جیش آباد و قــوچان می باشد.

2- عمده روستاهای بخش شاهرود خلخال شامل: اسکستان، اسبو، درو، کلور، شال، دیز، کرین، لرد ، کهل، طهارم، گلوزان، گیلوان ، گرد آو ، گندم آباد و همچنین کرنق در دهستـــان خوروش رستـم و کجل در بخـش کاغذ کنان همان شهرستان .

3- گویش کرینگان ، ازدهات دیزقار خاوری در بخش ورزقان شهرستان اهر.


گویش بختیاری

زبان بومی ایل بختیاری یا گویش لری بختیاری: از گویش‌های جنوب غربی ایران است و متناسب با شرایط زیستی، اقتصادی، طبیعی و فرهنگ بومی این قوم سامان و غنا یافته است. راولینسون در سفرنامه خود می‌‌نویسد: «تاکنون این گویشهای رایج در منطقه زاگرس را بازمانده زبان پهلوی می‌‌دانستند ولی به نظر می‌‌رسد زبان لری از فارس باستان مشتق شده است که هم‌زمان با زبان پهلوی به صورت جداگانه با آن تکلم می‌‌شده است». محسن فارسانی در مقدمه دیوان ملا زلفعلی بختیاری می‌‌نویسد: «خاک این منطقه به لحاظ کوهستانی بودن از هجوم اقوام بیگانه مصون مانده و گویش آنان کمتر با زبان ترکی و عربی مخلوط شده است». وی این گویش ظریف را از مشتقات نزدیک زبان پهلوی می‌‌داند.این سخن درکل درست است . گویش بختیاری از جمله گویشهای جنوب غربی ایران – شاخه لری – به شمار می‌رود، گویشهای لری تفاوتهایی باهمدیگر دارند – این تفاوتها بیشتر با لرهای لرستان فیلی مصداق می یابد اما با لرستان جنوبی به ویژه در استان کهگیلویه و بویر احمد و ممسنی اختلاف چندان چشمیگر نیست. مجموعا گفته می‌شود زبانهای لری نزدیکترین همسایه و همدسته زبان فارسی هستند.

گویش بختیاری مانند اکثر گویش‌های دیگر کشورمان لهجه‌های متعدد دارد که به طور کلی از نظر جغرافیایی می‌توان آن را به چهار نوع گویش تقسیم نمود:

اول: منطقۀ شرقی که قسمتی از دنبالۀ رودخانۀ کارون را شامل می‌شود و همسایۀ کوه گیلویه و بویر احمد است و طبعاً از گویش بویر احمدی تأثیر پذیری داشته است. مثلاً تمام بختیاری‌ها به «شما» می‌گویند «ایسا» (isA) اما در آن منطقه بر اساس گویش بویر احمد می‌گویند «ایشا» (ishA)

دوم: منطقۀ جنوبی که بیشتر طایفۀ مکوندی را در بر می‌گیرد و از رود زرد تا رامهرمز و هفتکل است و تحت تأثیر گویش طایفۀ بهمئی قرار گرفته است .

سوم: منطقه چهار لنگ که از فریدن تا دورود را شامل می‌شود. اگرچه در این منطقه تأثیر پذیری صورت نگرفته است اما در بعضی واژه‌ها فطرتاً و از روزگار دراز این تفاوت وجود داشته است. مثلاً به عمو می‌گویند تتا در حالی که در مناطق دیگر به عمو می‌گویند تاته

چهارم: بختیاری میانی که شامل کلیۀ هفت لنگ(که از الیگودرز شروع و تا مناطق جنوبی ادامه دارد) و قسمتی از چهار لنگ کیان ارثی است. گویش حالت اصلی خودش را داشته و روان و یک‌دست است و اختلاط با واژه‌های بیگانه کمتر در آن صورت گرفته است .

حروف ویژه در گویش بختیاری

در بختیاری حروفی وجود دارد که در فارسی رایج تلفظ نمی‌شوند. شاید آن‌ها بازماندگان فارسی پهلوی باشند.

ذال معجم: حرف «د» وقتی که پس از a ،A ،o ،i ،e ،y بیاید به گونه‌ای دیگر تلفظ می‌شود («A» را «آ» فرض کنید و «a» را «فتحه») تلفظ به این طورت است که قسمت زیرین نوک زبان با دندانهای پیش فک زیرین مماس شده اما با دندانهای پیش فک بالا تماس بسیار نامحسوس است. اما «د» پس از صامت‌ها به همان صورت معمول تلفظ می‌شود .

هاء میان تهی: گونه‌ای «هـ» است که با تلفظی نرمتر از «هـ» تلفظ می‌شود. مانند پهل (pohl) به معنی پُل

واو غنه: کلمۀ «نو» در فارسی رایج تقریباً با واو غنه تلفظ می‌شود. در گویش بختیاری برخی کلمات با این واو تلفظ می‌شوند. مثل nّon (یعنی نان)

ضمایر

ضمایر شخصی منفصل:

مو (mo) … من

تو (to) … تو

هو (Ho) … او/آن

ایما (imA) … ما

ایسا (isA) … شما

هونو/اونو (ono/hono) … آنها

ضمایر ملکی متصل:

اُم (om-) تَوَرُم (tavarom) تبرم (تبر من)

اِت (et-) تَوَر ِت (tavaret) تبرت

اِس (es-) تَوَر ِس (tavares) تبرش

اِمون (emun-) تَوَر ِمون (tavaremun) تبرمان

اِتون (etun-) تَوَر ِتون (tavaretun) تبرتان

اِسون (esun-) تَوَر ِ سون (tavaresun) تبرشان

اسامی مختوم به مصوت هنگام گرفتن ضمیر ملکی متصل تنها m یا t یا s یا mun یا tun و یا sun می‌گیرد. مثل:

دام (dAm) مادرم

داسون (dasun) مادرشان

ضمایر اشاره:

یو (yo) این

هو (ho) آن

یونو (yono) اینها

هونو (hono) آنها

زمان افعال

مضارع اخباری:

شناسه + بن مضارع + -e

مثلاً خَردَن (xardan) به معنی خوردن بن مضارعش «خور» (xor) است:

می‌خورم: اِخورُم (exorom)

می‌خوری: اِخوری (exori)

می‌خورد: اِخوره (exore)

می‌خوریم: اِخوریم (exorim)

می‌خورید: اِخورین (exorin)

می‌خورند: اِخور ِن (exoren)

مضارع التزامی: دستور ساختش مثل فارسی است

ماضی مطلق: دستور ساختش مثل فارسی است (شناسه + بن ماضی)

ماضی استمراری: شناسه + بن ماضی + -e

مثل: اِخَردُم (exardom) می‌خوردم

ماضی نقلی: e- + ماضی مطلق

خورده‌ام: خَردُمِه (xardome)

خورده‌ای: خَردیه (xardiye)

خورده است: خَردِه (xarde)

خورده‌ایم: خَردیمِه (xardime)

خورده‌اید: خَردینِه (xardine)

خورده‌اند: خَردِنِه (xardene)

ماضی بعید: مثل فارسی است فقط به جای «بود» از «بید» استفاده می‌شود. مثلاً:

خورده بودند = خَردِه بیدِن (xarde biden)

آینده: برای بیان زمان آینده معمولاً همان مضارع اخباری به کار می‌رود

نفی مضارع اخباری:

نمی‌خورم: نیخورُم (nixorom)

نمی‌گویم: نیگُم (nigom)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق گویش ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق گویش – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گویش جنوبی ;گویش;گویش کلیمیان; گویش کلیمیان اصفهان;گویش استان بوشهر

گونه های جدید خانواده در غرب 5 صفحه doc

زوال خانواده‌هایی که والدین و فرزندان با هم زندگی می‌نمودند، انواع جدیدی از زندگی و خانواده را در غرب پدید آورده است الگوی خانواده تک والدینی که امروزه به حدود یک سوم خانواده‌های آمریکایی و فی‌صد زیادی از خانواده‌های غربی تسری یافته، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جمعیت‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده:

زوال خانواده‌هایی که والدین و فرزندان با هم زندگی می‌نمودند، انواع جدیدی از زندگی و خانواده را در غرب پدید آورده است. الگوی خانواده تک والدینی که امروزه به حدود یک سوم خانواده‌های آمریکایی و فی‌صد زیادی از خانواده‌های غربی تسری یافته، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و جمعیت‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است. مشکلات ناشی از استرس‌های احساسی، تحصیل و آینده فرزندان به همراه بحران‌های روحی و جسمی والدین و آسیب‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‌تواند خانواده‌های تک‌والدینی را به عنوان یک از چالش‌‌های مهم جوامع غربی تبدیل نماید. در این مقاله پس از ارائه‌ی ویژگی‌های این تغییرات در بنیان خانواده‌های غربی، بخشی از آمار و گزارشات مربوط به آن ارائه می شود.

امروزه خانواده‌های تک والدینی به یکی از جنبه‌های دائمی و قابل توجه جوامع تبدیل شده است. تغییر الگوی مرسوم زن و شوهر و فرزندان به الگوهایی دیگر نظیر خانواده‌های بدون پدر و یا مادر، فرزندان بدون سرپرست و یا فرزندانی که با پدرکلان‌‌ها و مادرکلان‌های‌شان زندگی می‌کنند و یا زندگی مشترکی بدون پیوند ازدواج، شده است که جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان را با پرسش‌های زیادی رو به رو نموده است.

«سیمون دانکن» و «دوزالیندادو اردز» دو استاد جامعه‌شناسی معتقدند که تغییرات طولانی مدتی در الگوهای خانواده و ارتباط‌های میان زنان و مردان در حال وقوع است.

علت این تغییرات چیست؟ تعدادی از کارشناسان معتقدند که این شیوه‌های جدید زندگی، نتیجه انتخاب روش مطلوب افراد جامعه برای زندگی است که بر اساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییرات آن به وجود می آید. البته عوامل دیگری نظیر فشارهای زندگی و دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی نیز می‌تواند در این امر مؤثر باشند.

همچنین فشارهای اقتصادی و لزوم کار بیشتر زوجین نیز باید مدنظر قرار گیرد. اشتغال زنان و استقلال اقتصادی نیز که رفاه بیشتری را برای آنان فراهم می‌کند، ازدواج و تشکیل خانواده‌های مرسوم را با چالش‌هایی جدی روبرو نموده است.

به هر حال، خانواده‌های تک والدینی به دلیل وجود نگرانی از امکان ایجاد آسیب‌هایی نظیر استرس‌های احساسی، نیازهای اقتصادی و ضررهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. به علاوه افرادی ممکن است با این پرسش روبرو شوند که آیا یکی از والدین می‌تواند به تنهایی فرزند یا فرزندانش را تربیت و بزرگ نماید؟ چه چالش‌هایی ممکن است خانواده‌های تک والدینی را تحت تأثیر قرار دهد؟

در ادامه به تعدادی از آمارهای منتشره در مورد وضعیت رو به رشد خانواده‌های تک والدینی و گونه‌های جدید خانواده در غرب اشاره می شود:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گونه های جدید خانواده در غرب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گونه های جدید خانواده در غرب – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
گونه های جدید خانواده در غرب;خانواده غربی

کودکان بی هویت و آینده 20 صفحه doc

ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

کودکان بی هویت و آینده!

ایران امروز که قر یب نیمی ا ز جمعیت آن بر اساس سن نما زیر ۱۹ سالگی قرار دارد بدون تردید بخش بزرگی از راه نا پیموده خود را در گرو حرکت وکنش های کودکان ونوجوانان امروز به عنوان نسل آتی این مرزوبوم وا نهاده است . هویت یابی وانتقال تاریخچه جنبش ها وخواسته ها وانتظارات پاسخ داده نشده مردم ما در طول حداقل سده اخیر تاکنون به این نسل آینده ساز، تنها راه نیل به جامعه مدنی است که بتواند نسخه های درونزا برای مسائل وتمنیات مردم این کشور تجویز کند . متاسفانه علیرغم اهمیت این نسل ، به دلایل متعدد از جمله غفلت رهبران در طول چند دهه اخیر،بخش بزرگی از این جمعیت در وضعیت بحران هویت بسر میبرد. بطوریکه نمیداند از کدام بستر تاریخی وفرهنگی برامده است ، چگونه به چنین وضعیت رقت باری از نظر اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی افتاده است وبا تاریخ ونسل دیروز وامروز خود بسیار بیگانه است. این وضعیت که میتوان از آن به عنوان شکاف بین نسلی یاد کرد،منجر به ایجاد حلقه مفقوده ای شده است که میان گذشته وآینده پیوند ارگانیکی برقرار نمی کند. این مهم با همه اهمیت خود ،در یادداشت کنونی محور بحث ما نیست ودر جای دیگر بطور مبسوط بدان خواهم پرداخت. در این میان نشانه هایی از یک بی هویتی به مفهوم دقیق کلمه نیز پدیدار شده است که اصطلاحا به آن کودکان بی هویت اطلاق می شود. کودکان بی هویت شامل آن دسته از کودکانی است که از نظر تبار شناسی وموقعیت اجتماعی و فرهنگی با یک بحرا ن هویت روبرو هستند . کودکان بی هویت یا بی شناسنامه وناشناس به دلیل نامشخص بودن پدر و رهاشدن طومار زندگی آنان در دستان مادر بی پناه وبی سرپرست و یا مراکز نگهداری این سنخ از کودکان ودر بد ترین وشاید شایع ترین وجه آن در کنترل وسوء استفاده افرادوگروه های نابهنجار وبزهکار از هیچ هویت وشناسنامه رسمی بر خوردار نیستند . در اینجا به بررسی اجمالی برخی از زمینه ها وتبعا ت ظهور وتوسعه این پدیده از ابعاد مختلف اهتمام می شود : زمینه ها: زمینه های عینی وذهنی ظهور وبروز این پدیده از ابعاد متعددی قابل بررسی است:

۱ . عوامل دینی .

ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنس ی نا مشروع به دنیا می آیند اساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند. عمده منطق این رویکرد نیز از دیر زمان بر این مبنا استوا ر است که بتوا ن با این محرومیت جانکاه از فعلیت وقوع را بطه جنس ی غیر مشروع و ز نا پیشگیری کرد .در این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونا مشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند .

۲ . عوامل حقوقی .

در حقوق مدنی وفقهی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .

۳ .عوامل اجتماعی.

عدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست . از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد . همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

۴ . عوامل سیاسی .

عدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی وثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ،

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کودکان بی هویت و آینده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کودکان بی هویت و آینده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کودکان بی هویت و آینده;فقر فرهنگی وتعصب;راهیابی مسائل کودکان ;عوامل روانی;شمار كودكان فراری در كشور

کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا 4 صفحه doc

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 197 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا

شاید بتوان یکی از دلایل اولیه این نوع نرخ رشد را در سیاستهای جمعیتی اتخاذ شده به چند دهه اخیر در اروپا نسبت داد اما این تنها یکی از دلایل نرخ رشد پایین می‌باشد و بیشتر مربوط به گذشته است و امروزه وضع کمی فرق نموده و دلایل دیگری را می‌توان به آن اضافه نمود.

۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دختر انگلیسی در سن ۳۵ سالگی یک فرزند هم ندارند. عدم تمایل به ازدواج رسمی و قانونی از سوی جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند معلول نگرشی است که از طریق نهادهای آموزشی جوامع اروپایی به آنان انتقال یافته است

نشریه تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را با عنوان “صدای گریه باید در اروپا بلند شود، لطفا بیشتر بچه‌به دنیا بیاورید”(۱ )آورده که در آن به اثرات کنترل جمعیت در این قاره اشاره نموده و به نگرانی ناشی از نرخ رشد پایین پرداخته است. در این زمینه به سیاست‌های دولت‌های اروپایی اشاره کرده که تسهیلات رفاهی را برای زوجهایی که بیش از ۲ فرزند به دنیا بیاورند در نظر خواهد گرفت. در این نوشتار با استناد به مطالب این نشریه انگلیسی به تحلیل در این رابطه خواهیم پرداخت. سیاست کنترل جمیعت در دهه‌های گذشته در کشورهای صنعتی امری طبیعی و مثبت به شمار می‌رفت. اروپای قرن هجدهم و نوزدهم با بهبود روزافزون شاخص‌های رفاهی و بهداشتی روبرو بود و نرخ رشد جمعیت به صورت تصاعدی در حال افزایش بود. از این رو می‌بایست چاره‌ای برای این رشد اندیشیده می‌شد، در این راستا موفقیت کشورهای اروپایی باتوجه به سطح پیشرفت و استفاده از روشهای جدید پیشگیری غیرقابل انکار بود. امروزه نتیجه این کنترل موفق را می‌توانیم در نرخ رشد صد در صدی و نزدیک به آن را در بسیاری از کشورها و نرخ رشد منفی را در برخی از کشورهای اروپایی مشاهده نمائیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کنترل جمعیت و نهاد خانواده در اروپا;کنترل جمعیت;نهاد خانواده در اروپا;Optimum

كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان 8 صفحه doc

خانواده را می توان به تعبیری یك سیستم عاطفی – اجتماعی قلمداد كرد كه در آن وابستگی ها ی متقابل انسانی موجوداست و مجموعه ای از روابط عاطفی بر آن حكم فرماست هر یك از اعضا ءِ خانواده، بسته به جایگاهش، تاثیری متقابل بر دیگران دارد خانواده ای كه محیط آن سرشار از صمیمیت، راستی، مهر ورزی، عاطفه ، یكدلی و تعاون باشد،

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان

در مقدمه این بحث به نظر می رسد ابتدا باید تعریف و شناخت نسبی مناسبی از خانواده و رفتار والدین و نقش آنها در خانوادهونیزنیازهای نسل جوان داشته باشیم.

بدون شك جامعه خود یك خانواده بزرگ است و خانواده نیز یك تابع قابل تعریف و تاثیر پذیر. جامعه و خانواده تاثیر متقابل و عمیقی بر یكدیگردارند. در خانواده كه بیشتر مورد اشاره بحث ما می باشد، پدر و مادر به عنوان والدین و فرزندان بعنوان آخرین حلقه زنجیره انسانیِ قابل تكثیر، در یك تعامل غریزی و اكتسابی باهم زندگی می كنندو هر كدام دارای وظائفی مشخض ومتعددمی باشند كه عمدة این وظائف،به عهده والدین است.

شناخت هر خانواده مستلزم مطالعه عمیق و روشنِ كیفیت روابط موجود در آن واز دیدگاهی دیگر بررسی جایگاه آن در جامعه می باشد.

به طور كلی در هر خانواده اصولی حاكم است كه مورد پذیرش جامعه می باشد و ناظربر تكالیف و وظائفی است كه باید در خانواده صورت پذیرد؛ به عنوان مثال وظیفه سنگین انتقال ارزشهای اخلاقی و فرهنگی و… به عهده والدین می باشد. هر خانواده مانند یك پل ارتباطی محكم میان فرد و اجتماع عمل می كند و به تنهایی یك جامعه كوچك است كه به جامعه گسترده تر، در ابعاد متفاوت عاطفی – اخلاقی –اعتقادی- اقتصادی ….وبا شیوه های متفاوت، خدمت می كند. پس می توان چنین نتیجه گرفت كه اولین مسئول اصلاح و افساد یك جامعه، خانواده است؛ زیرا بنیان فكری كودك ونوجوان در خانواده شكل می گیردو اندیشه های متفاوت او اعم از اعتقادی ، منطقی، عاطفی، سیاسی و رفتارهای مطلوب و نامطلوب،از آن نشات می پذیرد. خانواده می تواند منشا خیر وبركت جامعه، یا به دلیل كمبودهای تربیتی و اخلاقی، منشا بسیاری از فسادها و انحرافات اجتماعی باشد.

خانواده را می توان به تعبیری یك سیستم عاطفی – اجتماعی قلمداد كرد كه در آن وابستگی ها ی متقابل انسانی موجوداست و مجموعه ای از روابط عاطفی بر آن حكم فرماست. هر یك از اعضا ءِ خانواده،بسته به جایگاهش، تاثیری متقابل بر دیگران دارد. خانواده ای كه محیط آن سرشار از صمیمیت، راستی، مهر ورزی، عاطفه ، یكدلی و تعاون باشد، بدون شك موجبات رشد و شكوفائی اعضاء خودرافراهم می آورد. عدم توجه به موارد فوق از مهم ترین مسائلی است كه باعث فقدان یك ارتباط صحیح عاطفی و منطقی، خصوصآ مابین والدین و فرزندان می گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
كمبود روابط صحیح عاطفی بین والدین و جوانان;كمبود روابط عاطفی

فلسفه هگل 17 صفحه doc

هواداران روشنفكر هگل به دو دسته تقسیم می شوند هگلی های راست و هگلی های چپ با هگلی های پیرو و هگلی های جوان هگلی های راستگرا افكاری سنتی و محافظه كارانه داشتند؛ از آنجمله گابلر، گوشل، هاینریش و باوئر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فلسفه هگل:[1]

هواداران روشنفكر هگل به دو دسته تقسیم می شوند:

هگلی های راست و هگلی های چپ- با هگلی های پیرو و هگلی های جوان.

هگلی های راستگرا افكاری سنتی و محافظه كارانه داشتند؛ از آنجمله: گابلر، گوشل، هاینریش و باوئر.

چپهای هگلی غیر از ماركس و انگلس، افرادی مانند: اشتراوس، فویرباخ، وبوئر بودند. تاثیر مهم هگل بر روی دو تن از هگلیهای جوان بنام ماركس و انگلس بود. آندو خود را وارث واقعی هگل گرایی می دانستند. ماركسیست های غربی مانند اعضای مكتب فرانكفورت و افرادی چون: لوكاچ، كورش و بلوخ نیز زیر تاثیر نظرات هگل بودند. ساتروكیركگارد از مكتب اگزیستنسایالیسم و گادامر و دیلتی از مكتب هر منودیتیك هم زیر تاثیر افكار هگل هستند. تاثیرات بعدی هگل چنان عظیم بود كه او علومی مانند:

فلسفه، دین، فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماع و علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. هگل در كنار فیشته و شیلینگ یكی از نمایندگان مهم ایده الیسم آلمانی است وی میگفت كه خدا هم یك فیلسوف است او فلسفه را به سه بخش تقسیم می كرد:

فلسفه طبیعت، فلسفه روح و علم منطق. ولی جنبه قوی فلسفه او فلسفه تاریخ است. در نظر او تاریخ جهان، همزمان دادگاه جهان نیز است.

هگل، بعد جدیدی به فلسفه داد كه آنرا بعد تاریخی نامیدند، بی دلیل نیست كه هگل را پدر تاریخ فلسفه نیز می نامند. او می نویسد كه آخرین هدف تاریخ انسانیت، واقعیت دادن به آزادی بشر است. در نظر هگل تاریخ جهان از چهار مرحله تشكیل شده است: دوره استبداد شرقی، دوره دمكراسی اشراقی یونانی و روحی و دمكراسی غربی.

او دروه دمكراسی غربی را مدیون مسیحیت می داند كه انسان را به عنوان موجودی آزاد قبول دارد. گروهی فلسفه هگل را فلسفه تجزیه و تحلیلی می دانند هگل 19 ساله در رابطه با انقلاب فرانسه گفته بود كه جهان از آن طریق وارد دوره مدرنیته شده است. او بعدها ناپلئون را روح جهان نامید كه سوار بر اسبی رهایی بخش شده است. آنگونه كه ناپلئون می خواست اروپا را متحد كند، هگل كوشید از نظر تئوری به این هدف برسد. هگل می گفت كه دولت اثری هنری نیست بلكه غالباً نتیجه: نادانی، اتفاق و خودسری است.

و راسل مدعی شد كه هگل خلاف كانت، براساس تئوری دیالكتیك خود، جنگ را اقدامی لازم و مثبت برای جامعه ارزیابی نمود هگل بعدها نوشت كه انقلاب فرانسه یك بن بست دیالكتیك بود. او آنرا مثالی برای آزادی های غیر قابل كنترل نامید كه یا موجب نابودی خود می شوند و یا به هرج و مرج ختم می شوند. هگل نه تنها خود را با فلسفه بلكه با علوم تجربی، علم تاریخ، علم حقوق ، هنر، ادبیات و الهیات مشغول نمود.


[1] – فلسفه هگل جلد1، كتاب اول اصول اساسی، فصل سوم صفحه68

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فلسفه هگل ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فلسفه هگل – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فلسفه هگل;هواداران روشنفكر هگل ;هگلی های راستگرا ;چپهای هگلی

فقر و توسعه شهری 40 صفحه doc

اگرچه‌ مردم‌ فقیر را در هر یك‌ از بخشهای‌ جامعه‌ می‌توان‌ مشاهده‌ كرد اما تمركز و فراوانی‌ آن‌ در میان‌ زنان‌، كودكان‌و اقلیتهای‌ نژادی‌ و مراكز شهری‌ بزرگ‌ (در مقابل‌ حومه‌ها یا حوزه‌ آماری‌ كلانشهرها) بیشتر است‌

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 77 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فقر و جدایی‌ نژادی‌ در مراكز شهری‌

خبرگزاری فارس:نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بیش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌ای‌ مادرشهرها این‌ تفاوت ‌حتی‌ بیشتر است‌. برای‌ نمونه‌ در شیكاگو وفیلادلفیا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های‌ شهر است‌. توزیع‌ نژادی‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد برای‌ سیاه‌پوستان‌ و 12درصد برای‌ سفیدپوستان‌ است‌

اگرچه‌ مردم‌ فقیر را در هر یك‌ از بخشهای‌ جامعه‌ می‌توان‌ مشاهده‌ كرد اما تمركز و فراوانی‌ آن‌ در میان‌ زنان‌، كودكان‌و اقلیتهای‌ نژادی‌ و مراكز شهری‌ بزرگ‌ (در مقابل‌ حومه‌ها یا حوزه‌ آماری‌ كلانشهرها) بیشتر است‌. این‌ مقاله‌ كاوشی‌ است‌ درباره‌ تداوم‌ و ماندگاری‌ فقر در مراكز شهری‌ ایالات‌ متحد، جدایی‌ نژادی‌، مسكن‌ فقرا و بالاخره‌ بیكاری‌ و علل‌ آن‌.
كلید واژه‌ها: فقر شهری‌ در آمریكا، تعریف‌ فقر شهری‌، بودجه‌ فقر، مراكز شهری‌، حوزه‌های‌ آماری‌ مادرشهر، سیاست‌مسكن‌، فقر و جدایی‌ نژادی‌ و ناموزنی‌ فضایی‌2.
چكیده:
واقعیتهایی‌ در باره‌ فقر
دولت‌ ایالات‌ متحد امریكاخانواده‌ فقیر راخانواده‌ای‌ تعریف‌ می‌كند كه‌ “مجموع‌ درآمدهای‌آن‌ كمتر از مقداری‌ است‌ كه‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌حداقل‌ خانوار ضروری‌ است‌”. برای‌ محاسبه‌
“بودجه‌ فقر” نیز حداقل‌ هزینه‌ غذایی‌ خانوار را درسه‌ ضرب‌ باید كرد، بدین‌ ترتیب‌ خانوارهای‌ بادرآمد كمتر از این‌ مقدار (بودجه‌ فقر)3 فقیرمحسوب‌ می‌شوند. در سال‌ 1997 میلادی‌ بودجه‌فقر برای‌ خانوار چهار نفره‌ امریكایی‌ 16400 دلار
سه‌ نفره‌ 12802 دلار و یك‌ نفره‌ 8183 دلار تعیین‌و محاسبه‌ شده‌ است‌.
فقیر كیست‌ و كجا زندگی‌ می‌كند
1. نژاد
اگر چه‌ تعداد فقرای‌ سفیدپوست‌ دو برابر فقرای‌سیاه‌پوست‌ و چهار برابر فقرای‌ اسپانیایی‌ زبان‌ تباراست‌ اما نرخ‌ فقر در میان‌ سیاهان‌ و اسپانیایی‌ زبان‌تبارها به‌ مراتب‌ بالاتر است‌. در میان‌ اسپانیایی‌زبان‌ تبارها نرخ‌ فقر پورتوریكوئی‌ تبارها با 36درصد و مكزیكی‌ تبارها 31 درصد از بقیه‌ بیشتراست‌، در حالی‌ كه‌ كوبایی‌ تبارها با نرخ‌ 18 درصددر پایینترین‌ مرتبه‌ قرار دارند. نرخ‌ فقر برای‌ آسیایی‌تبارها 14 درصد و تقریبا نزدیك‌ به‌ 3ر13 نرخ‌ كه‌متوسط ملی‌ در امریكا است‌.
2. فقر سالمندان‌
یكی‌ از موفقیتهای‌ مبارزه‌ با فقر پایین‌ آمدن‌ نرخ‌ فقرسالمندان‌ است‌ كه‌ در فاصله‌ بین‌ سالهای‌ 1959 تا1997 از 35 درصد به‌ 5ر10 كاهش‌ یافت‌ وقسمت‌ اعظم‌ این‌ بهبودی‌ نتیجه‌ گسترش‌ تامین‌اجتماعی‌ طی‌ این‌ دوره‌ بوده‌ است‌.
3. كودكان‌
در سال‌ 1997 در ایالات‌ متحد 16 (6ر16 درصد)كودكان‌ در فقر زندگی‌ می‌كردند و این‌ در حالی‌است‌ كه‌ نرخ‌ فقر كودكان‌ اقلیتها به‌ مراتب‌ بالاتربوده‌ است‌.
4. محل‌ زندگی‌
نرخ‌ فقر در خارج‌ از حوزه‌های‌ مادرشهر تقریبا 13بیشتر از حوزه‌های‌ مادرشهری‌ در امریكاست‌. نرخ‌فقر در مراكز شهرها دو برابر بیشتر از نرخ‌ فقر درنقاط غیرمركزی‌ شهرهاست‌.
5. نوع‌ خانوار
نرخ‌ فقر برای‌ خانوارهای‌ با سرپرست‌ زن‌ شش‌ برابراز خانوارهایی‌ كه‌ در آنها زن‌ و مرد مشتركاسرپرستی‌ خانوار را بر عهده‌ دارند بیشتر است‌.علل‌ بالا بودن‌ این‌ نرخ‌ فقر عبارت‌است‌ از:
الف‌) زنان‌ سرپرست‌ خانوار باید دائما بین‌ اشتغال‌و مسئولیتهای‌ خانوادگی‌ در نوسان‌ باشند.
ب‌) به‌ طور متوسط حقوق‌ و دستمزد زنان‌ از مردان‌كمتر است‌.
ج‌) تعداد زیادی‌ از خانوارهای‌ با سرپرست‌ زن‌ ازحمایت‌ و كمك‌ پدر غایب‌ فرزندانشان‌ محروم‌هستند.
د) آموزش‌
نرخ‌ فقر و سطح‌ آموزش‌ رابطه‌ای‌ معكوس‌ با هم‌دارند. نرخ‌ فقر در میان‌ افراد زیر دیپلم‌ دو برابردارندگان‌ دیپلم‌ متوسطه‌ و ده‌ برابر فارغ‌التحصیلان‌آموزش‌ عالی‌ است‌.
نوع‌ اشتغال‌ فقیران‌
بیش‌ از نیمی‌ از خانوارهای‌ فقیر آنهایی‌ هستند كه‌(سرپرست‌ خانوار.م‌) كار نیمه‌ وقت‌ دارد و تنها 15آنها كار تمام‌ وقت‌ دارند. در صورتی‌ كه‌ مزد هرساعت‌ كار كمتر از 20ر8 دلار باشد، یك‌ خانوارچهار نفری‌ نیز حتی‌ با كار تمام‌ وقت‌ هم‌ ممكن‌است‌ به‌ خانواده‌ فقیر تبدیل‌ شود. بدین‌ ترتیب‌شغل‌ تمام‌ وقت‌ به‌ تنهایی‌ برای‌ برون‌ رفت‌ از فقركافی‌ نیست‌ مگر اینكه‌ درآمد سرپرست‌ خانوار ازحداقل‌ دستمزد كمی‌ بالاتر و بیش‌ از یك‌ نفر درخانوار شاغل‌ باشد. در واقع‌ تعداد زیادی‌ ازخانوارهایی‌ كه‌ از دایره‌ فقر بیرون‌ هستند و فرد اول‌خانواده‌ ساعتی‌ كمتر از 20ر8 دلار می‌گیرد ازاشتغال‌ نفر دوم‌ بهره‌مند هستند.
فقر در مراكز شهرها
نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بیش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌ای‌ مادرشهرها این‌ تفاوت‌حتی‌ بیشتر است‌. برای‌ نمونه‌ در شیكاگو وفیلادلفیا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های‌ شهر است‌. توزیع‌ نژادی‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد برای‌ سیاه‌پوستان‌ و 12درصد برای‌ سفیدپوستان‌ است‌، در حالی‌ كه‌ تنها5ر19 درصد فقیران‌ سیاه‌پوست‌ و 6ر6 درصدسفیدپوستان‌ حومه‌نشین‌ هستند.
انزوای‌ محل‌ اقامت‌ یا جدایی‌ نژادی‌

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فقر و توسعه شهری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – فقر و توسعه شهری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فقر شهری‌ در آمریكا، تعریف‌ فقر شهری‌، بودجه‌ فقر، مراكز شهری;حوزه های‌ آماری‌ مادرشهر;سیاست مسكن;فقر و جدایی‌ نژادی‌ ;ناموزنی‌ فضایی‌