تعریف برنامه ریزی 53 صفحه doc

برنامه ریزی یعنی آنكه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های كنش آینده سازمان به گونه ی كلی پرداخته شود و برای هر یك از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت بگیرد این كار مستلزم برگزیدن هدف های سازمان و مقاصد هر بخش و تعیین راه های دستیابی به آن هاست از این رو برنامه ها برای دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده روشی عقلایی فراهم می آورند برنا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی یعنی آنكه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های كنش آینده سازمان به گونه ی كلی پرداخته شود و برای هر یك از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت بگیرد. این كار مستلزم برگزیدن هدف های سازمان و مقاصد هر بخش و تعیین راه های دستیابی به آن هاست . از این رو برنامه ها برای دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده روشی عقلایی فراهم می آورند. برنامه ریزی همچنین بر نو آفرینی مدیریت سخت دلالت دارد.

برنامه ریزی میان جایی كه هستیم با جایی كه می خواهیم بدان جا برویم پلی می سازد و موجب می شود تا آنچه را كه در غیر آن حالت شكل نمی گیرد پدید آید. با آنكه به ندرت می توانیم آینده ای درست پیش بینی كنیم و با آنكه عامل های بیرون از نظارت ما می توانند با بهترین برنامه های تهیه شده معارض گردند. تا زمانیكه ما به برنامه ریزی بپردازیم پیش آمدها را به بخت وا می گذاریم . برنامه ریزی فكری دشوار است كه لازم می سازد كنش را تعیین كنیم و تصمیم های خود را بر پایه هدف شناخت و برآوردهای سنجیده استوار سازیم.

سرشت برنامه ریزی

ما می توانیم با بررسی چهار جنبه ی عمده برنامه ریزی سرشت اصلی آن را آشكار سازیم:

1- یاریهای رنامه ریزی به فرض و هدف های سازمان.

2- اهمیت نخستین آن در میان كارهای ویژه ی مدیر

3- گسترش و پراكندگی آن.

4- كار آمدی در به نتیجه رساندن برنامه ها

1- یاریهای برنامه ریزی به فرض و هدف های سازمان:

مقصود هر برنامه و دیگر طرحهای كمكی آن یاری دادن به دستیابی به غرض و هدف های سازمان است. این اصل از سرشت كارهای سازمان یافته بدست می آید كه سازمان برای دستیابی به هدف گروه از راه همكاری ارادی پدید می آید.

2- اهمیت نخستین برنامه ریزی:

چون عملیات مدیریت در سازمان دهی ،به كار گماری نیروی انسانی هدایت كردن و نظارت كردن برای یاری دادن – دستیابی به هدف های سازمان طراحی می شوند بنابر این برنامه ریزی به گونه ی منطقی پیش از دیگر وظیفه های مدیریت می آید با آنكه در عمل همه ی وظیفه های مدیریت می آید با آنكه در عمل همه ی وظیفه های مدیریت در یك نظام كنش به هم پیوسته می شوند برنامه ریز سرشتی یگانه دارد چون به كار برقراری هدف های ضرور در كوشش های گروهی می پردازد. افزوده بر آن یك مدیر باید به برنامه ریزی بپردازد تا پی ببرد كه چه نوع از پیوندهای سازمانی و شاستگی های شخصی نیاز هست. در چه راهی زیر دستان باید راهنمایی شوند و چه نوع نظارت را باید به كار بست . و البته اگر قرار باشد همه دیگر وظیفه های مدیریت اثر بخش و كارساز باشند باید آن ها را نیز برنامه ریزی كرد.

برنامه ریزی و نظارت كردن سخت به هم پیوسته اند .

برنامه ریزی و نظارت كردن از هم جدا ناشدنی هستند – آن ها را همزادهای سیاهی مدیریت می خوانند. كنش برنامه ریزی نشده را نمی توان نظارت كرد زیرا نظارت كردن به معنای پا بر جا نگهداشتن فعالیت ها در راستای درست از راه تصحیح كردن كج رویهای است كه در برنامه ها روی داده است . اگر برنامه نباشد هرگونه كوشش برای نظارت كردن بی معنی است زیرا برای اشخاص راهنمایی وجود ندارد كه بدانند به همان سویی كه می خواهند بروند گام بر می دارند. (این پیامد كار نظارت كردن است ) مگر آنكه آنان از پیش آگاه باشند كه به كجا می خواهند بروند(این جزعی از كار برنامه ریزی است)

از این رو برنامه ریزی معیارهای نظارت را فراهم می آورد.

3- گسترش برنامه ریزی:

برنامه ریزی وظیفه ی مدیران است گر چه سرشت سیاست های كلی و برنامه هایی كه از سوی بالا دستان تعیین می شود تغییر پیدا می كند . اما در عمل ناممكن است كه كار مدیران را چنان محدود كنیم كه آنان نتوانند هیچ گونه آزادی داشته باشند و اگر مدیران از مسئولیت برنامه ریزی برخوردار نباشند آن ها براستی مدیر شناخته نمی شوند . اگر ما گسترش و پراكندگی وظیفه ی برنامه ریزی را نپذیریم آنگاه آسان تر می توانیم دریابیم كه چه اشعاری از اشخاص بین تعیین سیاست های كلی كار (برپاداشتن راهنمایی هایی برای تصمیم گیری ) و اداره كردن یا بین «مدیر» و «كارگزار» یا «سرپرست» جدایی قابل هستند . یك كدیر به دلیل اختیاراتش یا پایگاهش در سازمان ممكن است در سنجش با مدیر دیگر به برنامه ریزی بیشتر یا مهمتر بپردازد یا برنامه ریزی یك مدیر در سنجش با مدیر دیگر ممكن است بنیادی تر و در خور به كار بستن در بخش گسترده تری از سازمان باشد.

همه مدیران برنامه ریزی می كنند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تعریف برنامه ریزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تعریف برنامه ریزی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تعریف برنامه ریزی;كار آمدی برنامه ها

تعاریف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا 47 صفحه doc

گمرک واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی customs می باشد از ریشه یونانی کومرکس (cumerex) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می باشد شورای هماهنگی گمرکی گمرک را چنین تعریف کرده است گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و همچنین ورود کالا می باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

 • مقدمه…………………………….. 1
 • تعاریف …………………………… 3

– گمرک……………………………….. 3

– سند ترخیص ………………………….. 3

– کارت بازرگانی ………………………. 4

– پروانه ورود نسیه…………………….. 5

– پته ……………………………….. 5

– پته عبور …………………………… 5

– فهرست عدل بندی (بسته بندی)……………. 5

– اعلامیه فروش ارز……………………… 5

– اظهارنامه گمرکی …………………….. 6

– قبض انبار…………………………… 6

– نگله……………………………….. 6

– سود بازرگانی ……………………….. 7

– هزینه های گمرکی ……………………. 7

– عوارض گمرکی ………………………… 8

 • نقش و وظایف گمرک …………………. 8
 • مفاهیم و کلیات قانون امور گمرکی ……. 11
 • نحوه تعیین ارزش کالا در گمرک …………
 • عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر از گمرکات…
 • شرایط عمومی ترخیص ………………… 17
 • کالای متروکه ………………………. 18
 • تخلفات و قاچاق گمرکی……………….. 19
 • انبارداری کالا در گمرک …………….. 24
 • ارزیابی کالا………………………. 25
 • ترخیص قطعی کالا …………………… 27
 • ورود موقت ……………………….. 28
 • کالای مرجوعی ……………………… 29
 • ترانزیت خارجی کالا…………………. 31
 • کالای انتقالی …………………….. 32
 • کابوتاژ………………………….. 33
 • نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا 34
 • پیوست شماره (1)…………………….
 • پیوست شماره (2)…………………….
 • پیوست شماره (3)…………………….
 • پیوست شماره (4)…………………….
 • پیوست شماره (5)…………………….
 • پیوست شماره (6)…………………….
 • پیوست شماره (7)…………………….
 • منابع و مأخذ………………………

مقدمه

بحث پیرامون بازرگانی خارجی و مبادلات بین المللی فارغ از مسائل گمرکی و تکنیک هائی که امر مبادله را جداً از مقررات داخلی کشورها تسهیل و موجب تحرک در مکانیزم تجارت می گردد، تقریباً غیرممکن است و اهمیت موضوع به حدی است که در بیشتر موارد با توصیه سازمان های ملل – یونسکو جوامع اقتصادی و طرف های موافقت نامه هایی که در زمینه مسائل بازرگانی فعالیت دارند با هدف نیل به زبانی مشترک در مسائل و تشریفات گمرکی، تسهیل امر مبادله، تدارک مقدمات مبادله اطلاعات و اختراعات در امور تجارت بین الملل و شکستن سدهای باصطلاح گمرکی به منظور افزایش هر چه بیشتر در شتاب مبادلات بازرگانی و قراردادهای گمرکی تهیه و تصویب و بموقع اجراء گذاشته می‌شود.

با عنایت به اینکه مسائل گمرکی در سطح بین المللی به درجه بالایی از اهمیت رسیده است که همواره بخشی از قراردادهای بین کشورها را به خود اختصاص می دهد. جا دارد که حداقل مقررات و نحوه انجام تشریفات گمرکی و انواع رویه های معمول و مفاهیم اصطلاحات گمرکی که در اکثر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. را مورد بررسی قرار می‌گیرد. اهمیت نقش گمرک از لحاظ اقتصادی ، مالی ایجاب می نماید تا با آموزش و افزایش مستمر معلومات تخصصی و مهارت های فنی و صلاحیت ها از طریق فراگیری بیشتر امکان پذیر گردد. با اعتقاد بر اینکه آگاهی از مقررات و قوانین حاکم بر فعالیت های گمرکی و آشنایی با روش ها و اسناد مربوطه نه تنها برای کارکنان بلکه برای کلیه افرادی که به گمرک مراجعه می نمایند امری ضروری است.

گمرک مانند بسیاری از سازمان هائی است که هر اجتماع کوچک یا بزرگ در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده و ایجاد شده است و بتدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمان های جدیدتر در سطح ملی یا بین المللی مطابق آنچه که امروز شاهد آن هستیم بوجود آمده است. قراین نشان می دهد هر کجا مبادله بازرگانی بوده این تشکیلات یا به طور کلی گمرک نیز وجود داشته است.

در این جزوه سعی شده است که حتی المقدور در رابطه با لغات، عبارات و مفاهیمی که در زمینه ترخیص کالا بر روی جواز سبز گمرکی و سایر مدارک صادره از گمرک جهت ترخیص کالا درج می گردد و توضیح مختصری ارائه گردد به امید اینکه مورد استفاده همکاران گرامی قرار گیرد.

معمولاً هر حرفه ای اصطلاحات خاص خود را دارد، گمرک نیز از این قاعده مستثنی نیست یا به عبارتی زبان حاضر گمرک شامل واژه ها و ادبیات مخصوص گمرک است که تقریباً در تمام کشورها مفهوم معادلی دارند. این تعاریف و عبارات مبتنی بر تعاریف علمی معمول یا عرف بین المللی است.

تعاریف :

گمرک- واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی customs می باشد از ریشه یونانی کومرکس (cumerex) به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می باشد.

شورای هماهنگی گمرکی گمرک را چنین تعریف کرده است:

” گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و همچنین ورود کالا می باشد”.

سند ترخیص

سند ترخیص سندی است که بموجب آن بتوان کالا را از گمرک خارج کرد مانند پروانه گمرکی برای کالاهای تجاری و پته گمرگی برای کالاهای غیرتجاری.

کارت بازرگانی

سندی است که بموجب آن می توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت، کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در تهران و شهرستان‌ها که به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر و پس از تائید توسط واحد صدور معتبر می باشد و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آئین نامه اجرایی است که به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید.

پروانه نسیه

گمرک می تواند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه و با تعیین مهلت، کالای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که در هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد به طور قطعی ترخیص کند.

پته

اغلب برای مسافرین مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر موارد تا سقف 1000 دلار کالای وارد شده، پته مسافرتی صادر خواهد شد. در مواقعی که ارزش کالای همراه مسافر از سقف 80 دلار تجاوز نماید مازاد آن به شرط تجاری نبودن با اخذ حقوق ورودی با پته قابل ترخیص خواهد بود.

پته عبور

گمرک ایران می تواند در صورتی که مقتضیات تجاری ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده، صدور پته عبور بموجب دستور اداری برقرار می نماید.

فهرست عدل بندی ( لیست بسته بندی)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تعاریف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تعاریف گمركی، وظائف گمرك و نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تعاریف گمركی;وظائف گمرك ;نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ;رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات كالا;رسیدگی به واردات كالا

تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض 18 صفحه doc

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌كند جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌كند نظریه‌ها و رویكردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌كند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

این مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعریف می‌كند. جایگاه تعارض در مدیریت و سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. انواع تعارضات سازمانی را برشمرده و آنها را تقسیم‌بندی می‌كند. نظریه‌ها و رویكردهای مختلف درباره تعارض سازمانی را شرح می‌دهد. به منشأ تعارضات سازمانی اشاره می‌كند و در پایان به مبحث مدیریت تعارض و استراتژی‌های آن می‌پردازد.

منبع : روزنامه همشهری،‌ شنبه 28 خرداد 1384، سال سیزدهم، شماره 3725، صفحه 10

كلیدواژه : تعارض سازمانی؛ تعارضات سازمانی؛ مدیریت تعارض؛‌استراتژی ایجاد تعارض


1- مقدمه

تعارض پدیده‌ای است كه آثار مثبت و منفی روی عملكرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملكرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب كاهش عملكرد و ایجاد كشمكش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درك كامل ماهیت آن و همچنین علل خلق كننده و كسب مهارت در اداره و كنترل آن است كه البته امروز به عنوان یكی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افكار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت كمك می‌كنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.

در این مقاله سعی نگارنده بر آن است تا مفهوم تعارض، دیدگاه‌های سنتی، روابط انسانی و تعاملی و انواع تعارض را تبیین و به مدیران سازمان‌ها كمك كند تا با مهارت‌های مدیریت تعارض آشنا و در مواقع لزوم آن را به كار گیرند.

2- مفهوم تعارض

در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنای متعرض و مزاحم یكدیگر شدن، باهم خلاف كردن و اختلاف داشتن معنی شده است. رابینز در تعریفی می‌گوید: «تعارض فرآیندی است كه در آن، شخص الف به طور عمدی می‌كوشد تا به گونه‌ای بازدارنده سبب ناكامی شخص در رسیدن به علایق و اهدافش گردد». وی توضیح می‌دهد كه در این تعریف، مفاهیم ادراك یا آگاهی (Perception)، مخالفت(Opposition)، كمیابی (Scarcity) و بازدارندگی (Blockage) نشاندهنده ماهیت تعارض هستند. سایر وجوه مشترك تعریف‌های واژه تعارض عبارت از مخالفت، نزاع، كشمكش، پرخاشگری و آشوب است.

– جایگاه تعارض در مدیریت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تعارض سازمانی تعریف، مبانی، انواع و مدیریت تعارض – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تعارض سازمانی تعریف;انواع مدیریت تعارض;مدیریت تعارض;تعارض سازمانی;تعارضات سازمانی;مدیریت تعارض;استراتژی ایجاد تعارض

تصمیم گیری گروهی 9 صفحه doc

تصمیم‌گیری گروهی نكات كلیدی گروه‌ها در برابر افراد این موضوع كه آیا گروه‌ها تصمیم‌گیران بهتری از افراد هستند موضوع ساده‌ای نیست و بستگی به چند عامل دارند مانند نوع وظیفه‌ی مربوطه گروه‌ها معمولاً عملكردی بهتر از افراد دارند زمانی كه وظایف قابل تقسیم‌بندی هستند،

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تصمیم‌گیری گروهی: نكات كلیدی : گروه‌ها در برابر افراد: این موضوع كه آیا گروه‌ها تصمیم‌گیران بهتری از افراد هستند موضوع ساده‌ای نیست و بستگی به چند عامل دارند مانند نوع وظیفه‌ی مربوطه. گروه‌ها معمولاً عملكردی بهتر از افراد دارند. زمانی كه وظایف قابل تقسیم‌بندی هستند، گروه‌ها هم‌چنین دارای یك مزیت در وظایف مربوط به حل مشكل‌ها هستند، چون آن‌ها به احتمال قوی كسی را در درون خود دارند كه دارای یك جواب قابل قبول هستند، گروه‌ها دارای پتانسیل ایجاد عقاید مربوط به اعضای گروه می‌باشد. از بُعد منفی گروه‌ها می‌توانند دچار نقصان در پروسه شوند كه از كمبود هماهنگی نشأت می‌گیرد آن‌ها هم‌چنین احتمالاً بر اساسِ ساعات فردی بازده كمتری دارند.

قطبیت: تحقیق اخیر نشان داده است كه گروه‌ها تصمیماتِ خطرناك‌تری را نسبت به افراد می‌گیرند. این پدیده به عنوان یك پدیده‌ی (تغییر خطر) شناخته می‌شود، اگرچه تحقیق بعدی نشان داده است كه تغییرات به سوی احتیاط نیز روی می‌دهد. هم‌اكنون شواهدی وجود دارد مبنی بر این كه وقتی افراد برای بحث در مورد یك قطبیت موضوعی گرد هم می‌آیند آن‌ها با قرار گرفتن در یك موقعیت كه بی‌نهایت‌تر از موقعیت متوسط اعضای گروه قبل از بحث است، به گردهمایی خود خاتمه می‌دهند، سه تئوری اصلی وجود دارد كه سعی می‌كند قطبیت را توضیح دهد: مقایسه‌ی اجتماعی، تأثیر اطلاعاتی، و تئوری هویت اجتماعی.

تفكر گروهی: تفكر گروهی به عنوان «یك گرایش جستجوی توافق زودهنگام» تعریف می‌شود. علائم اصلی تفكر گروهی شامل 1- توهمِ بی‌ارزش بودن، یك باور مسلم، در اخلاقیات گروه، یك دیدگاه مشخص در مورد دیدگاه خارج از گروه یك توهمِ اتفاق آرا می‌باشد. تفكر گروهی به وسیله‌ی انتقاد سركوب شده، اختلاف گروه، یك دیدگاه مشخص در موردِ دیدگاه خارج از گروه و یك توهمّ اتفاق‌آرا می‌باشد. تفكر گروهی به وسیله‌ی انتقاد سركوب شده، اختلاف عقیده، و ابراز عقاید دیگر بحث را محدود می‌كند. این منجر به تصمیمات ضعیف‌تری می‌شود. تفكر گروهی را می‌توان پیشگیری كرد اگر گروه‌ها به اختلاف عقاید بیشتر از تأیید آن‌ها اهمیت دهند و آن هدایت‌كنندگان را تضمین كند، افراد قوی دیگر عقایدشان را پس از افراد قدرت كمتر بیان كنند گروه‌ها باید هم‌چنین بحث را با كارشناسان در خارج از گروه تشویق كنند، یك «حامی شیطان» كه كارش مخالفت كردن با دیدگاه‌های همه است تعیین كنند.

گروه‌ها در برابر افراد: در موضوع Az اشاره شد كه شعور و خرد سنین مخصوصاً مفید و مؤثر نیست چون غالباً متناقض است مثلاً در رابطه با گروه‌ها و این كه چقدر عملكرد در آن‌ها خوب است آیا ما باید اعتقاد داشته باشیم كه دو نفر بهتر از یك نفر است یا این كه دو آشپز كار را خراب می‌كنند؟ آیا درست است كه گروه‌ها تصمیمات خوبی را می‌گیرند یا تصمیماتشان به واقعیت نزدیك‌تر است؟ تعجب‌آور نیست كه پاسخ تا حدی پیچیده‌تر از یك بله یا خیر ساده است چون بستگی به چند عامل مانند وظیفه‌ی مورد نظر دارد. مثلاً گروه‌ها عملكردی بهتر از افراد دارند وقتی كه وظایف قابل تقسیم و توضیح‌اند. گروه‌ها هم‌چنین دارای یك مزیت در وظایف و امور حل مشكل می‌باشد. آن‌ها از نظر آماری احتمال بیشتری وجود دارد كه كسی را در میان خودشان داشته باشند كه یك پاسخ قابل قبول داشته باشد. مزیت دیگر برای گروه‌ها این است ك آن‌ها دارای پتانسیل ایجاد عقاید یك عضو گروه می‌باشند. با وجودِ این همچنان كه ما مشاهده خواهیم كرد چه زمانی در مورد تفكر گروهی بحث كنیم گروه‌ها همیشه بر این مزایای بالقوه سرمایه‌گذاری نمی‌كنند از بُعد منفی گروه‌ها می‌توانند دچار نقصان پروسه شوند كه از عدم وجود هماهنگی نشأت می‌گیرند،

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تصمیم گیری گروهی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تصمیم گیری گروهی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تصمیم گیری گروهی;قطبیت;تصمیمات گروه ها

تخصیص بودجه 29 صفحه doc

بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه برای یك دوره مشخص است به مانند خانوارها و شركت‌ها، دولت نیز برای درآمدها و مخارج خود برنامه‌ریزی می‌كند در واقع سند بودجه دولت عبارت است از الف) برنامه‌هایی برای میزان و نحوه خرج كردن پول توسط دولت، ب) برنامه‌ای برای كسب درآمد به منظور تأمین هزینه فعالیت‌های دولت، ج) برنامه‌ای بر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………… 2

بودجه چیست؟………………………………… 2

منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید، در كجا و چگونه هزینه می‌شود؟ 5

استان‌ها پول خود را از چه محلی تأمین و صرف چه اموری می‌كنند؟ 6

مازاد و كسری بودجه چیست؟…………………….. 10

فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟‌……….. 11

اصل تعادل بودجه …………………………… 13

تفریغ بودجه چیست ……………………………. 14

مبانی قانونی تفریغ بودجه……………………… 16

اهداف تهیه تفریغ بودجه………………………… 19

تطور تفریغ بودجه…………………………….. 20

ساختار گزارش تفریغ بودجه……………………… 21

شرح وظایف اداره کل بودجه …………………… 22

منابع………………………………………. 25

مقدمه

با توجه به این كه بودجه دولت یكی از مهم‌ترین اسناد مالی كشور است، چه‌قدر درباره آن اطلاع دارید؟ چه قدر با جهت‌گیری‌های اصلی و نیز با جزئیات بودجه آشنایی دارید؟ پاسخ به سؤالاتی از این نوع مستلزم آشنایی با بودجه است. بودجه سندی نیست كه همگان به آسانی بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از آن به دست آورند، حتی آن دسته از افرادی كه با مسائل مالیه عمومی آشنا هستند از جمله كارمندان و كارشناسان دستگاه‌های اجرایی. این گزارش تلاشی جهت آگاهی شهروندان از ساختار بودجه و نیز اطلاعات لایحه بودجه سال 1383 كل كشور است. هدف از این راهنما ارائه خلاصه اطلاعاتی است كه مطالعه آن می‌تواند موجب شناخت بیش‌تر از بودجه دولت و مسائل آن باشد.

نحوه تدوین این راهنما به گونه‌ای است كه شهروندان را گام به گام با تمامی مراحل شكل‌گیری بودجه آشنا كرده و در مورد بخش‌های مختلف بودجه اعم از چگونگی كسب درآمد توسط دولت، چگونگی و موارد هزینه دولت، قرض‌های دولت و غیره، اطلاعاتی خلاصه شده ارائه می‌كند.

بودجه چیست؟

بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه برای یك دوره مشخص است. به مانند خانوارها و شركت‌ها، دولت نیز برای درآمدها و مخارج خود برنامه‌ریزی می‌كند. در واقع سند بودجه دولت عبارت است از:

الف) برنامه‌هایی برای میزان و نحوه خرج كردن پول توسط دولت،

ب) برنامه‌ای برای كسب درآمد به منظور تأمین هزینه فعالیت‌های دولت،

ج) برنامه‌ای برای استقراض دولت و نحوه بازپرداخت آن: ممكن است دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض كند. به عبارت دیگر ممكن است مجموع مخارج دولت از درآمدهای آن در یك سال بیش‌تر باشد و دولت جهت تأمین بخشی از مخارج خود از مراكز داخلی یا خارجی استقراض كند. از سوی دیگر ممكن است دولت در نظر داشته باشد بخشی از بدهی‌های خود (اصل بدهی یا بهره آن‌ها) را در سال جاری پرداخت كند.

د) عملیاتی كردن برنامه میان مدت توسعه در سال جاری: زمانی كه برنامه توسعه داریم بودجه سالانه در واقع برنامه سالانه دولت جهت اجرایی كردن برنامه توسعه و تحقق اهداف برنامه در سال موردنظر است. لذا باید بین اهداف برنامه توسعه و بودجه سالانه ارتباط متناسبی برقرار باشد.

هـ) برنامه‌ای برای كاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی: میزان و نحوه اختصاص بخشی از اعتبارات دولت به استان‌ها به ویژه اعتبارات عمرانی، بیانگر میزان توجه دولت به مناطق مختلف است.

و) بودجه بازتاب تمایلات دولت و مجلس به مطالبات رأی‌دهندگان است.

ز) بودجه دولت مبین گستره و حوزه‌های دخالت و حضور دولت در اقتصاد و جامعه است.

از نظر شكلی بودجه كل كشور مشتمل بر دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت حاوی درآمدها و هزینه‌های دولت (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، و سایر نهادهای عمومی غیردولتی) است. بودجه شركت‌های دولتی شامل درآمدها و مصارف شركت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانك‌ها است. بودجه كل كشور برای سال 1383 به میزان 1.069.537میلیارد ریال برآورد شده است كه نسبت به قانون بودجه سال 1382 حدود 5/10 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میان بودجه عمومی دولت 509.131میلیارد ریال پیش‌بینی شده است كه نسبت به سال 1382 حدود 7/16 درصد رشد نشان می‌دهد. بودجه شركت‌های دولتی نیز 4/23 درصد در سال 1383 نسبت به سال 1382 رشد یافته است. سهم بودجه عمومی دولت از بودجه كل كشور در سال 1383 حدود 6/47 درصد است كه نسبت به سال 1382 حدود 6/2 درصد افزایش یافته است.

سهم بودجه كل كشور از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه اقتصاد كشور است) در سال 1381 بیش از 75 درصد است. این در حالی است كه در سال‌های 1379 و 1380 این سهم به ترتیب 62 و 68 درصد بوده است. رشد سهم بودجه كل كشور از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده افزایش حضور و دخالت دولت در اقتصاد كشور است (جدول 1).

منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید و كجا و چگونه هزینه می‌شود؟

یك خانواده متوسط شهری را در نظر بگیرید. پدر و مادر همواره بخشی از اوقات خود را صرف بررسی بودجه خانواده می‌كنند. آن‌ها درباره میزان و چگونگی وصول درآمد ماهانه یا سالانه خود و چگونگی و نحوه هزینه برای غذا، پوشاك، مسافرت، تحصیل و غیره و چگونگی پس‌انداز بخشی از درآمدهای‌شان بحث می‌كنند. اگر آن‌ها پول كافی برای پرداخت برخی از هزینه‌های‌شان را نداشته باشند، مجبورند برخی از آن‌ها مانند رفتن به رستوران، سینما یا سایر هزینه‌های غیرضروری را كاهش دهند.

آن‌ها همچنین درباره كسب درآمد بیش‌تر از طریق ساعت كار بیش‌تر یا به دست آوردن كار دیگر باید تصمیم‌گیری كنند. اگر آن‌ها نتوانند درآمد بیش‌تری كسب كنند یا هزینه‌های خود را كاهش دهند باید درباره قرض گرفتن (وام گرفتن) تصمیم‌گیری كنند.

از طرف دیگر اگر درآمدهای خانواده از نیازها و هزینه‌هایش بیش‌تر باشد آن‌ها ممكن است پول اضافی‌شان را صرف بهبود وضعیت فعلی‌شان یا ارتقا سطح برخی از نیازهای‌شان نظیر تعویض وسایل منزل، تعویض یا تعمیر خانه یا ارتقای ماشین خود كنند.

دولت نیز مانند خانواده‌ها كه برای درآمدها و مخارج خود و نحوه تخصیص درآمدها برنامه‌ریزی می‌كنند، برنامه‌ریزی مشابه اما در سطح وسیع‌تری انجام می‌دهد. براساس پیش‌بینی‌های هیأت دولت و تصویب مجلس میزان درآمدهای دولت و محل تأمین آن‌ها و تعیین و محل و چگونگی هزینه و تخصیص این منابع نیز متناسب با اهداف تعیین شده مشخص می‌شود.

اهدافی كه دولت در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار می‌دهد، اهدافی است كه در راستای توسعه و افزایش سطح رفاه اقتصادی ـ اجتماعی كشور بوده و عموماً در قالب اهدافی مانند تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، تأمین امنیت، وضع و اجرای قوانین، حمل و نقل، تكنولوژی، ارتباطات و غیره در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تخصیص بودجه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تخصیص بودجه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تخصیص بودجه;شرح وظایف اداره کل بودجه ;فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است;اصل تعادل بودجه;تفریغ بودجه چیست;مبانی قانونی تفریغ بودجه;اهداف تهیه تفریغ بودجه;تطور تفریغ بودجه ;ساختار گزارش تفریغ بودجه;مازاد و كسری بودجه چیست؟

اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک 7 صفحه pdf

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامیخوشه شغلی مکانیک سال 95

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 672 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک سال 95
شامل 70 سوال تخصصی

مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته مکانیک.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی مکانیک;سوالات تخصصی آزمون استخدامی; آزمون استخدامی رشته مکانیک

سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران 95 9 صفحه pdf

اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامیخوشه شغلی هنرآموز ساختمان(عمران) سال 95

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 969 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی هنرآموز ساختمان(عمران) سال 95
شامل 70 سوال تخصصی

مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته هنراموز ساختمان

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران 95 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران 95 – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی عمران ;هنرآموز ساختمان;سوالات تخصصی آزمون استخدامی هنرآموز ساختمان

سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران 6 صفحه pdf

اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامیخوشه شغلی عمران سال 94

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 974 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران سال 94
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون های استخدامی رشته عمران

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سوالات تخصصی آزمون استخدامی خوشه شغلی عمران;سوالات تخصصی آزمون استخدامی;خوشه شغلی عمران;رشته عمران

پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه 25 صفحه docx

خرید شمادانلود پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 315 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

دانلود پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه

پکیج حاضر بهترین مجموعه برای استفاده مدیران و آموزگاران شش پایه ابتدایی می باشد.

کسانی که فرصت نمیکنند به دنبال نمونه سوالات ارزنده و تایپ آنها باشند.

کسانی که می خواهند کلیه نمونه سوالات شش پایه را در یک مجموعه داشته باشند.

کسانی که به دنبال آرشیو ارزنده ای از نمونه سوالات با فرمت ورد باشند.

این پکیج با قیمت بسیار مناسب 8000 تومان در دسترس شما قرار می گیرد. با خرید این مجموعه تا چند سال خودتان را راحت کنید. این مجموعه توسط آموزگاران با تجربه هر پایه نوشته شده و طبق اصول بارم بندی جدید تدوین شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی ;دانلود پکیج سربرگ جدید ;نمونه سوالات شش پایه ابتدایی دی ماه

حدود مسئوولیت پزشک خانواده 129 صفحه docx

حدود مسئوولیت پزشک خانواده

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 129

حجم فایل: 439 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حدود مسئوولیت پزشک خانواده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حدود مسئوولیت پزشک خانواده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حدود مسئوولیت پزشک خانواده;مسئولیت پزشک خانواده;پزشک خانواده