خانه / مدیریت (صفحه 5)

مدیریت

دانلود انتخاب انتصاب و تغییر مدیران تجارب كشورهای فرانسه ژاپن انگلیس آمریكا و كره جنوبی 76 ص 111 صفحه zip

دانلود انتخاب انتصاب و تغییر مدیران تجارب كشورهای فرانسه ژاپن انگلیس آمریكا و كره جنوبی 76 ص تحقیق انتخاب انتصاب و تغییر مدیران تجارب كشورهای فرانسه ژاپن انگلیس آمریكا و كره جنوبی 76 ص مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران تجارب كشورهای فرانسه ژاپن انگلیس آمریكا و كره جنوبی 76 …

ادامه مطلب

دانلود اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص 44 صفحه zip

دانلود اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص تحقیق اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص مقاله اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص اساس راهبرد منابع انسانی 28 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 44 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از …

ادامه مطلب

دانلود انتخاب و معرفی محصول 31 صفحه zip

دانلود انتخاب و معرفی محصول تحقیق انتخاب و معرفی محصول مقاله انتخاب و معرفی محصول انتخاب و معرفی محصول فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 31 صفحه بسمه …

ادامه مطلب

دانلود استراتژی تولید 14 صفحه zip

دانلود استراتژی تولید تحقیق استراتژی تولید مقاله استراتژی تولید استراتژی تولید فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 7 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 14 صفحه استراتژی تولید بخش 7- یک کیفیت پایه مقدمه در …

ادامه مطلب

دانلود اشتباهات مدیران منابع انسانی 33 ص 33 صفحه zip

دانلود اشتباهات مدیران منابع انسانی 33 ص تحقیق اشتباهات مدیران منابع انسانی 33 ص مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی 33 ص اشتباهات مدیران منابع انسانی 33 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از …

ادامه مطلب

دانلود اصول حسابداری 40 ص 41 صفحه zip

دانلود اصول حسابداری 40 ص تحقیق اصول حسابداری 40 ص مقاله اصول حسابداری 40 ص اصول حسابداری 40 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 40 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 41 صفحه فهرست …

ادامه مطلب

دانلود اصول سرپرستی 135 ص 192 صفحه zip

دانلود اصول سرپرستی 135 ص تحقیق اصول سرپرستی 135 ص مقاله اصول سرپرستی 135 ص اصول سرپرستی 135 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 192 حجم فایل: 111 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 192 صفحه اصول …

ادامه مطلب

دانلود اصول سرپرستی 42 ص 41 صفحه zip

دانلود اصول سرپرستی 42 ص تحقیق اصول سرپرستی 42 ص مقاله اصول سرپرستی 42 ص اصول سرپرستی 42 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 67 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 41 صفحه درس: …

ادامه مطلب

دانلود اصول سرپرستی روابط عمومی پرورش مهارتهای سرپرستی 22 ص 22 صفحه zip

دانلود اصول سرپرستی روابط عمومی پرورش مهارتهای سرپرستی 22 ص تحقیق اصول سرپرستی روابط عمومی پرورش مهارتهای سرپرستی 22 ص مقاله اصول سرپرستی روابط عمومی پرورش مهارتهای سرپرستی 22 ص اصول سرپرستی روابط عمومی پرورش مهارتهای سرپرستی 22 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 87 کیلو بایت …

ادامه مطلب

دانلود ادبیات تحقیق 59 ص 95 صفحه zip

دانلود ادبیات تحقیق 59 ص تحقیق ادبیات تحقیق 59 ص مقاله ادبیات تحقیق 59 ص ادبیات تحقیق 59 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 95 حجم فایل: 67 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 95 صفحه ادبیات …

ادامه مطلب

دانلود ارائه یک سیستم خبره 14 صفحه zip

دانلود ارائه یک سیستم خبره تحقیق ارائه یک سیستم خبره مقاله ارائه یک سیستم خبره ارائه یک سیستم خبره فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 14 صفحه ارائه …

ادامه مطلب

دانلود ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست 88 صفحه zip

دانلود ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست تحقیق ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست مقاله ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 88 حجم فایل: 47 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل …

ادامه مطلب

دانلود آشنایی با استاندارد ISO 10006 17 ص 17 صفحه zip

دانلود آشنایی با استاندارد ISO 10006 17 ص تحقیق آشنایی با استاندارد ISO 10006 17 ص مقاله آشنایی با استاندارد ISO 10006 17 ص آشنایی با استاندارد ISO 10006 17 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 548 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل …

ادامه مطلب

دانلود ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص 79 صفحه zip

دانلود ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص تحقیق ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص مقاله ارتقاء سطح كیفی و كمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینة بهره وری 51 ص ارتقاء سطح …

ادامه مطلب

دانلود آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی كاركنان 27 ص 42 صفحه zip

دانلود آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی كاركنان 27 ص تحقیق آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی كاركنان 27 ص مقاله آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی كاركنان 27 ص آشنایی با دستورالعمل ها و نحوه ارزشیابی كاركنان 27 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 42 حجم …

ادامه مطلب

دانلود ارزیابی عملكرد كاركنان 29 ص 30 صفحه zip

دانلود ارزیابی عملكرد كاركنان 29 ص تحقیق ارزیابی عملكرد كاركنان 29 ص مقاله ارزیابی عملكرد كاركنان 29 ص ارزیابی عملكرد كاركنان 29 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود آشنایی با شركت ایران خودرو 63 ص.DOC 65 صفحه zip

دانلود آشنایی با شركت ایران خودرو 63 صDOC تحقیق آشنایی با شركت ایران خودرو 63 صDOC مقاله آشنایی با شركت ایران خودرو 63 صDOC آشنایی با شركت ایران خودرو 63 صDOC فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 245 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل …

ادامه مطلب

دانلود ارزیابی كاركرد و كارایی فیلتر پرس دستگاه تصفیه و بازیافت آب كارخانه های سنگبری 14 صفحه zip

دانلود ارزیابی كاركرد و كارایی فیلتر پرس دستگاه تصفیه و بازیافت آب كارخانه های سنگبری در مقایسه با ر تحقیق ارزیابی كاركرد و كارایی فیلتر پرس دستگاه تصفیه و بازیافت آب كارخانه های سنگبری در مقایسه با ر مقاله ارزیابی كاركرد و كارایی فیلتر پرس دستگاه تصفیه و بازیافت آب …

ادامه مطلب

دانلود آشنایی با مفاهیم كیفیت 45 ص 45 صفحه zip

دانلود آشنایی با مفاهیم كیفیت 45 ص تحقیق آشنایی با مفاهیم كیفیت 45 ص مقاله آشنایی با مفاهیم كیفیت 45 ص آشنایی با مفاهیم كیفیت 45 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 55 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از …

ادامه مطلب

دانلود آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص 30 صفحه zip

دانلود آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص تحقیق آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص مقاله آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص آلیاژهای بكار رفته در پره های توربین 19 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 48 کیلو بایت …

ادامه مطلب

دانلود آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 17799 82 ص 114 صفحه zip

دانلود آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 17799 82 ص تحقیق آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 17799 82 ص مقاله آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 17799 82 ص آمادگی برای اخذ گواهی ISOTS 17799 82 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 114 حجم فایل: 56 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل …

ادامه مطلب

دانلود آموزش الزامی در بهره وری نیروی انسانی 25 ص 26 صفحه zip

دانلود آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی 25 ص تحقیق آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی 25 ص مقاله آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی 25 ص آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی 25 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل …

ادامه مطلب

دانلود آینده مدیریت منابع انسانی 31 ص 42 صفحه zip

دانلود آینده مدیریت منابع انسانی 31 ص تحقیق آینده مدیریت منابع انسانی 31 ص مقاله آینده مدیریت منابع انسانی 31 ص آینده مدیریت منابع انسانی 31 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 42 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از …

ادامه مطلب

دانلود ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 17 ص 25 صفحه zip

دانلود ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 17 ص تحقیق ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 17 ص مقاله ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 17 ص ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات 17 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل …

ادامه مطلب

دانلود اتحادهای استراتژیک 25 صفحه zip

دانلود اتحادهای استراتژیک تحقیق اتحادهای استراتژیک مقاله اتحادهای استراتژیک اتحادهای استراتژیک فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 25 صفحه اتحادهای استراتژیک (Strategic alliance) در این بخش، ما انواع …

ادامه مطلب

دانلود اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی 29 صفحه zip

دانلود اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی تحقیق اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی مقاله اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 335 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود اخلاق مدیریت اسلامی 32 ص 32 صفحه zip

دانلود اخلاق مدیریت اسلامی 32 ص تحقیق اخلاق مدیریت اسلامی 32 ص مقاله اخلاق مدیریت اسلامی 32 ص اخلاق مدیریت اسلامی 32 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 38 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود اداره مخابرات 43 ص 66 صفحه zip

دانلود اداره مخابرات 43 ص تحقیق اداره مخابرات 43 ص مقاله اداره مخابرات 43 ص اداره مخابرات 43 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 66 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 66 صفحه مقدمه: …

ادامه مطلب

پاورپوینت استراتژیهای مطلوب 114 صفحه ppt

فایل پاورپوینت 114 اسلایدی و قابل ویرایش با موضوع استراتژیهای مطلوب فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 114 حجم فایل: 457 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: برخی عناوین فایل : تعریف استراتژی چرا برنامه ریزی را استراتژیك می نامند تعریف انتخاب استراتژی مدیریت استراتژیك چیست ؟ تفكر استراتژیك …

ادامه مطلب

جزوه مفید مدیریت تطبیقی 96 صفحه zip

برای مطالعه مدیریت تطبیقی دلایل بسیاری موجود است‎‎ نخست آنکه مادردنیایی وابسته به هم زندگی می کنیمدراین وابستگی دولتها و به تبع آن مدیریت دولتی کشورها نقش عمده ای ایفا ‏می کنند از سوی دیگر بخش خصوصی نیز تابع قوانین و مقررات دولتی بوده و رفتارهای آن با سیاستهای دولتی …

ادامه مطلب

پاورپوینت اندیشه استراتژیک 27 صفحه ppt

این فایل حاوی مطالعه اندیشه استراتژیک می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 285 کیلو بایت قسمتی از …

ادامه مطلب

پاورپوینت سیستم متدولوژی های سیستمی 29 صفحه ppt

فایل پاورپوینت 29 اسلایدی و قابل ویرایش در ارتباط با موضوع جدید سیستمِ متدولوژی های سیستمی فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 2.92 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بخشی از محتوای پاورپوینت: مقدمه: —علم سایبرنتیک (Cybernetics): علم سازمان کارا (Beer). — مدل سیستم های زیست …

ادامه مطلب

بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان 117 صفحه doc

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید ابزار پژوهش، مجموعه 32 …

ادامه مطلب

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت 229 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت در حجم 229 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 229 حجم فایل: 907 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: عنوان: پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت فرمت: پاورپوینت (قابل …

ادامه مطلب

پاورپوینت مدیریت اسلامی 41 صفحه ppt

فایل پاورپوینت 41 اسلایدی و قابل ویرایش با موضوع مدیریت اسلامی فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 3.38 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بخشی از محتوای فایل: فلسفه مدیریت در اسلام گرچه در قرآن كریم از واژة مدیریت به صراحت نام برده نشده است، لیكن …

ادامه مطلب

شكل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت 66 صفحه doc

در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است كه برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شكة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف كرده اند بی شك، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای …

ادامه مطلب

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی 312 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی در حجم 312 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 312 حجم فایل: 1.928 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: عنوان: پاورپوینت کتاب تک جلدی …

ادامه مطلب

پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل ‏E.Servqual‏ بر روی رضایتمندی ‏مشتریان بانک 20 صفحه zip

چكیده امروزه بسیاری از سازمان ها، مشتری محوری را جایگزین محصول محوری قرار داده اند و برای رضایت خاطر مشتریان، در جهت ارتقاء سطح كیفی كالا و خدمات خود تلاش می كنند مشتریان داوران نهائی كیفیت محصول و خدمات بوده و نقطه نظرات آنها می تواند راهگشای بسیاری از مسائل …

ادامه مطلب

پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی چیست؟ 31 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت در مورد کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک، در 29 اسلاید ، قابل ویرایش، شامل نگاه كلی به كسب و كار الكترونیك و تجارت الكترونیك، تجارت الكترونیك بنگاه به مصرف كننده، تجارت الكترونیك بنگاه به بنگاه فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 317 کیلو بایت …

ادامه مطلب

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک 157 صفحه ppt

فایل پاورپوینت 157 اسلایدی، قابل ویرایش و بسیار آموزنده با موضوع برنامه ریزی استراتژیک فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 157 حجم فایل: 495 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: قسمتی از محتوای فایل: تعریف مدیریت: •مدیریت فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام …

ادامه مطلب