مبانی نظری و پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری 61 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 116 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

مقدمه

15

2-1 بخش اول-منطقه آزاد

15

2-1-1مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد

15

2-1-1-1 مناطق آزاد تجاری

16

2-1-1-2 بندر آزاد

16

2-1-1-3 منطقه ویژه حراست شده گمرکی

16

2-1-1-4 منطقه پردازش صادرات

17

2-1-1-5 منطقه ویژه اقتصادی

17

2-1-1-6 بازارچه های مرزی

17

2-1-2 تاریخچه مناطق آزاد تجاری

17

2-1-3 دیدگاههای نظری مناطق آزاد

18

2-1-3-1بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات

18

2-1-3-2 بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری نسبی

18

2-1-3-3 بکار گیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه

19

2-1-4 ویژگی های مناطق آزاد

19

2-1-4-1تبعیت منطقه آزاد از مقررات ویژه حقوقی

19

2-1-4-2 تولیدی بودن مناطق آزاد

19

2-1-4-3 نظام اداری متمرکز

19

2-1-4-4 صادراتی بودن مناطق آزاد

19

2-1-5 اهداف ایجاد مناطق آزاد

20

2-1-7 عوامل موفقیت مناطق آزاد

20

2-1-7-1 سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژیهای اقتصادی ملی

21

2-1-7-2 صراحتهای قانونی

21

2-1-7-3 دسترسی به تسهیلات زیر بنایی و خدمات همگانی

21

2-1-7-4 سازمان اجرائی مناسب

21

2-1-7-5 ثبات سیاستهای اقتصادی

22

2-1-7-6 توان انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی

22

2-1-7-7 هماهنگی روانی– اجتماعی

22

2-1-7-8 هماهنگی مجریان و مردم

22

2-1-7-9 حمایت پیگیرانه دولت

22

2-1-7-10 تأمین فضای بازکار و زندگی اجتماعی

22

2-1-8 مناطق آزاد در برابر چالش های اقتصاد جهانی

23

2-2 بخش دوم- سرمایه ،سرمایه گذاری در مناطق آزاد

23

2-2-1 تعریف سرمایه

23

2-2-2 تعاریف سرمایه گذاری

24

2-2-3 مفهوم سرمایه گذاری خارجی

24

2-2-3-1 انواع سرمایه گذاری خارجی

24

2-2-4 تئوری سرمایه گذاری

24

2-2-5 طبقه بندی سرمایه گذاری

25

2-2-6 انواع سرمایه گذاری از لحاظ مالکیت در مناطق آزاد

26

2-2-7 مناطق آزاد و سرمایه گذاری های خارجی

27

2-2-8 عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی

28

2-2-8-1اندازه بازار کشور میزبان

28

2-2-8-2 توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی

29

2-2-8-3 قوانین کشور میزبان

29

2-2-8-4 سیاستهای مالیاتی

29

2-2-8-5 دسترسی به تکنولوژی

30

2-2-8-6 نرخ ارز

30

2-2-8-7 گرایش صادراتی

30

2-2-9 جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی

30

2-3 بخش سوم– بررسی عملکرد مناطق آزاد در سایر کشورها

31

2-3-1 مقدمه

31

2-3-2 امارات متحده عربی(بندر آزاد جبل علی)

32

2-3-3 ترکیه

33

2-3-3-1 امتیازات مناطق آزاد ترکیه

34

2-3-4 هندوستان

34

2-3-5 چین

36

2-3-5-1 سیاست های ترجیحی

36

2-3-6 ایالات متحده امریکا

37

2-3-6-1 انواع مناطق آزاد در ایالات متحده آمریکا

37

2-3-7 کره جنوبی

37

2-3-8 بنگلادش

38

2-3-8-1 انواع سرمایه گذاری در مناطق آزاد بنگلادش

39

2-3-8-2 تضمین سرمایه گذاری

39

2-3-8-3 تسهیلات و مزایا

39

2-3-9 عمده ترین دلایل موفقیت مناطق آزاد جهان

40

2-4 بخش چهارم- مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد اروند

41

2-4-1 مناطق آزاد ایران

41

2-4-2 معرفی مناطق آزاد ایران

42

2-4-2-1 منطقه آزاد کیش

42

2-4-2-2 منطقه آزاد قشم

43

2-4-2-3 منطقه آزاد انزلی

43

2-4-2-4 منطقه آزاد ارس

43

2-4-2-5 منطقه آزاد چابهار

44

2-4-2-6 منطقه آزاد اروند

44

2-4-3 موقعیت جغرافیایی ،ترانزیت و تجارت در منطقه آزاد اروند

45

2-4-3-1 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند

45

2-4-3-2 راه های ارتباطی و مسافرتی منطقه آزاد اروند

46

2-4-3-3 صنایع و درآمد منطقه آزاد اروند

49

2-4-3-4 پتانسیل و مزیت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

50

2-4-3-5 مزیت های جغرافیایی منطقه آزاد اروند برای توسعه صنعتی

51

2-4-3-6 پتانسیل های فرهنگی و نیروی انسانی

51

2-4-3-7 فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و سرمایه گذاری

51

2-4-3-8 امکانات توریستی

53

2-4-3-9 امتیازات و محدودیتهای قانونی برای افرادی که در منطقه آزاد اروند سرمایه

گذاری می نمایند

54

2-4-3-10 جمع بندی قابلیت ها و امکانات منطقه آزاد اروند

56

مقدمه:

پس از جنگ جهانی دوم ،مباحث و نظریات مربوط به توسعه اقتصادی با جدیت و دقت هر چه بیشتر موضوع بحث محافل و مجامع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بین المللی قرار گرفت .تشکیل سازمان های بین المللی : سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و بانک های توسعه ای منطقه ای ،کنفرانس توسعه و تجارت (آنکتاد) ،موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و… برگزاری دهها کنفرانس بین المللی در زمینه توسعه اقتصادی موجب آگاهی ملل توسعه نیافته از عقب ماندگی خویش گردید .موضوع توسعه اقتصادی بویژه در سالهای بعد از دهه 1960 جنبه حاد و سیاسی به خود گرفت. بطوری که توسعه اقتصادی بصورت یک ضرورت حیاتی برای دولتها درآمده و اصولاً دوام و تداوم حکومتها تابعی از موفقیت آنها در این زمینه ،قرار گرفت.

در بررسی نظرات اقتصاددانان همگی اتفاق نظر دارند که تجارت آزاد نقش قابل توجهی در رشد توسعه اقتصادی یک کشور دارد و در مطالعه گزینه های ممکن ،جهت تحقق اهدافی چون تأمین درآمد ارزی ،جذب سرمایه ،اشتغال ،رشد و توسعه گزینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی گزینه ای موفق تر است زیرا با ایجاد این مناطق اولاً صادرات و واردات رونق می یابد وارزش افزوده معاملات را نصیب کشور میکند و ثانیاً ایجاد اشتغال و تقویت بخشهای اقتصادی توان تولید را افزایش می دهد و ثالثاً پیوند بازرگانی کشور را با کشورهای دیگر تقویت می نماید.

توسعه اقتصادی فرآیندی است که موجب ورود اقتصاد محدود و بسته به اقتصاد باز بین المللی می گردد یعنی، اقتصاد را از محلی ،به منطقه ای و از ملی به بین المللی سوق می دهد.

2-1 بخش اول-منطقه آزاد :

2-1-1 مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد :

طبق تعریف بانک جهانی منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق خارج یا به این مناطق وارد کرد .اما کالاهایی که از منطقه ی تجارت آزاد به بخش های داخلی کشور میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می پردازند.

همچنین طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(UNIDO)منطقه آزاد تجاری بعنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد.

در خصوص نام منطقه آزاد به هیچ روی وحدت نظر وجود ندارد و به طوری که در حال حاضر حداقل نوزده واژه برای توصیف این پدیده بکار برده می شود که همگی برای یک مفهوم کم و بیش یکسان بکار می رود. در اینجا چند اصطلاح که از کاربرد بیشتری برخوردار است مورد اشاره قرار می دهیم:

1-منطقه آزاد صنعتی industrial free zone

2- منطقه توسعه سرمایه گذاری promotion zone industrial

3-منطقه آزاد اقتصادی Economic free zone

4- منطقه تجارت خارجی foreign trade zone

5- منطقه ویژه اقتصادی special Economic zone

6- منطقه آزاد صادرات free Export zone

7- منطقه آزاد free zone

8- منطقه آزاد تجاری free trade zone

9-منطقه آزاد پردازش صادرات free Export processing zone

2-1-1-1 مناطق آزاد تجاری:

ناحیه ای محصور و محافظت شده و در کنار ساحل ،فرودگاه یا مکان دیگری که کالاهای خارجی از طریق دریا ،هوا یا زمین ،بدون پرداخت عوارض گمرکی ،برای صدور مجدد وارد آن می گردند.

در این نوع مناطق ،باراندازهای بزرگ و تجهیزات و تأسیسات مورد لزوم برای بارگیری یا باراندازی کالا، تأسیسات و انبارهای وسیع و همچنین سایر امکانات ارتباطاتی و رفاهی پیش بینی و ایجاد می شود.

2-1-1-2 بندر آزاد:

مکانی که معمولاً شامل بندر و مناطق اطراف آن می شود و کالا بدون حقوق و عوارض گمرکی یا حداقل آن ،به منظور صدور مجدد یا مصرف داخلی وارد آن می شود.

بندر آزاد که بیشتر به مثابه عامل جابجایی یک کالا از وسیله حمل به وسیله ی دیگر ،«بارگیری مجدد» و یا انبار امانی گمرکی هم نامیده می شود ،می باشد .در این گونه بنادر کالاها بدون کمترین تغییر شکلی مجدداً صادر می گردند و تنها ممکن است از لحاظ بسته بندی تغییر یابند .بنابراین حاصل کشور میزبان از اینگونه بنادر دسترسی سریع به کالاهای مورد لزوم وارداتی از این طریق و نیز دریافت بهای خدماتی است که از این بابت در اختیار استفاده کنندگان خارجی قرار می دهد .مانند بنادر آزاد هامبورگ ،نیویورک و یا کولون در پاناما.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری;پیشینه تحقیق مناطق آزاد تجاری;مبانی نظری مناطق آزاد تجاری;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;مناطق آزاد تجاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی 61 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 61

حجم فایل: 108 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………. 16

1-2 بانک………………………………………………………………………………… 17

2-2 نقش بانک در اقتصاد………………………………………………………………. 18

2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام ………………………………….. 15

2-4 بانکداری در ایران………………………………………………………………….. 19

2-5 بانک و ربا 20

2-6 شبهات ربا 21

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش…………………………………………… 21

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی…………………………. 22

2-7 بهره و نقاط ضعف آن………………………………………………………………. 23

2-8 بانکداری اسلامی…………………………………………………………………… 25

2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی…………………………………………………… 26

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی…………………………………………….. 27

2-9-2 انواع عقود اسلامی………………………………………………………. 27

2-9-2-1 قرض الحسنه…………………………………………………. 27

2-9-2-2 عقود مشارکتی………………………………………………… 29

2-9-2-3 عقود مبادله ای………………………………………………… 32

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم………………………………………… 34

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی…………………… 35

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها……………………………………. 36

2-9-4-1 صکوک………………………………………………………. 36

2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب…………………………………………………….. 39

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور………………………………………………… 40

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب………………………………. 41

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان ………………… 42

2-10-3-1 انتخاب بد……………………………………………………. 50

2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی……………………………………………. 50

2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی…………………………………. 52

2-11-1 مباحث نظری…………………………………………………………. 52

2-11-2 جنبه های علمی موضوع……………………………………………… 53

2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل…………………………………………… 53

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت………………………………………… 54

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی………………………….. 54

2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی……………………………………. 55

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم………………………………………………… 55

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی…………………….. 56

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها………………………………………………. 57

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای……………………………………….. 57

2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود……………. 58

2-12 چهارچوب نظارت………………………………………………………………… 59

2-12-1 نظارت شرعی…………………………………………………………. 60

2-12-2 صوری بودن برخی معاملات…………………………………………. 61

2-12-3 نظارت بانک مرکزی………………………………………………… 61

2-13 چارچوب قانونی مناسب………………………………………………………….. 62

2-13-1 تعدد قوانین…………………………………………………………….. 64

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی………………………………………………. 64

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات…………………………………………. 65

2-13-4 شبه ربوی بودن معاملات بانكی……………………………………….. 65

2-13-5 شفافیت…………………………………………………………………. 66

2-14 مشکلات عملیاتی…………………………………………………………………. 67

2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان…………………………………… 67

2-14-2 الگوهای حسابداری……………………………………………………. 68

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه………………………………………….. 68

2-14-4 حاکمیت شرکتی……………………………………………………….. 69

2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی ………………………………….. 69

2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه………………………………………………. 70

2-15 بیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 71

مقدمه

در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .

بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .

2-1 بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی;پیشینه تحقیق موانع رشد بانکداری اسلامی;مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;موانع رشد بانکداری اسلامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات 70 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 225 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- مقدمه 14

2-2- بخش اول: شایستگی رهبری 14

2-2-1- تعاریف شایستگی رهبری 15

2-2-2- ابعاد شایستگی رهبری 18

2-2-2-1- قدرت نفوذ رهبر 19

2-2-2-1-1- نفوذ و قدرت 19

2-2-2-1-2- تاکتیک‌های نفوذ 20

2-2-2-2- تغییر و تحول‌پذیری 21

2-2-2-3- به کارگیری ارزشهای اخلاقی 22

2-2-2-3-1- عناصر ارزش اخلاقی 23

2-2-2-3-2- معیار ارزش اخلاقی 24

2-2-2-4- اهمیت دادن به منابع انسانی 24

2-2-2-5- چشم‌اندازسازی توسط مدیران 25

2-2-2-5-1- فرایند ایجاد چشم انداز 27

2-3- بخش دوم: تجهیز منابع و وصول مطالبات 27

2-3-1 – تجهیز منابع 27

2-3-2- عوامل برون سازمانی 29

2-3-3- عوامل مؤثر درون سازمانی 30

2-3-4- عوامل خدماتی 31

2-3-4- 1- تنوع خدمات بانکی 31

2-3-4-2- کیفیت خدمات بانکی 33

2-3-4-2-1- ویژگی های خاص خدمات بانکی 34

2-3-4-3- خدمات بانکداری الکترونیک 34

2-3-4-4- مهارتهای تخصصی کارکنان 36

2-3-5- توانایی‌های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی 37

2-3-5-1- توانایی‌های ارتباطی 37

2-3-6- عوامل مالی 38

2-3-6-1- تسهیلات پرداختی 38

2-3-6-2- نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها 39

2-3-6-3- جوائز پرداختی به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه 40

2-3-7- عوامل ارتباطی و انسانی 41

2-3-7-1- تبلیغات و بازاریابی 41

2-3-7-1-1- بازاریابی در نظام بانکی 42

2-3-7-1-2- آمیزه بازاریابی بانکی 43

2-3-7-2- رفتار و نحوه‌ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان 46

2-3-7-3- رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه‌ی خدمات 46

2-3-7-4- اطلاع رسانی مناسب و ارائه‌ی آموزش به مشتریان 47

2-3-7-5- ویژگیهای فردی مناسب کارکنان 47

2-3-7-6- رضایت مشتریان 48

2-3-7-6-1- رضایت مشتریان در بانک‌ها 48

2-3-7-6-2- وفاداری مشتریان در بانک‌ها 49

2-3-8- عوامل و شرایط فیزیکی 49

2-3-8-1- محل استقرار شعب بانک 49

2-3-8-2- تعداد شعب بانک 50

2-3-8-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب 51

2-3-8-4- امکانات فیزیکی شعب بانک 52

2-3-9- سپرده‌گذاری 53

2-3-9-1- انـواع سپـرده‌گذاری 53

2-3-9-2- سپرده قرض‌الحسنه جاری 54

2-3-9-3- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 54

2-3-9-4- سپرده سرمایه‌گذاری كوتاه‌‌مدت 55

2-3-9-5- سپرده‌ی سرمایه‌گذاری بلندمدت 55

2-4- وصول مطالبات 56

2-4-1- انواع مطالبات 56

2-4-2- مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها 57

2-5- بخش سوم: شیوه‌های تجهیز منابع و تنوع خدمات در بانک کشاورزی 61

2-5-1- خدمات بانکداری الکترونیک ( مهرگستر) 61

2-5-2- حساب‌های بانکی در سیستم مهر گستر 62

2-5-3- خدمات کارت مهرگستر بانک کشاورزی 64

2-5-4- تسهیلات بانک کشاورزی 64

2-5-5- صدور ضمانت نامه‌ی بانکی 65

2-6- بخش چهارم: پیشینه پژوهش 66

2-1- مقدمه

فصل دوم این پژوهش به مبانی نظری و معرفی برخی از پژوهش‌هایی اختصاص دارد که قبل از انجام این پژوهش، به بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک صورت گرفته است. این فصل به طور کلی از چهار بخش تشکیل شده است:

بخش اول تحت عنوان شایستگی­های رهبری می‌باشد که شامل: قدرت نفوذ ، تغییر و تحول پذیری، به کارگیری ارزش­های اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشم­اندازسازی توسط مدیران پرداخته می‌شوند. بخش دوم مربوط به تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک کشاورزی می‌باشد. در بخش سوم توضیحاتی در خصوص شیوه‌های تجهیز منابع و تنوع خدمات در بانک کشاورزی ارائه می­شود و در نهایت در بخش چهارم به معرفی برخی از پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه موضوع این پژوهش پرداخته خواهد شد.

2-2- بخش اول: شایستگی رهبری

همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه­های مختلف سازمان و مدیریت نشان می­دهد، پس از طراحی و معماری راهبردی منابع انسانی در سازمان­ها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهای لازم برای اجرای دقیق این چشم انداز راهبردی از اهم امور است و این امر، مستلزم احصای شایستگی­های مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگی­های متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که می­باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند، اولاً خود باید دارای شایستگی­های لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگی­ها در دیگر حوزه­ها، کارکنان و مدیران را رصد کنند. همچنین، با توجه به اینکه در همه حرفه­ها، استانداردهایی تعریف می­شود که شرایط ورود به آن حرفه را تعیین و تبحر مورد نیاز را گواهی می­کند، در دهه اخیر، جنبش خودکنترلی منابع انسانی رشد چشمگیری یافته و باعث تخصص گرایی در مجموعه­هایی از دانش ها و رفتارهای مورد انتظار و پیامدهای ویژه برای کسانی که در حوزه منابع انسانی فعالیت می­کنند، شده است؛ که می­توان به این دانش و رفتارهای مورد انتظار، به مثابه شایستگی­هایی نگریست که مدیران منابع انسانی برای اجرای بهینه امور به آنها نیازی ضروری دارند.

2-2-1- تعاریف شایستگی رهبری

برای اصطلاح شایستگی تعاریف مختلفی ارایه شده است. در یك تعریف، شایستگی یك ویژگی فرد قلمداد شده است كه منجر به بروز عملكرد شغلی موفق و كسب نتایج سازمانی می­شود. اسپنسر شایستگی را “خصیصه بنیادی یك شخص دانسته كه با عملكرد عالی و یا موثر مرجع رابطه علی دارد . وی اعتقاد دارد كه شایستگی در پنج قالب قرار می گیرد : انگیزه ها، ویژگی­ها، خود مفهومی، دانش و مهارت (اسپنسر، 1993)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات;پیشینه تحقیق شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات;مبانی نظری شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی 32 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 137 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: عدالت……………………………………………………………………………… 12

مفهوم لغوی عدالت……………………………………………………………………………… 13

اهمیت رعایت عدالت………………………………………………………………………….. 13

عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. 14

عدالت و ارتباط آن با سازمان………………………………………………………………….. 14

عوامل ایجاد کننده بی عدالتی…………………………………………………………………… 15

ابعاد عدالت سازمانی…………………………………………………………………………… 16

عدالت توزیعی………………………………………………………………………………….. 16

عدالت رویه ای…………………………………………………………………………………. 19

عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای…………………………………………………………….. 19

مدل های عدالت رویه ای ……………………………………………………………………… 20

پیامدهای عدالت رویه ای………………………………………………………………………. 20

اصول فرعی ساختاری و میان فردی…………………………………………………………… 21

ویژگی های ساختار عدالت رویه ای…………………………………………………………… 21

تعیین کننده های میان فردی عدالت رویه ای…………………………………………………… 21

عدالت تعاملی (مراوده ای)……………………………………………………………………… 22

عدالت اطلاعاتی……………………………………………………………………………….. 23

تشابه عدالت توزیعی و رویه ای……………………………………………………………….. 23

تفاوت عدالت رویه ای با عدالت مراوده ای……………………………………………………. 23

عوامل موثر بر درک عدالت سازمانی…………………………………………………………. 24

موانع تحقق عدالت در سازمان…………………………………………………………………. 25

عدالت ومدیریت عملكرد……………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: عملکرد شغلی……………………………………………………………………….. 28

عملکرد وظیفه ای………………………………………………………………………………. 28

رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………. 29

ابعاد و طبقه بندی رفتار شهروندی…………………………………………………………….. 30

سیاستهای تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………… 33

چارچوبهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….. 34

رفتار ضد بهره ور……………………………………………………………………………… 35

بخش دوم: پیشینیه ی تحقیق……………………………………………………………………. 37

الف) پیشینه تحقیق در داخل کشور…………………………………………………………….. 37

ب) پیشینه تحقیق در خارج از کشور………………………………………………………….. 38

مقدمه

سازمان سیستمی اجتماعی است كه حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشكیل دهنده آن است. ادراك بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه كارجمعی دارد؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش كاركنان را تحت الشعاع خود قرارمی دهد. بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان، موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان میشود؛ بنابراین رعایت عدالت،رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است. بنابراین از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیران، و احساس عدالت در كاركنان است. رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با كاركنان( توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای كاركنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شكل دادن احساس عدالت در كاركنان، شناخت چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یك از ابعاد تعهد كاركنان حائز اهمیت است (سید جوادین و دیگران ،1387).

بی عدالتی موجب خدشه بر كرامت انسانی، خروج سرمایه های اجتماعی و كاهش عزم ملی برای فعالیت و تهدید سلامت جامعه می شودو ادراك عدالت سازمانی، یك الزام اساسی برای كاركرد موثر سازمان ها، و رضایت شخصی كاركنان بوده و در شكل دادن نگرش ها و رفتارهای آنها، نقش بسیار مهمی را ایفا می كند (امیرخانی و پورعزت،1387، ص20)

در این فصل سعی شده عدالت سازمانی و ابعاد مربوط به آن که متغیر مستقل این تحقیق را تشکیل می دهند و عملکرد شغلی و ابعاد و عناصر آن به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرند و در آخر فصل هم به پیشینیه تحقیق پرداخته شده است.

بخش اول: ادبیات تحقیق

گفتار اول: عدالت

در طول تاریخ یكی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مكتبها واندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد كرده اند. (مرامی، 1378، ص 15)

در تعریف عدالت گفته اند عدالت یعنی نهادن هر چیز در جای خود. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یكی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در كتاب جمهوری، مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید كه نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است. افلاطون در كتاب جمهوریت در پی این پرسش بود كه چرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حكیم در جامعه آن روز یونان محكوم به مرگ شد ،انگیزه او تحلیل و تبیین عدالت در جامعه آتن بود و اینكه مفهوم عدالت چیست . به نظر افلاطون عدالت وقتی حاصل می شود كه در دولت هر كسی به كاری كه شایسته آن است بپردازد،به همانگونه انسان عادل نیز انسانی است كه اجزای سه گانه روح او (غضب ،شهوت وعقل)تحت فرمانروایی عقل ،هماهنگ باشند.از نظر ارسطو – شاگرد افلاطون – نیز عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر است. ارسطو معتقد بود كه توده های مردم به این دلیل انقلاب می كنند كه با آنان با بی‌عدالتی رفتار می شود. در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند كه پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها كتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. (اخوان کاظمی، 1382، ص 51) بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع كلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا كه از رسول خدا (ص)نقل شده است: «كشور با كفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست». روشن ترین و مهم ترین ویژگی پیامبر بزرگوار اسلام (ص) این است که سراسر زندگی و رفتار آن حضرت براساس عدالت بوده و در هیچ شرایطی از کمک و یاری ستمدیدگان دریغ نفرموده است. همچنین این سفارش ایشان که فرموده اند انسان هرچه برای خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد از جمله نکات برجسته ای است که در زندگی ایشان به خوبی نمود دارد. حضرت علی (ع) از عدالت به عنوان زینت و آرایه فرمانروایی یاد می کند و عدالت را برابر با حیات و زندگی و ستم را موجب مرگ و فنا معرفی می نماید.

ساختار و بنای اصلی مدیریت اسلامی بر همین اصل عدالت استوار شده است. زیرا اگر عدالت نباشد ظلم جایگزین آن می شود و نظام و مدیریتی که بر مبنای ظلم حرکت کند هرگز مورد رضایت حق نیست. (کاظمی، 1382). به این ترتیب ملاحظه می شود كه عدالت و استقرار آن به عنوان یك نیاز برای جوامع انسانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح كرد كه اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یك نیاز اساسی مطرح كرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریك گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد كرده است. اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960وكارهای جی استیسی آدامز برمی گردد (ناصری و حسین زاده ،1386، ص18)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی;پیشینه تحقیق عدالت سازمانی و عملکرد شغلی;مبانی نظری عدالت سازمانی و عملکرد شغلی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها 36 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانك ها

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 124 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1) مقدمه 13

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور 13

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات 14

2-4) تاریخچه بانكداری 15

2-4-1) بانكداری در دوره قدیم 15

2-4-2) بانكداری در دوره جدید 16

2-5) تاریخچه بانكداری در ایران 17

2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17

2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19

2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19

2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20

2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21

2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22

2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22

2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22

2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23

2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23

2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24

2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24

2-6) قانون ملی شدن بانكها 24

2-7) اهم اصول نظام بانكداری فعلی 25

2-8) فعالیت‌های اقتصادی 26

2-9) اعطای تسهیلات اعتباری 26

2-10) ابزارهای اعتباری 27

2-10-1) مشاركت حقوقی 27

2-10-2) مشاركت مدنی 27

2-10-3) مضاربه 27

2-10-4) فروش اقساطی 28

2-10-5) اجاره به شرط تملیك 28

2-10-7) جعاله 28

2-10-8) سرمایه گذاری مستقیم 29

2-10-9) مزارعه 29

2-10-10) مساقات 29

2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29

2-10-12) قرض الحسنه اعطائی 29

2-10-13) انواع وثایق و تضمینات 29

2-10-14) رهن اموال غیر منقول 30

2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت 30

2-10-16) سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت 30

2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی 30

2-10-18) اوراق مشاركت 30

2-10-19) رهن اموال منقول 31

2-10-20) ضمانتنامه بانكهای داخلی 31

2-10-21) ضمانتنامه بانكهای معتبر خارجی 31

2-10-22) سهام اوراق بهادار 31

2-10-23) سفته های جنسی 31

2-10-24) قبوض انبارهای عمومی 31

2-11) انواع قراردادها 32

2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی 32

2-11-2) قراردادهای عادی 32

2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانكی 32

2-13) انواع مطالبات معوق 33

2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35

2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشكوك الوصول 35

2-15) نظارت 35

2-15-1) اهداف نظارت 36

2-15-2) انواع نظارت سازمانی 36

2-15-3) نظارت بانكی 37

2-15-3-1) نظارت عملیاتی 37

2-15-4) مراحل نظارت بانكی 38

2-16) تحقیقات گذشته 38

2-17) مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….40

2-1) مقدمه

مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در جوامع انسانی شکل گرفت همواره بدهکارانی بوده اند که پس از استقراض هرگز نزد قرض دهنده باز نگشته اند و شاید از لحظه قرض گرفتن هرگز قصد بازپرداخت آن را نداشته اند و به این ترتیب عمر مطالبات معوق به اندازه عمر وجود عنصرمالکیت در جوامع است .

با این مقدمه می توان گفت عمر مطالبات معوق بانکی نیز به اندازه عمر بانک ها است.

اما مطالبات معوق بانک ها تنها چند سالی است که در مجامع اقتصادی و رسانه ای کشور موضوعیت یافته است . در واقع رشد نگران کننده این مطالبات است که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده و همین مسئله لزوم اتخاذ تدابیری را برای کنترل آن طلب می کند.

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور

آمارهای مطالبات معوق بانک ها از سال 1385 الی 1388

مطالبات بانک ها از سال 1384روند فزاینده ای پیدا کرد ، به طوری که در پایان سال 1385 سازمان بازرسی کل کشور ، حجم مطالبات معوق 10بانک دولتی را معادل 11هزارو 200میلیارد تومان اعلام کرد ، همچنین در گزارش مذکور مجموع مطالبات معوق 10 بانک دولتی در سال 1384 حدود هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال 1385 بیش از 40 درصد رشد داشت.

در پایان شش ماهه نخست سال 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها را 12 هزار و 955 میلیارد تومان اعلام کرد که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال مذکور رقم مطالبات نسبت به سال گذشته 9/18 درصد رشد داشته است. بر این اساس تا پایان شهریور سال 1386 مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری 81 هزار و 771 میلیارد ریال ، بانک های تخصصی 32هزار و 686 هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری 15 هزار و 97 میلیارد ریال اعلام شد.

نوروز سال 1387، طبق گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها ، خرید دین و اموال معاملات بانکها در دی ماه سال 1386 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 49 درصدی را نسبت به آذر 1386 نشان داد.

در شهریور سال 1387 محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: ( میزان مطالبات بانکها از رقم 130 هزار میلیارد ریال در سال 1385 به 211 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش داشته است.) وی در این حال افزود:

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها;پیشینه تحقیق عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها;مبانی نظری عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانک ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان 75 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 292 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1- مفهوم توانمندسازی …………………………………………………………………………………………….. 16

2-2- ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها …………………………………………………………… 23

2-3- هدف از توانمندسازی چیست؟ …………………………………………………………………………….. 25

2-4- ویژگی سازمان توانمند …………………………………………………………………………………………. 26

2-5- فرآیند توانمندسازی …………………………………………………………………………………………….. 27

2-6- الگوهای(مدلها) توانمندسازی ………………………………………………………………………………. 34

2-7- ویژگی کلی کارکنان توانمند ………………………………………………………………………………….. 36

2-8- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 47

2-9- معرفی سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 60

مقدمه:

توانمندسازی مفهومی مبهم و متفاوت داشته و افراد مختف متناسب با ویژگی های خود، از آن برداشتی دارند. این مفهوم، در دهه 1990 توجه بسیاری از محققین و دانشگاهیان را به خود جلب کرده بود. از نتایج توانمندسازی کارکنان می توان به افزایش رضایت شغلی و رضایت مشتری اشاره کرد. توانمندسازی کارکنان به عنوان یک مفهوم نظری تاثیر زیادی بر اثربخشی سازمانی و مدیریتی و ابتکار سازمانی دارد. با اجرای برنامه های توانمندسازی کارکنان در کنترل و انجام وظائف انعطاف پذیری بیشتری پیدا می کنند و در پاسخ به مسائل و فرصت ها، وظائف جدید را شروع و موانع را بر طرف می‌کنند، در نتیجه بر برخورد با مسائل و مشکلات انگیزش آنها تقویت می شود. سازمانها با کارکنانی توانمند، متعهد و متخصص بهتر می توانند خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. در این فصل به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در مفهوم توانمندسازی، مزایا، موانع، چالشها و راهکارهایی برای اجرای مناسب برنامه های توانمندسازی در سازمانها و … پرداخته خواهد شد.

2-1- مفهوم توانمندسازی:

توانمندسازی در رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و دین شناسی ریشه هایی دارد که به دهه‌های گذشته و حتی قرن های گذشته باز می گردد. در زمینه روانشناسی، آدلر در سال 1927 مفهوم«انگیزه مسلط» را با تاکید بر تلاشی که افراد برای کسب تسلط در برخورد با جهان خود دارند، مطرح نمود.(وتن کمرون، 1381)

16

تاریخچه اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی به سال 1788 بر می گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمان خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود.(نادری و دیگران، 1386)

توانمندسازی به معنی قدرت بخشیدن است؛ به معنی کمک به افراد است تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی یا در ماندگی خود چیره گردند. همچنین به معنی ایجاد شور و شوق کار و فعالیت در افراد است.(وتن کمرون، 1381)

توانمندسازی عبارتست از واگذاری اختیار به غیر مدیران برای اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی که اغلب کارکنان به صورت تیمی گروه بندی می شوند و بعد از آن برای فعالیت های خود مدیریتی مانند استخدام، اخراج، آموزش افراد، تعیین اهداف و ارزیابی کیفیت نتایج، مسئولیت تمام و کمال به تیم داده می شود(واگنر هولنبک، 1995).

برخی از صاحبنظران دیگر نیز معتقدند توانمندسازی یعنی واگذاری اختیار به کارکنان.(وابینز کولتر، 1996، رالف، 1996، کانتر به نقل از هونولد، 1997، بیهام و دیگران به نقل از ازپوترفیلد، 1999، تابورا، 2000، فترمن واندرسمن، 2005، کریتنر کینیکی، 1384)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان;پیشینه تحقیق عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان;مبانی نظری عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان;مبانی نظری;پیشینه تحقیق ;عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی 68 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 484 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1 مقدمه. 23

2-2 بخش اول فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 24

2-2-1 تاریخچه فن آوری ارتباطات و اطلاعات (۲۰۰۳ – ۱۹۰۹) 24

2-2-2 تعاریفی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 29

2-2-3 زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 31

2-2-4 آشنایی با مفاهیم بنیادی فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

2-2-5 مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 38

2-2-6 استراتژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه. 40

2-2-7 اهمیت اطلاعات در سازمان. 41

2-2-8 کاربردهای استراتژیک فن آوری اطلاعات.. 43

2-2-9 وظایف فن آوری اطلاعات.. 43

2-2-10 سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات.. 44

2-2-11 انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان. 45

2-2-12 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی. 46

2-2-13 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی. 50

2-2-14 فن آوری اطلاعات و علوم رایانه. 51

2-3 بخش دوم توسعه منابع انسانی. 53

2-3-1 تعریف توسعه منابع انسانی. 53

2-3-2 مفهوم توسعه منابع انسانی. 56

2-3-3 مفهوم فرآیند توسعه منابع انسانی. 57

2-3-4 هدف ها ی توسعه منابع انسانی. 61

2-3-5 تفاوت توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی. 62

2-3-6 راهبردهای توسعه منابع انسانی. 63

2-3-7 توسعه سازمانی برای بستر سازی توسعه منابع انسانی. 65

2-3-8 ارتباط متقابل و تعامل سیستمی توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی. 66

2-3-9 ابعاد توسعه منابع انسانی. 68

2-3-10 توسعه منابع انسانی به عنوان عامل تحول. 69

2-3-11 برخی از مدل های مطرح در توسعه منابع انسانی. 70

2-3-12 مدل پژوهشی. 75

2-3-13 دلیل انتخاب مدل پژوهش.. 80

2-4 بخش سوم شرکت ملی گاز ایران. 81

2-4-1 مقدمه. 81

2-4-2 آشنایی با تاریخچه صنعت گاز ایران. 82

2-4-3 نگاه اجمالی به گستره اداری و سازمانی شرکت ملی گاز ایران. 85

2-4-4 مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران. 86

2-5 جمع بندی 86

2-1 مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات كاربردهای فراوانی در صنعت دارد كه از آن جمله می‌توان به خودكارسازی بسیاری از فرآیندهای خدماتی و تولیدی اشاره كرد. این مسأله مستقیماً در تعداد و مشاغل مورد نیاز صنعت تاثیر گذاشته و به نوعی اشتعال‌زدایی را به همراه داشته است. ذات صنعت ماشینی كردن تولید است اما فناوری اطلاعات ضمن ایجاد فرصت‌های بیشتر برای ماشینی كردن تولید، ماشینی‌كردن خدمات را نیز به همراه آورده است.

صنعت در بخش خصوصی به دنبال سود حداكثر است و اگر این مسأله روزی از طریق استخدام كاركنان بیشتر ممكن بود و به این روش پایبند، امروزه با كاهش تعداد كارمندان و خرید یا ایجاد تجهیزات جدید امكان‌پذیر باشد، این روش را برمی‌گزیند. بنابراین بخش خصوصی در حوزه تولید و خدمات به ابزارها تكیه می‌كند و نیروی انسانی مورد نیاز با شرایطی خاص را استخدام می‌نماید؛ چراكه امروزه تعریف نیروی انسانی مورد نیاز عوض شده است و این به معنی اشتغال‌زدایی است.

از سوی دیگر دولت‌ها و ازآن جمله دولت جمهوری اسلامی برای خود سیاست‌های اشتغال‌زایی داشته و می‌خواهند درصد بیكاری كشور را تا حد مشخصی پایین بیاورند. برای مثال سیاست‌كشور ما در سال‌های اخیر پرداخت وام به واحدهای تولیدی به ازای استخدام نیروی كار جدید بوده است. برخی از واحدهای تولیدی و خدماتی از یك سو به تبعیت از این سیاست‌ها برای جذب نیروی انسانی جدید و از سوی دیگر به تبعیت از تاثیر فناوری اطلاعات برای اخراج نیروهای موجود خود با چالشی بزرگ روبرو هستند. این چالش در آینده اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.

واقعیت این است كه اگر كشور به خود بیاید، فناوری اطلاعات و ارتباطات درمجموع نه تنها اشتغال‌زدا نیست كه اشغال‌زایی فراوان به همراه دارد. منتهی عصر جدید و جامعه دانایی محور مشاغل متناسب به خود را می‌طلبد و دولت باید سیاستگذاری درستی در این زمینه داشته باشد. فناوری اطلاعات هم اشتغال زا و هم اشتغال‌زداست (رجب بیگی، بهمن 1380،صص3-4).

2-2 بخش اول فن آوری اطلاعات و ارتباطات

2-2-1 تاریخچه فن آوری ارتباطات و اطلاعات (۲۰۰۳ – ۱۹۰۹)

فن آوری اطلاعات تاریخی طولانی و بیشتر از هزار سال دارد که با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال های ۱۵۰۰ شروع شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی;پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی;مبانی نظری فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط 70 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 299 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 14

2-2- شرکت­های کوچک و متوسط:……………………………………………….. 16

2-2-1- مفهوم شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………… 16

2-2-2- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. 18

2-2-3- جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………. 20

2-3-کارآفرینی…………………………………………………………………….. 23

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………….. 23

2-3-2- مفهوم کارآفرینی……………………………………………………………………. 24

2-4- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………… 26

2-4-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………….. 26

2-4-2-کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط………………….. 30

2-4-3- مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط….. 31

2-4-4- مدل­های کارآفرینی سازمانی………………………………………………….. 33

2-4- 4-1- مدل کوراتکو و همکارنش………………………………………………….. 33

2-4-4- 2- مدل کوین و سلوین……………………………………………………………. 34

2-4-4- 3- مدل وینکر و همکاران……………………………………………………… 35

2-4-4- 4- مدل لامکین و دس………………………………………………………………… 36

2-4-4- 5- مدل کوین و میلز……………………………………………………………… 36

2-4-4-6- مدل كارآفرینی سازمانی شاکر زهرا (مدل تحقیق)…………… 36

2-4-4-6-1- نوآوری………………………………………………………………………………. 37

2-4-4-6-2-تجدید استراتژیک………………………………………………………………. 40

2-4-4-6-3-توسعه کسب و کار………………………………………………………………. 42

2-5- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ……………………………….. 44

2-6- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. 48

2-6-1-آمیخته بازاریابی……………………………………………………………………. 54

2-6-2- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………….. 56

2-6-3- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………. 59

2-6-3-1- ترفیع……………………………………………………………………………………. 60

2-6-3-2- قیمت……………………………………………………………………………………… 63

2-6-3-3- شخص………………………………………………………………………………………… 65

2-6-3-4- توزیع(مکان)………………………………………………………………………… 67

2-6-3-5- محصول……………………………………………………………………………………. 68

2-6-4- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در عمل……………………………. 70

2-7- پیشنه تحقیق………………………………………………………………. 72

2-7-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………….. 72

2-7-2-پیشینه خارجی……………………………………………………………………………. 74

2-8- نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………….. 76

مقدمه

پس از گذر از موج صنعتی شدن که اوج رقابت در صنایع بزرگ و توجه به تولید انبوه به حساب می­آمد و ورود به ربع آخر قرن بیستم، معادلات توسعه و پیشرفت دگرگون شد(بافنده­زنده، نوروزی، عالی، 1389). در این دوره و به دلیل تغییرات روزافزون محیطی(حسنقلی­­پور، آقا­زاده، 1384؛ کریستین، 2004)، تحولات سریعی در تکنولوژی، بازار و حتی ساختارهای کسب و کار اتفاق افتاد(کریستین، 2004). در چنین محیطی، شرکت­ها با عدم ­اطمینان، فشار­های رقابتی(حسنقلی­­پور، آقا­زاده، 1384)، تقاضاهای رو به­ رشد و متناقض در حجم، کیفیت، قیمت و دیگر ویژگی­ها مواجه شدند(کریستین، 2004).

این مسائل به رکود شرکت­های بزرگ که به عنوان ستون اقتصادی کشورها به حساب می­آمدند، منجر گردید؛ زیرا شیوه­های مدیریتی، ساختار­ سازمانی و فرهنگی­ این شرکت­ها برای محیط­های ثابت با بازارهای متجانس و رو به­ رشد طراحی شده بود و قادر به انطباق خود با تغییرات محیطی نبودند(بارت، 1996). این عدم انطباق با محیط برای این شرکت­ها، چالش­ها و مشکلاتی را بوجود آورد که از جمله آن می­توان به تعدیل نیروی­کار اشاره کرد(موریس، کوراتکو، 2002). به طوری­که مثلا در بین سال­های 1987 تا 1992 شرکت­های آمریکایی، 3/2 میلیون نفر از کارکنان خود را اخراج کردند(بارت، 1996).

این عدم توانایی شرکت­های بزرگ در پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی و همچنین ضعف شیوه­های سنتی از قبیل برنامه­ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش­بینی­های بازار در اداره این تغییرات(بارت، 1996؛ سیگلکو، ریوکین، 2005)، توجه به شیوه­های جدید، جهت فائق آمدن بر مشکلات سازمان­ها را ضروری کرد(سیگلکو، ریوکین، 2005). یکی از این شیوه­های جدیدی که امروزه در فعالیت­های صنعتی بسیاری از کشورهای جهان(به خصوص در بخش خصوصی­شان) مورد توجه قرار گرفته­است، بنگاه­های کوچک و متوسط است(اسد سعدی، افتخار، 2011؛ حسنقلی­­پور، آقا­زاده، 1384؛ راجا، کومار، 2008).

شرکت­های کوچک و متوسط به دلیل دارا بودن پتانسیل بالقوه برای ایجاد اشتغال و درآمد(احمدی و همکاران، 1387)، انعطاف­پذیری در برابر تغییرات محیطی(احمدی و همکاران، 1387؛ بارت، 1996؛ زری باف، شفیع خانی، 1385)، توانایی­های لازم جهت جذب سرمایه­های محدود و پراکنده موجود در جامعه و هدایت آن­ها در فعالیت­های تولیدی و صنعتی(سمیع زاده، چهارسوقی، 1387)، متکی بودن به منابع داخلی، پرورش نیروهای متخصص در جهت رفع مشکلات بیکاری، فقر، عدم توازن منطقه­ای و دستیابی به توسعه صنعتی(احمدی و همکاران، 1387؛ اسچاچتیبک، 2011) مورد توجه قرار گرفته­اند؛ به طوری­که امروزه از این شرکت­ها به عنوان ستون فقرات اقتصادی کشورهای توسعه­یافته(افجه، سجادی نائینی، 1389) و مولفه­ای مهم در رشد و توسعه اقتصادی همه کشورها یاد می­شوند(اسچاچتیبک، 2011؛ زری باف، شفیع خانی، 1385؛ سمیع زاده، چهارسوقی، 1387؛ معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، 1388).

در حال حاضر نیز، تقریبا 40 درصد از تولیدات صنایع مختلف در این شرکت­ها تولید می­شود(راجا، کومار، 2008). همچنین 7/99 درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در این حوزه فعالیت می­کنند که 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده­اند(موریس، اسچیندهوت، لافرگ، 2002) و پیش­بینی می­شود که همچنان به روند رو به ­رشد خود ادامه دهند(اسد سعدی، افتخار، 2011). به همین دلیل، امروزه این شرکت­ها را به عنوان موتورهای محرک توسعه می­شناسند(احمدی و همکاران، 1387)؛ لذا محققان امروزه بیش از پیش به تحقیق بر روی فعالیت­ها و عملیات­های این بنگاه­ها پرداخته­اند(هیل، مک گوان، 1999).

در این بخش، نخست ماهیت شرکت­های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته، سپس بکارگیری کارآفرینی در این شرکت­ها بحث شده ­است. در خاتمه به تکنیک­های بازاریابی متناسب با این شرکت­ها پرداخته می­شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط;پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط;مبانی نظری کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی 57 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 57

حجم فایل: 120 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

-1- مقدمه ………………………………………… 10

2-2- کارآفرینی ……………………………………. 11

2-2-1- تاریخچه کارآفرینی …………………………… 11

2-2-2- تعاریف و مفاهیم کارآفرینی ……………………. 12

2-2-3- توسعه کارآفرینی …………………………….. 15

2-2-4- کارآفرینی در مقابل مدیریت ……………………. 16

2-2-5- کارآفرینی از دیدگاه مکاتب اقتصادی ……………. 17

2-2-6- کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی ……………….. 18

2-2-7- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان ……………… 19

2-2-8- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت ………….. 20

2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفرینی ……………………… 23

2-2-10- انواع کارآفرینی ……………………………. 24

2-2-11- نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی……………….. 27

2-2-12- کارآفرینی شرکتی ……………………………. 28

2-2-13- آموزش کارآفرینی …………………………… 29

2-2-14- نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی ………………. 30

2-2-15- ویژگی سازمان کارآفرین ………………………. 31

2-3- گرایش به کارآفرینی ……………………………. 32

2-3-1- ابعاد گرایش به کارآفرینی……………………… 36

2-4 گرایش به کارآفرینی در تعاونی ها…………………. 52

2-4-1- تعاونی ها در ایران…………………………… 52

2-4-2- عملکرد کسب و کار ……………………………. 53

2-4-3- عملکرد کسب و کار وROE ……………………….. 54

2-5- مطالعات پیشین ………………………………… 56

2-5-1- مطالعات داخلی……………………………….. 56

2-5-2- مطالعات خارجی ………………………………. 58

2-1- مقدمه

کارآفرینی از خیلی سال پیش مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی نشان دهنده رفتار شرکت است که با فرآیند تصمیم گیری مدیریت استراتژیک مرتبط است و می تواند به آسانی در زمینه سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.گرایش به کارآفرینی یک مفهوم رفتاری است که فرایند ایجاد سرمایه گذاری جدید را توضیح می دهد. در مورد کسب و کارهای کوچک، کارآفرینی نشان دهنده گرایش به کارآفرینی سطوح بالای مدیریت است که تأثیر مستقیم روی فرهنگ و جهت دهی شرکت دارد و باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.

در این فصل ابتدا مفهوم واژه کارآفرینی تبیین می شود بعد به بررسی دیدگاه های مختلف در مورد کارآفرینی، انواع کارآفرینی، نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی پرداخته می شود. سپس در بخش دوم به توضیح مفهوم گرایش به کارآفرینی و ابعاد آن و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کارهای کوچک پرداخته می شود و در آخر تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، در داخل و خارج از كشور مورد بررسی قرار می گیرد.

2-2- کارآفرینی

رویكرد اكثر كشورهای جهان در دهه‌های اخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن، موجب گردیده‌ موجی از سیاستهای توسعه كارآفرینی در دنیا ایجاد شود. كشورهای مختلف راه حلی راكه در سه دهه گذشته برای فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از كارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است.

كارآفرینی به عنوان یك پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی كشورها یافته است. كارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش كلیدی است. به عبارت دیگر در یك اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان كارآفرین است كه الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد.از این رو در یك گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف كنندگان، تولید كنندگان،
سرمایه گذاران) باید به كارآفرینی بپردازند و به سهم خود كارآفرین باشند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی;پیشینه تحقیق کارآفرینی;مبانی نظری کارآفرینی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;کارآفرینی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی 52 صفحه docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 140 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

-1 مقدّمه …………………………………. 13

2-2 کیفیت زندگی کاری ………………………. 14

2-3 تعاریف کیفیت زندگی کاری ………………… 14

2-4 تاریخچه کیفیت زندگی کاری………………… 16

2-5 استراتژی­های بهبود کیفیت زندگی کاری ………. 17

2-6 زندگی کاری با کیفیت برتر ……………….. 21

2-7 اهمیت غنی سازی شغل و فواید آن …………… 22

2-8 عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی کاری ……… 23

2-9 عناصر کیفیت زندگی کاری …………………. 24

2-10 رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری ………. 24

2-11 نظریات مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری …… 25

2-12 اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا 27

2-13 الگوی ریچارد والتون …………………… 28

2-14 تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری …………… 29

2-15 مدیریت کیفیت فراگیر …………………… 29

2-16 قدرتمند سازی کارکنان ………………….. 30

2-17 مهندسی دوباره سازمان ………………….. 31

2-18 تعریف تعهّد ( معناشناسی تعهّد ) ………….. 31

2-19 انواع تعهّد …………………………… 32

2-20 تحرّک و تعهّد سازمانی …………………… 33

2-21 عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهّد سازمانی ….. 33

2-22 تعهّد به عنوان یک عامل انگیزشی ………….. 34

2-23 نظریات مختلف درباره تعهّد سازمانی ……….. 35

2-24 عوامل تعیین کننده تعهّد ………………… 38

2-25 مقدّمات ایجاد تعهّد …………………….. 39

2-26شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان ……… 39

2-27 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی…… 40

2-28پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق 40

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور …………………………………………. 40

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در خارج کشور…………………………………………. 46

2-1مقدّمه

داشتن درک درستی از عناصر و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و شناخت درست ساختار آن و ایجاد تغییر در آنها، متخصصین منابع انسانی را در جهت بهبود استراتژیها و خط مشی ها برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و متخصصان یاری می کند (رتینام و همکاران، 2008، ص 66).

خانواده به عنوان گروهی از افراد که زیر یک سقف زندگی می کنند، تعریف می شود. کار نیز بخش اصلی زندگی افراد برای فراهم آوردن نیازهای زندگی برای خانواده است. بنابراین خانواده و کار از هم مجزا نبوده و به یکدیگر مرتبطند. یک سری مشکلات در حوزه زندگی و کار وجود دارد که با توجه به ارتباط تنگاتنگ این دو، این مشکلات و مسائل هم در هر دو حوزه وجود دارد و باید راهکارهایی برای حل آنها داشته باشیم. این مشکلات بر توانایی سازمان در جذب و نگهداری افراد ماهی، عملکرد، بهره وری، سطح تولید سازمانی، رضایت کارکنان، نوآوری و کار گروهی، تأثیرات سوء می گذارند. به هر حال تمامی مطالعات برای یافتن راه حلی در جهت ایجاد تعادل بین زندگی و کار و نتیجتاً بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشند. مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در حل این مشکلات در سازمان دارد (آکدره، 2006، ص 173).

از سوی دیگر تحقیقات زیادی که در مورد تعهّد سازمانی انجام شده متغیرهای زیادی را به آن ارتباط داده شده است، از جمله رضایت شغلی، ویژگی های محیط کار ، ویژگی های شخصیتی کارمندان. تحقیقات زیادی وجود رابطه مستحکم و مثبت بین تعهّد سازمانی و رضایت شغلی را نشان می دهد. برخی از محققان رضایت شغلی را علّت تعهّد سازمانی می­دانند (مثلاً زاجاک، ماتیو، استیرز، 1977، ص32) و (بیتمن و استراسر، 1984، ص 41) و (واندنبرگ و لانس، 1992، ص108) تعهّد سازمانی را علّت رضایت شغلی می دانند . اما در کل شواهد بیشتری حاکی از آن است که رضایت شغلی علّت تعهّد سازمانی است (سایمونز، 2005، ص37).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی;پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی;مبانی نظری کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی