الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه 5 صفحه zip

الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 8 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

Normalized Normal Constraint Algorithm for Multi-objective optimization

الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه

به همراه فایل راهنمای کد نویسی در متلب

کد الگوریتم NNC

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
الگوریتم محدودیت نرمال عادی برای بهینه سازی چند هدفه;NNC;محدودیت نرمال;بهینه سازی چند هدفه;متلب;matlab code;سورس کد متلب الگوریتم NNC

الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO 9 صفحه zip

الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 1.219 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO

مروری بر مبانی بهینه سازی چند هدفه

بررسی مفاهیم موجود در الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle swarm optimization PSO

بررسی مفاهیم به کارگرفته شده در ساختار الگوریتم چند هدفه بهینه سازی ازدحام ذرات Multi-Objective Particle Swarm Optimization MOPSO

بررسی ساختار الگوریتم چند هدفه بهینه سازی ازدحام ذرات MOPSO

معرفی نحوه پیاده سازی MOPSOدر محیط matlab

حل یک مسأله کاربردی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO;Particle swarm optimization;بهینه سازی چند هدفه;الگوریتم ازدحام ذرات;سورس کد متلب;متلب;matlab code;الگوریتم MOPSO

کد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم 3 صفحه zip

یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 1 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

هدف از این برنامه که یک مثال از مسئله MOO و به زبان متلب نوشته شده است

یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع بااستفاده از ژنتیک الگوریتم است.

مقادیر اولیه درنظر گرفته شده به صورت زیر است:

دو تابع مرزی:

f1(X) = 2*x1 + 3*x2
f2(X) = 2/x1 + 1/x2

دامنه مقادیر:

x1<20 & x1>10

x2<30 & x2>20

تنظیمات اولیه :

iterations = 500;
population_size = 500;
mutation_rate = 0.02;
crossover_rate = 0.3;
population = zeros(population_size 3);

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کد یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم;یافتن بزرگترین نقطه;الگوریتم MOO;مسئله MOO;matlab code;الگوریتم ژنتیک;حل یک مثال ساده با الگوریتم ژنتیک

الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE 6 صفحه zip

دانلود کد متلب الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 20 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

دانلود کد متلبالگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی

Multi-objective Evolutionary Algorithm based on Differential Evolution

دارای توضیحات و معرفی اولیه تابع

دارای توضیحات به صورت خط به خط برنامه

مناسب برای شبیه سازی پایان نامه های دانشجویان ارشد

علاقه مندان کدنویسی متلب

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
الگوریتم تکاملی چند هدفه بر اساس تکامل تفاضلی MODE;الگوریتم تکاملی چند هدفه;تکامل تفاضلی;Differential Evolution;Multiobjective Evolutionary Algorithm;matlab code;سورس کد متلب

کد متلب برنامه بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES 6 صفحه zip

دانلود سورس کد متلب برنامه بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

دانلود سورس کد متلب برنامهبهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES

دارای توضیحات و معرفی اولیه تابع

دارای توضیحات به صورت خط به خط برنامه

مناسب برای شبیه سازی پایان نامه های دانشجویان ارشد

علاقه مندان کدنویسی متلب

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کد متلب برنامه بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کد متلب برنامه بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
کد متلب بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ENSES;الگوریتم ENSES;بهینه سازی چند هدفه;سورس کد متلب;matlab;matlab code

دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB 51 صفحه rar

دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 1.984 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود. این علم شاخه ای از دانش رایانه ای است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویش گر هستند سرو کار دارد. در کتاب حاضر شما بیشتر با پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB آشنا خواهید شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود کتاب ;پردازش تصویر ;نرم افزار MATLAB

طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب 3 صفحه rar

طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب

دسته بندی: متلب MATLAB

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 374 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

Functionها ، انواع مختلفی دارند :
یک ورودی یک خروجی ، یک ورودی چند خروجی، چند ورودی چند خروجی و چند ورودی چند خروجی در این قسمت ما به توضیح و نحوه استفاده از function یک ورودی یک خروجی میپردازیم .مدل های دیگر function
ها نیز همین الگوریتم را دارند

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
متلب;اموزش متلب;ساخت توابع در متلب;طریقه ساخت function وفراخوانی آن در نرم افزار متلب;بکارگیری و ساخت توابع در نرم افزار متلب