خانه / علوم انسانی (صفحه 5)

علوم انسانی

پرسشنامه مدل ای کوال 6 صفحه docx

پرسشنامه مدل ای کوال فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه مدل ای کوال مشخصات « پرسشنامه مدل ای کوال » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 40 سوالی نوع فایل: word پرسشنامه ای که …

ادامه مطلب

مقاله بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت 20 صفحه doc

مقاله بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نقش فلز آلومینیوم در صنعت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب بیان مساله ?ضرورت و اهداف …

ادامه مطلب

بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه 9 صفحه doc

مقاله بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادامه حیات هر سازمان یا مؤسسه در 9 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 9 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نقش و اهمیت فرآیند آموزش و بهسازی …

ادامه مطلب

مقاله بررسی هستی شناسی از نظر وینگشتاین 27 صفحه doc

مقاله بررسی هستی شناسی از نظر وینگشتاین در 27 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 23 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی هستی شناسی از نظر وینگشتاین در 27 صفحه ورد قابل ویرایش بر همین اساس ابتدا به هستی شناسی …

ادامه مطلب

مقاله بررسی یادگیری اصول‌یادگیری و انگیزش نزد كارمندان و مراجعین 162 صفحه doc

مقاله بررسی یادگیری اصول‌یادگیری و انگیزش نزد كارمندان و مراجعین در 162 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 162 حجم فایل: 94 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی یادگیری اصول‌یادگیری و انگیزش نزد كارمندان و مراجعین در 162 صفحه ورد قابل ویرایش بعد …

ادامه مطلب

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه 29 صفحه doc

مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نقش خانواده در جامعه در 29 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه خانواده‌ اولین و مهم‌ترین نهاد درتاریخ فرهنگ و …

ادامه مطلب

مقاله بررسی نقش زن در توسعه 17 صفحه doc

مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه: در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد كه همواره …

ادامه مطلب

مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه 221 صفحه doc

مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه در 221 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 221 حجم فایل: 118 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه در 221 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

مقاله بررسی نظرات مختلف درباره انسان شناسی 49 صفحه doc

مقاله بررسی نظرات مختلف دربارة انسان شناسی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 39 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نظرات مختلف دربارة انسان شناسی در 49 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان صفحه چكیده …………………………………………………………………………………………………………………………… مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. …

ادامه مطلب

مقاله بررسی نظریه های انیشتن 14 صفحه doc

مقاله بررسی نظریه های انیشتن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 35 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی نظریه های انیشتن در 14 صفحه ورد قابل ویرایش نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص) اینشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مسئله زبان خصوصی 23 صفحه doc

مقاله بررسی مسئله زبان خصوصی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مسئله زبان خصوصی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش زبان خصوصی اهمیت مسئله « زبان خصوصی» و رابطه آن با …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی 21 صفحه doc

مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 21 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مشاركت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش مشاركت های انتخاباتی فهرست مطالب مقدمه ?رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی ?مشارکت …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مشخصه اعتیاد 22 صفحه doc

مقاله بررسی مشخصه اعتیاد در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مشخصه اعتیاد در 22 صفحه ورد قابل ویرایش مشخصه اعتیاد 1- رفتار بی اراده: زمانی كه در خود احساس ضرورت برای …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات 34 صفحه doc

مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و در 34 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و … در 34 صفحه ورد قابل ویرایش بعضی ها به این …

ادامه مطلب

مقاله بررسی معلولیت های جسمی، ناشنوایی 20 صفحه doc

مقاله بررسی معلولیت های جسمی،ناشنوایی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی معلولیت های جسمی،ناشنوایی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه بیش از نیم میلیارد ازجمعیت در سراسر جهان به علت …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری 26 صفحه doc

مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مقیاس یا اندازه گیری در 26 صفحه ورد قابل ویرایش مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با گفتن «جایی …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه 14 صفحه doc

مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش مهندسی ارزش در اجرای مدیریت …

ادامه مطلب

مقاله بررسی موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن 23 صفحه doc

مقاله بررسی موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی موارد استفاده اینترنت در دنیای مدرن در 23 صفحه ورد قابل ویرایش موارد استفاده از اینترنت در …

ادامه مطلب

مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری 23 صفحه doc

مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی لیست گیری در انبارداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش لیست گیری: لیست كامل موجودی گردش اجناس (كاردكس) رسیدها …

ادامه مطلب

مقاله بررسی ماتریس الگوریتم 23 صفحه doc

مقاله بررسی ماتریس الگوریتم در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 38 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی ماتریس الگوریتم در 23 صفحه ورد قابل ویرایش -2) EZW الگوریتم EZW در سال 1993 توسط shapiro ابداع شد نام كامل …

ادامه مطلب

مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین 22 صفحه doc

مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی مخابرات و امكانات رفاهی برای مشتركین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالببخشهای مرکز تلفن و …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فلسفه تنظیم خانواده 11 صفحه doc

مقاله بررسی فلسفه تنظیم خانواده در 11 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی فلسفه تنظیم خانواده در 11 صفحه ورد قابل ویرایش فلسفه تنظیم خانواده فهرست مطالب مقدمه ?چگونه حاملگی بوجود می آید …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب 33 صفحه doc

مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 33 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی فلسفه طبیعت در غرب در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب ـ مقدمه ـ فلسفه طبیعت پیش از …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فناوری اطلاعات و جهانی شدن 16 صفحه doc

مقاله بررسی فناوری اطلاعات و جهانی شدن در 16 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 16 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی فناوری اطلاعات و جهانی شدن در 16 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست فناوری اطلاعات وجهانی شدن ?جهانی شدن …

ادامه مطلب

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون 70 صفحه doc

مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 82 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی فرهنگ سکولاریزم و سکولاریزاسیون در 70 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول: واژه شناسی سکولاریزم و سکولاریزاسیون …

ادامه مطلب

مقاله بررسی ضرب المثل ها و ریشه های آنها 15 صفحه doc

مقاله بررسی ضرب المثل ها و ریشه های آنها در 15 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 15 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی ضرب المثل ها و ریشه های آنها در 15 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحه …

ادامه مطلب

مقاله بررسی طراحی و برنامه ریزی یادگیری 42 صفحه doc

مقاله بررسی طراحی و برنامه ریزی یادگیری در 42 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 42 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی طراحی و برنامه ریزی یادگیری در 42 صفحه ورد قابل ویرایش طراحی و برنامه ریزی یادگیری فهرستتدریس، یادگیری …

ادامه مطلب

مقاله بررسی علل افت تحصیلی 23 صفحه doc

مقاله بررسی علل افت تحصیلی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی علل افت تحصیلی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عناوین هدف از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فصل اول (علل افت تحصیلی)……………………………………………………………………………………………………….. …

ادامه مطلب

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری 36 صفحه doc

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری در 36 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه ?ویژگیهای ورودی عاطفی ?راههای مقابله با …

ادامه مطلب

بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان 25 صفحه doc

مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعث نهاجا و میرزاكوچگ‌خان در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه …

ادامه مطلب

مقاله بررسی سكولاریسم وآسیب‌شناسی فرهنگی واجتماعی‌نسل‌ها 31 صفحه doc

مقاله بررسی سكولاریسم وآسیب‌شناسی‌فرهنگی واجتماعی‌نسل‌ها در 31 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 68 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی سكولاریسم وآسیب‌شناسی‌فرهنگی واجتماعی‌نسل‌ها در 31 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه: آنچه كه امروز بعنوان صفت ممیزة غرب از مشرق زمین …

ادامه مطلب

مقاله بررسی شرایط ازدواج و عقد 25 صفحه doc

مقاله بررسی شرایط ازدواج و عقد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 25 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی شرایط ازدواج و عقد در 25 صفحه ورد قابل ویرایش و از نشانه های خدا بر شما این است …

ادامه مطلب

مقاله بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم 35 صفحه doc

مقاله بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در 35 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 28 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در 35 صفحه ورد قابل ویرایش شرایط ضمن عقد …

ادامه مطلب

مقاله بررسی شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت 148 صفحه doc

مقاله بررسی شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت در 148 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 148 حجم فایل: 84 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت در 148 صفحه ورد قابل …

ادامه مطلب

مقاله بررسی شوراها 26 صفحه doc

مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش شوراها : یكی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است كه یكی …

ادامه مطلب

مقاله بررسی شورای نگهبان 32 صفحه doc

مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی………………………………………………………………………………………… تركیب شورای نگهبان…………………………………………………………………………………………………………. شرایط …

ادامه مطلب

بررسی فرش دستبافت ایران و مزیت های نسبی در تولید و صادرات آن 345 صفحه docx

بررسی فرش دستبافت ایران و مزیت های نسبی در تولید و صادرات آن فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 345 حجم فایل: 678 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی فرش دستبافت ایران و مزیت های نسبی در تولید و صادرات آن چكیده : نقش و اهمیت موضوع مزیت …

ادامه مطلب

بررسی روابط عمومی در ایران و جهان 70 صفحه docx

بررسی روابط عمومی در ایران و جهان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 65 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پایان نامه بررسی روابط عمومی در ایران و جهان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه تعریف روابط عمومی جی ای گرونیك نظریه پرداز معاصر روابط …

ادامه مطلب

بررسی کارآفرینی دانشجویان 65 صفحه docx

بررسی کارآفرینی دانشجویان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 65 حجم فایل: 1.049 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی کارآفرینی دانشجویان فهرست مطالب فصل اول: ۱۱ کلیات… ۱۱ ۱-۱- مقدمه: ۱۲ ۱-۲- بیان مسئله. ۱۳ ۱-۳- اهمیت موضوع : ۱۴ ۱-۴- اهداف تحقیق: ۱۴ ۱-۴-۱- هدف اصلی: ۱۵ …

ادامه مطلب

مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی 38 صفحه doc

مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 38 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقاله بررسی رویكردهای هزینه یابی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه قیمت تمام شده یكی از ابعاد مهم در رقابت است. …

ادامه مطلب