خانه / علوم انسانی (صفحه 24)

علوم انسانی

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 صفحه docx

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 108 حجم فایل: 395 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

ادامه مطلب

بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی 99 صفحه docx

بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 99 حجم فایل: 257 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل …

ادامه مطلب

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران 90 صفحه docx

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 90 حجم فایل: 842 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش …

ادامه مطلب

بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران 136 صفحه docx

بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 136 حجم فایل: 390 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه تمركز مالكیت،عملكرد شركت …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران 132 صفحه docx

بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 132 حجم فایل: 1.133 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری …

ادامه مطلب

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 137 صفحه docx

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 137 حجم فایل: 1.578 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 1 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول : کلیات تحقیق 3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 3 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… 5 …

ادامه مطلب

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 148 صفحه docx

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 148 حجم فایل: 711 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران 122 صفحه docx

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 122 حجم فایل: 919 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی 124 صفحه docx

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 124 حجم فایل: 1.215 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 …

ادامه مطلب

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی 146 صفحه docx

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 146 حجم فایل: 461 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و …

ادامه مطلب

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس 144 صفحه docx

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 144 حجم فایل: 4.351 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 99 صفحه docx

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 99 حجم فایل: 373 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل …

ادامه مطلب

بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 143 صفحه docx

بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 143 حجم فایل: 590 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان …

ادامه مطلب

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون 111 صفحه docx

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 111 حجم فایل: 567 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی اثر مشکلات …

ادامه مطلب

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران 124 صفحه docx

بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 124 حجم فایل: 729 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی نقش کیفیت اقلام …

ادامه مطلب

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران 156 صفحه docx

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 156 حجم فایل: 516 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران 156 صفحه docx

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 156 حجم فایل: 735 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 104 صفحه docx

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 104 حجم فایل: 482 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران چكیده: …

ادامه مطلب

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت 119 صفحه docx

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RACAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 119 حجم فایل: 622 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقایسه …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 152 صفحه docx

بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 152 حجم فایل: 6.103 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های …

ادامه مطلب

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 136 صفحه docx

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 136 حجم فایل: 2.695 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مطالعه …

ادامه مطلب

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران 110 صفحه docx

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 110 حجم فایل: 501 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران چكیده:.. …

ادامه مطلب

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی 122 صفحه docx

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 122 حجم فایل: 5.074 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته 147 صفحه docx

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 147 حجم فایل: 657 کیلو بایت قسمتی از محتوای …

ادامه مطلب

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 13 صفحه docx

رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 47 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: رابطه بین فرصتهای سرمایه‌ گذاری با رشد داراییها در شركتهای پذیرفته شده …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 123 صفحه docx

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 123 حجم فایل: 671 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه 154 صفحه docx

بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 154 حجم فایل: 1.549 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات …

ادامه مطلب

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران 122 صفحه docx

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 122 حجم فایل: 5.521 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران 106 صفحه docx

بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 106 حجم فایل: 385 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود …

ادامه مطلب

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 108 صفحه docx

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت PE جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 108 حجم فایل: 6.081 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ارزیابی قابلیت …

ادامه مطلب

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری 165 صفحه docx

ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 165 حجم فایل: 4.913 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه …

ادامه مطلب

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی 129 صفحه docx

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 129 حجم فایل: 757 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری …

ادامه مطلب

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 106 صفحه docx

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شركت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 106 حجم فایل: 320 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان …

ادامه مطلب

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران 119 صفحه docx

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 119 حجم فایل: 479 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس …

ادامه مطلب

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(86-80)‏ 88 صفحه docx

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شركت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(8680)‏ دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 88 حجم فایل: 5.46 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران 109 صفحه docx

بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 109 حجم فایل: 4.731 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران چكیده …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران 128 صفحه docx

بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 128 حجم فایل: 498 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و …

ادامه مطلب

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران 142 صفحه docx

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 142 حجم فایل: 5.074 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس …

ادامه مطلب

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 150 صفحه docx

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیریت سود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 150 حجم فایل: 578 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز …

ادامه مطلب

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران 156 صفحه docx

بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دسته بندی: علوم انسانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 156 حجم فایل: 516 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام …

ادامه مطلب