تحلیل و بررسی آثار سینمایی اصغر فرهادی با رویکرد به اخلاق

تحلیل و بررسی آثار سینمایی اصغر فرهادی با رویکرد به اخلاق

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 200
حجم فایل 400 کیلو بایت

چکیده

سینما از طریق فیلم به نحوی جامعه ی اطراف خود را به تصویر میکشد و در واقع گرایش های روحی، روانی، و ضمیر ناخود آگاه جمعی را منعکس میسازد.

در پیشرفت جوامع، اخلاق پا به پای جامعه پیش آمده که گاه تضادی میان آن دو  متصور میشود در حالی که هر دو مکمل یکدیگر برای اصلاح جامعه اند.

این پژوهش با عنوان تحلیل و بررسی آثار سینمایی اصغر فرهادی با رویکرد به اخلاق با هدف وجود وچگونگی معیارهای اخلاقی، در پنج اثرشهر زیبا، جدایی نادر از سیمین، رقص در غبار، چهارشنبه سوری، درباره ی الی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای تحلیل محتوای فیلمهای مذکور از روش تحلیل محتوای کیفی ودو تکنیک مقوله ای و ارزیابی استفاده شد.

نتیجه: فیلمهای مذکور حاوی انواع  معیار اخلاقی است اما معیارهای اخلاق در هر فیلم ، معنا و جایگاه خاصی دارد که نمی توان گفت این معیار اخلاقی  خوب است یا بد .بطور کلی روش استفاده از اخلا قیات به گونه ایی است که میتوان همه را جزء اخلاقیات دو گانه بکار برد،یعنی نمیتوان به طور قطع گفت خوب است یا بد.

کلید واژه: اخلاقیات، سینما، اصفر فرهادی، دروغ، تهمت ،شک

بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت 115 ص

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 115
حجم فایل 80 کیلو بایت

چكیده :

این تحقیق كه بعنوان پروژه تخصصی و تحقیق جهت ارائه به دانشكده جنایی دانشگاه علوم انتظامی  امین 

در بوجود آمدن آن یك علت وجود ندارد، بطور كلی عوامل مختلفی از جمله خانواده، فقر، مادی فرهنگی، اجتماعی، بیكاری، مهاجرت، رشد جمعیت و غیره در آن تأثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می‌شود گاهی عوامل مختلف می‌توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از  رفتارها می‌توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند.

مسأله سرقت از طرفی نتیجه تناقص شرائط، آگاهی اخلاقی و از طرف دیگر نتیجه تناقص استانداردهای زندگی و الگوهای افراد، عملكرد و عضویت اجتماعی است از این رو یكی از عمیقترین مسائل قرن حاضر موضوع سرقت است. و بایستی با ارائه روشهای مناسب در جهت پیشگیری با آن مقابله كرد.

سرقت، از جمله جرایمی است كه امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بسته به نوع آن از حساسیتهای ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، در جوامع متمدن كنونی سرقت و شیوه‌های آن متحول گردیده و انواع جدیدی از سرقت نیز پدیدار شده است. این تحقیق كه جهت بررسی علل و عوامل موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در استان یزد به عمل آمده است، سعی دارد عواملی كه موجب بروز سرقت در استان بویژه در شهر ایلام می‌گردد را بررسی نماید.

با توجه به این تحقیق نتایج ذیل حاصل گردیده است :

1- از كل سارقین 4/41 درصد، اعتیاد را علت اصلی اقدام به سرقت خود بیان نموده‌اند.

2-    8/55 درصد از سارقین، بومی استان ایلام بودند.

3- از كل سارقین 7/30 درصد سرقت منزل و 7/30 درصد سرقت مغازه انجام داده بودند.

4- از كل سارقین 39 درصد به میزان خیلی زیاد اطمینان داشته‌اند كه بعد از سرقت شناسایی و دستگیر نخواهند شد.

5- از كل سارقین 8/64 درصد به میزان خیلی زیاد و زیاد مصمم هستند كه بعد ازآزادی دست به سرقت نزنند.

6- 34/60 درصد سارقان بومی علت سرقت خود را اعتیاد به مواد مخدر عنوان نموده‌اند. (معتاد بودند).

7- 23/13 درصد سارقان غیر بومی، علت سرقت خود را اعتیاد به مواد مخدر عنوان نموده اند. (معتاد بودند).

8-    با افزایش تحصیلات، ارتكاب به سرقت كاهش می‌یابد.

9-    غیر بومی بودن در ارتكاب به سرقت موثر نمی‌باشد.

10- بین سابقه كیفری پدر و ارتكاب به سرقت رابطه معناداری وجود ندارد.

11-  اعتیاد در ارتكاب به سرقت موثر است.

رفع معضل بیكاری، اعتیاد فقر مادی و فرهنگی از جمله مهمترین راهكارهای مبارزه با سرقت می‌باشند.

 

روش تحقیق در علوم اجتماعی

درس روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 80
حجم فایل 949 کیلو بایت

پاورپوینتی بسیار جامع جهت ارائه در کلاس، مقاطع لیسانس و فوق