خانه / شیمی

شیمی

دانلود تحقیق نفوذ در محلولهای پایدار فاصله 26 ص 26 صفحه zip

دانلود نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص تحقیق نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص مقاله نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله 26 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 1.116 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت Lab organic chemistry 2 135 صفحه ppt

Oxidation هدف رفتاری در این آزمایش انتظار می رود دانشجو با مبحث اكسیداسیون بیشتر آشنا شده و مباحث ارایه شده در درس تئوری را عینا مشاهده نماید اكسایش سیكلوهگزانول به سیكلوهگزانون و سیكلوهگزانون به آدیپتیك اسید در واكنش های اكسایش با توجه به نوع ماده اكسید شونده و محصول مورد …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت Membrane filtration 36 صفحه ppt

غشا لایه ای است نازک که می تواند اجزا یک سیال را به طور انتخابی از آن جدا کند و یا به عبارت دیگر غشاء وسیله ای است که جداسازی موارد را عموماً براساس اندازه مولکولی ، پتانسیل شیمیایی ، پتانسیل الکتریکی ممکن می سازد در یک فرایند غشایی عموماً …

ادامه مطلب

دانلودتحقیق لیپیدها 121 صفحه zip

دانلود لیپیدها تحقیق لیپیدها مقاله لیپیدها لیپیدها فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 121 حجم فایل: 9.236 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 121 صفحه بیوشیمی عمومی لیپیدها لیلا نخستین فتحی غشاء سلولی؛ ساختمان، شكل گیری و عملكرد …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق كارآموزی شیمی هپكو 72 ص 78 صفحه zip

دانلود كارآموزی شیمی هپكو 72 ص تحقیق كارآموزی شیمی هپكو 72 ص مقاله كارآموزی شیمی هپكو 72 ص كارآموزی شیمی هپكو 72 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 78 حجم فایل: 206 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق فلوریداسیون نمک 89 صفحه zip

دانلود فلوریداسیون نمک تحقیق فلوریداسیون نمک مقاله فلوریداسیون نمک فلوریداسیون نمک فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 89 حجم فایل: 47 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 89 صفحه تاریخچه فلوریداسیون نمک به بیشتر از نصف قرن برمی …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص 22 صفحه zip

دانلود فوتودیودهای آوالانژ 22 ص تحقیق فوتودیودهای آوالانژ 22 ص مقاله فوتودیودهای آوالانژ 22 ص فوتودیودهای آوالانژ 22 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 22 صفحه فوتودیودهای …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق علم شیمی و كاربرد آن در زندگی 32 ص 40 صفحه zip

دانلود علم شیمی و كاربرد آن در زندگی 32 ص تحقیق علم شیمی و كاربرد آن در زندگی 32 ص مقاله علم شیمی و كاربرد آن در زندگی 32 ص علم شیمی و كاربرد آن در زندگی 32 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 40 حجم فایل: 27 کیلو بایت …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق شیمی 26 ص DOC 26 صفحه zip

دانلود شیمی 26 صDOC تحقیق شیمی 26 صDOC مقاله شیمی 26 صDOC شیمی 26 صDOC فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 26 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 26 صفحه منابع وماخذ: واژه نامه شیمی …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق شیمی در منزل 39 ص 62 صفحه zip

دانلود شیمی در منزل 39 ص تحقیق شیمی در منزل 39 ص مقاله شیمی در منزل 39 ص شیمی در منزل 39 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 62 حجم فایل: 34 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق شیمی فیزیک کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص 34 صفحه zip

دانلود شیمی فیزیك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص تحقیق شیمی فیزیك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص مقاله شیمی فیزیك کار، انواع انرژی و قانون بقای انرژی انرژی جنبشی گازها 33 ص شیمی فیزیك کار، انواع انرژی …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق شیمی و پیوندها 19 ص 31 صفحه zip

دانلود شیمی و پیوندها 19 ص تحقیق شیمی و پیوندها 19 ص مقاله شیمی و پیوندها 19 ص شیمی و پیوندها 19 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 276 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص 15 صفحه zip

دانلود سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص تحقیق سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص مقاله سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص فرمت فایل: zip …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی 13 صفحه zip

دانلود خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی تحقیق خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی مقاله خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی خوردگی در صنایع نفت و پتروشیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از …

ادامه مطلب

دانلود تحقیق جزوه شیمی 36 ص 58 صفحه zip

دانلود جزوه شیمی 36 ص تحقیق جزوه شیمی 36 ص مقاله جزوه شیمی 36 ص جزوه شیمی 36 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 58 حجم فایل: 386 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 58 صفحه – …

ادامه مطلب

دانلود تعریف علم شیمی 34 ص 36 صفحه zip

دانلود تعریف علم شیمی 34 ص تحقیق تعریف علم شیمی 34 ص مقاله تعریف علم شیمی 34 ص تعریف علم شیمی 34 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 64 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود تاریخچه صنعت لاستیک 125 ص 115 صفحه zip

دانلود تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص تحقیق تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص مقاله تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص تاریخچه صنعت لاستیك 125 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 115 حجم فایل: 97 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات …

ادامه مطلب

دانلود بررسی چگونگی تولید باران اسیدی و آثار مخرب آن 17 ص 21 صفحه zip

دانلود بررسی چگونگی تولید باران اسیدی و آثار مخرب آن 17 ص تحقیق بررسی چگونگی تولید باران اسیدی و آثار مخرب آن 17 ص مقاله بررسی چگونگی تولید باران اسیدی و آثار مخرب آن 17 ص بررسی چگونگی تولید باران اسیدی و آثار مخرب آن 17 ص فرمت فایل: zip …

ادامه مطلب

دانلود برندگان نوبل شیمی 20 صفحه zip

دانلود برندگان نوبل شیمی تحقیق برندگان نوبل شیمی مقاله برندگان نوبل شیمی برندگان نوبل شیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 20 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 20 صفحه برندگان نوبل شیمی برندگان جوائز …

ادامه مطلب

دانلود انواع اسیدها 17 ص 18 صفحه zip

دانلود انواع اسیدها 17 ص تحقیق انواع اسیدها 17 ص مقاله انواع اسیدها 17 ص انواع اسیدها 17 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 45 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 18 صفحه نوع …

ادامه مطلب

دانلود اسیدهای چرب 142 صفحه zip

دانلود اسیدهای چرب تحقیق اسیدهای چرب مقاله اسیدهای چرب اسیدهای چرب فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 142 حجم فایل: 146 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 142 صفحه توسط باکتریهای موجود در دوره تخمیر شده و حاصل …

ادامه مطلب

دانلود اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص 185 صفحه zip

دانلود اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص تحقیق اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص مقاله اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص اطلاعات عمومی در مورد نفت 175 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 185 حجم فایل: 6.352 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل …

ادامه مطلب

دانلود الكتروشیمی 85 ص 86 صفحه zip

دانلود الكتروشیمی 85 ص تحقیق الكتروشیمی 85 ص مقاله الكتروشیمی 85 ص الكتروشیمی 85 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 86 حجم فایل: 3.908 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 86 صفحه فصل اول بخش تئوری 1-1 …

ادامه مطلب

دانلود الیاف پتروشیمی 31 صفحه zip

دانلود الیاف پتروشیمی تحقیق الیاف پتروشیمی مقاله الیاف پتروشیمی الیاف پتروشیمی فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 31 حجم فایل: 36 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 31 صفحه مقدمه همانطوریكه استحضار دارید الیاف مصنوعی یكی از كالاهای …

ادامه مطلب

دانلود اسیدها و بازها 29 صفحه zip

دانلود اسیدها و بازها تحقیق اسیدها و بازها مقاله اسیدها و بازها اسیدها و بازها فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 81 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 29 صفحه قدیمیترین آنها، مفهوم اسید و …

ادامه مطلب

دانلود اسید ها و بازها2 28 صفحه zip

دانلود اسید ها و بازها2 تحقیق اسید ها و بازها2 مقاله اسید ها و بازها2 اسید ها و بازها2 فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 145 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 28 صفحه موضوع …

ادامه مطلب

دانلود آزمایشها در سینتیک شیمیایی میكروسكوپی 27 ص 35 صفحه zip

دانلود آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص تحقیق آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص مقاله آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی 27 ص فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 68 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: فرمت فایل …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت Lab organic chemistry 2 135 صفحه ppt

هدف رفتاری در این آزمایش انتظار می رود دانشجو با مبحث اكسیداسیون بیشتر آشنا شده و مباحث ارایه شده در درس تئوری را عینا مشاهده نماید اكسایش سیكلوهگزانول به سیكلوهگزانون و سیكلوهگزانون به آدیپتیك اسید در واكنش های اكسایش با توجه به نوع ماده اكسید شونده و محصول مورد نظر …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت حالت های ماده و چگالی آن 12 صفحه ppt

پاورپوینت حالت های ماده و چگالی آن فرمت فایل: ppt تعداد صفحات: 12 حجم فایل: 344 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: از وارسی مخلوطها و مواد خالص سه حالت از چهار حالت ماده ، به آسانی مشخص می‌شود که این سه حالت عبارتند از: جامدات ، مایعات …

ادامه مطلب

تحقیق قابل ویرایش نانو تکنولوژی 23 صفحه zip

تحقیق مربوط به نانو تکنولوژی که شامل موضوعات زیر می باشد فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 157 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: عنوان صفحه درباره نانو تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………… 1 انواع رویکردهای نانو تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………. 8 فناوری نانو در آینده نه چندان دور ……………………………………………………………………………………………………….. 8 نانو تکنولوژی …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه (1) 247 صفحه pptx

شیمی تجزیه با تعیین کیفی و کمی مواد سرو کار دارد تجزیه کیفیت عیین هویت یک گونه شمیایی مثلا اگر یک آلوده کننده در یک رودخانه ماهیها را از بین می برد تجزیه کیفی را می توان برای تعیین هویت شیمیایی این آلوده کننده بکار برد فرمت فایل: pptx تعداد …

ادامه مطلب

شعاع اتمی و بررسی آن 17 صفحه doc

شعاع اتمی و بررسی آن فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 337 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: شعاع اتمی و بررسی آن نگاه کلی بسیاری از خواص ویژه اتم‌ها از جمله شعاع اتمی با مطالعه موقعیت اتمها در جدول تناوبی قابل توضیح هستند. اندازه یک …

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی 17 صفحه pptx

پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 157 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت اسپکتروفتومتر ماورای بنفش مرئی در ۱۷ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx ژئو شیمی ژئو شیمی معدنی ژئوشیمی آلی ژئوشیمی اكتشافی ژئوشیمی ایزوتوپی ژئوشیمی زیست …

ادامه مطلب

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی 28 صفحه pptx

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 1.694 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی در ۲۸ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx با ورود آبهای جدیدتر و تجمع آنها در آن نقطه زیر زمینی ، …

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه 50 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 50 حجم فایل: 2.514 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دانلود پاورپوینت شیمی تجزیه اسلاید ۱: سیر تحولی و رشد اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم …

ادامه مطلب

پاورپوینت فاز 13 صفحه pptx

پاورپوینت فاز فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 165 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت فاز 13 اسلاید اسلاید یک فازsh2oh(shoh)4ch2oh فاز به حالت یک ماده گفته می‌‌شود. منظور از فاز در فیزیک زاویه می‌باشد. اسلاید دو به قسمتی همگن (هموژن) و مشخص از یک …

ادامه مطلب

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی 24 صفحه pptx

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی فرمت فایل: pptx تعداد صفحات: 24 حجم فایل: 148 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پاورپوینت مهارتهای آزمایشگاه شیمی پاورپوینت مهارتهای آزمایشگاه شیمی دارای 24 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی شیمی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می …

ادامه مطلب

کتاب شیمی (2) و ازمایشگاه 126 صفحه zip

کتاب شیمی (2) و ازمایشگاه فرمت فایل: zip تعداد صفحات: 126 حجم فایل: 6.94 مگا بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: کتاب شیمی (2) و ازمایشگاه/ساختار-واکنش پذیری و رابطه میان انها/سال دوم دبیرستان/رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک/126 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را …

ادامه مطلب