خانه / روانشناسی و علوم تربیتی (صفحه 20)

روانشناسی و علوم تربیتی

مقیاس اتیسم­ بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی 11 صفحه docx

مقیاس اتیسم¬بهر بزرگسال نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس اتیسم­ بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی در این جا چند ماده آزمون وجود دارد که از مقیاسی گرفته شده که شدنی را …

ادامه مطلب

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی 2 صفحه docx

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی این پرسشنامه یک ابزار 19 سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و …

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس 2 صفحه docx

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس برای اندازه گیری ساختار هدف های ادراک شده کلاس از مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار Midgley و همکاران استفاده شده …

ادامه مطلب

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS 23 صفحه docx

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 29 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲSAS ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc معرﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ درﻣﺎن داروﻳﻲ …

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر 5 صفحه docx

پرسشنامه سازگاری زن و شوهر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سازگاری زن و شوهر این مقیاس یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با …

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست “برای معلمان” 6 صفحه docx

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست برای معلمان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 23 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست “برای معلمان” مشخصات « پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافكوایست برای معلمان » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس …

ادامه مطلب

پرسشنامه سازمان نو آورانه 4 صفحه docx

پرسشنامه سازمان نو آورانه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سازمان نو آورانه دانلود پرسشنامه استاندارد سازمان نو آورانه، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد …

ادامه مطلب

پرسشنامه سبك مسأله گشایی 5 صفحه docx

پرسشنامه سبك مسأله گشایی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 27 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سبك مسأله گشایی مشخصات « پرسشنامه سبك مسأله گشایی» روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 108 سوالی نوع فایل: word من كارها را بدون …

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های شناختی 4 صفحه docx

پرسشنامه سبک های شناختی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سبک های شناختی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب شامل ۱۲ جمله است که برای هر جمله ۴ گزینه پیشنهاد شده است. هر گزینه به ترتیب نشان دهنده یکی …

ادامه مطلب

مقیاس کنترل درونی راتر 3 صفحه docx

مقیاس کنترل درونی راتر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 12 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: مقیاس کنترل درونی راتر مقیاس کنترل درونی-بیرونی (I-E ): این مقیاس راتر به عنوان یک مقیاس خودسنجی 29 سئوالی بوده و دارای 6 سئوال به صورت خنثی می‌باشد. بنا …

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری بل 6 صفحه docx

پرسشنامه سازگاری بل فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه سازگاری بل این پرسشنامه دارای 160 سوال است که هر سوال از سه گزینه بلی ، خیر و نمی دانم تشکیل شده است. برای پاسخ دادن به سوال ها …

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای 7 صفحه docx

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ای این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقی مهم و معتبر در بررسی های متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی، …

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون 1 صفحه docx

پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون مشخصات « پرسشنامه صمیمیت – کناره جویی اریکسون » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 8 سوالی …

ادامه مطلب

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن 7 صفحه docx

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 7 حجم فایل: 22 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رغبت میشل گوکلن پرسشنامه رغبت میشل گوکلن در 7صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc تفسیر نتایج اگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون I باشد، می توان …

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) 2 صفحه docx

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB) این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع …

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مشکلات ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) 2 صفحه docx

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ) روش نمره گذاری و تفسیر این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (2011) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ …

ادامه مطلب

پرسشنامه روحیه معلمان 3 صفحه docx

پرسشنامه روحیه معلمان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه روحیه معلمان معرفی پرسشنامه و کاربرد آن برای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل مذکور توسط میرکمالی (1377) به ده عامل تجزیه شده و سوالات پرسشنامه روحیه بر آن اساس …

ادامه مطلب

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس 8 صفحه docx

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس مشخصات « پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 66 سوالی …

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن 4 صفحه docx

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش راهبردهای فراشناختی خواندن (کلی، حمایتی و حل مسئله) است. این پرسشنامه توسط مختاری و ریچارد(2002) …

ادامه مطلب

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند 11 صفحه docx

پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 32 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند دانلود پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی (وایلند)، در قالب word و در 11 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد …

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی 4 صفحه docx

پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: دانلود پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی بر اساس مدل فیلیپ اسمیت (سیف هاشمی، 1382)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی …

ادامه مطلب

پرسشنامه خود کارآمدی شرر 4 صفحه docx

پرسشنامه خود کارآمدی شرر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خود کارآمدی شرر شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان حس خودكارآمدی در افراد می باشد. شیوه نمره …

ادامه مطلب

پرسشنامه خود اثرمندی كودكان و نوجوانان (SEQ – C) 3 صفحه docx

پرسشنامه خوداثرمندی كودكان و نوجوانان (SEQ – C) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خوداثرمندی كودكان و نوجوانان (SEQ – C) پرسش نامه خود اثرمندی كودكان و نوجوانان شامل 23 مادهاست كه از سه خرده آزمون خوداثرمندی اجتماعی، …

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی 4 صفحه docx

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 84 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان (1997) ساخته شده است، این مقیاس دارای 5 ماده می‌باشد که منعکس کننده ادراک دانش‌آموزان از شایستگی‌شان در انجام تکالیف …

ادامه مطلب

پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز 2 صفحه docx

پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 2 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خوشبختی دکترلنتز این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن به صورت کلی ارزیابی میزان وجود حس خوشبختی در افراد است. طیف پاسخ گویی آن بدین صورت است …

ادامه مطلب

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله 4 صفحه docx

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه طبقه دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد) می باشد. …

ادامه مطلب

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی (ویژه زنان) 10 صفحه docx

پرسشنامه درونگراییبرونگرایی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی (ویژه زنان) مشخصات « پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی (ویژه زنان)» روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 16 سوالی نوع فایل: word اگر به …

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور 4 صفحه docx

پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور در این پژوهش سبک دلبستگی به والدین براساس پاسخگویی به پرسش‌نامه ‌هازن و شیور (1987)؛ به نقل از وفاییان، 1385) مشخص …

ادامه مطلب

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی 6 صفحه docx

پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 46 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی عابدی(1372) با اقتباس از آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس(حقیقت، 1377) برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه 60 گویه ای در چهار بعد سیالی(16 گویه)، …

ادامه مطلب

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) 8 صفحه docx

پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 8 حجم فایل: 26 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ) این پرسشنامه در سال 1938 تا 1957 توسط کارال را جرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه …

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی 4 صفحه docx

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi) 46 آیتمی این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار …

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم خلق منفی 3 صفحه docx

پرسشنامه تنظیم خلق منفی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 13 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه تنظیم خلق منفی پرسشنامه تنظیم خلق منفی در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc روش نمره گذاری به منظور نمره گذاری سوالات بر طبق جدول زیر …

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان 1 صفحه docx

پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان مشخصات « پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان » روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 10 سوالی …

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا 3 صفحه docx

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، …

ادامه مطلب

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی 3 صفحه docx

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی این مقیاس توسط گراتزو روئمر(2004)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویه‌ها در …

ادامه مطلب

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه 4 صفحه docx

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 20 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه پرسشنامه زیر به بررسی جو توانمندسازی در سازمانی می پردازد كه شما در آن شاغل هستید، لطفاً هر عبارت را دقیقاً …

ادامه مطلب

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) 3 صفحه docx

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 16 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن …

ادامه مطلب

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود 6 صفحه docx

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 21 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود این صفحات شامل مواردی مرتبط با افکار، احساس و رفتار فرد می باشد.در …

ادامه مطلب

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 18 صفحه docx

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 40 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه چند محوری بالینی میلون3 پرسشنامه چند محوری میلون ((MCMI یک پرسشنامه خود سنجی استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت،سازگاری هیجانی،ونگرش …

ادامه مطلب

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر 4 صفحه docx

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر فرمت فایل: docx تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 19 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل و توضیحات: پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر از 40 سوال تشکیل شده که 20 سوال اول حالت اضطراب و 20 سوال دوم رگه اضطراب را …

ادامه مطلب