انتروپی 55 صفحه doc

آنتروپی بی نظمی (آشفتگی) یا عدم قطعیت یک سیستم را بیان می‌کند انتروپی بردار زمان (درگاشت) است یعنی یک شاخص اساسی برای تشخیص گذشت زمان است هر جا مقدار آنتروپی افزایش داشته باشد، نشان می‌دهد که پیکان زمان به سمت آینده است از دیدگاه انرژی آزاد انتروپی با گرمایی که برای انجام کار در دسترس نیست، ارتباط دارد انتروپی اندازه بی‌نظمی سامانه (سیستم) یا م

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 138 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

در لفظ انتروپی به مفهوم هرج و مرج و بی نظمی است. در تئوری اطلاعات، مفهوم آنتروپی در خصوص اقلام صورتهای مالی به ارزیابی وجود یا عدم وجود پایداریِ، استمرارپذیری و یا ارتباط بنیادین بین اقلام ترازنامه یا سودوزیان اشاره دارد بدین معنی که یک کمیت مالی یا یک سیگنال یا یک رخداد مالی تا چه حد تصادفی یا اتفاقی یا اینکه تا چه میزان استمرار پذیر است. آنتروپی اطلاعات که به نام انتروپی شانون هم شناخته می‌شود در زمینه مباحث مالی، در واقع میزان تصادفی بودن شواهد یا اقلام صورتهای مالی را به صورت یک سنجه ریاضی گزارش می‌کند و معیاری برای ارزیابی همگرایی یا ارتباط درونی و میزان پایداری سیستم مالی است. کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال: بنابر تئوری اطلاعات، آنتروپی معادل عدم اطمینان در یک سیستم است. از این رو با اندازه گیری آنتروپی، می توان میزان عدم اطمینان ناشی از تغییرات گزارشهای مالی را تعیین نمود. در نهایت آنتروپی محاسبه شده به عنوان ریسک سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، فرضیات برای مشخص نمودن وجود رابطه احتمالی میان سنجه جدید و تغییرات بهای سهام ارائه شده اند. ایده اصلی این فرضیات آن است که با افزایش ریسک، تغییرات بهای سهام به علت افزایش محافظه کاری سرمایه گذاران، کاهش می یابد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” انتروپی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – انتروپی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
آنتروپی;تغییرات سود;سرمایه گذاری;استفاده کنندگان اطلاعات مالی;تجزیه و تحلیل صورت های مالی

حسابداری ملی 46 صفحه ppt

حسابداری ملی پیدایش اقتصاد کلان درآمد قابل تصرف روشهای محاسبه تولید ملی روش درآمد روش هزینه روش تولید ارزش افزوده کارمزد احتسابی تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص ملی شمول تولید ملی محدودیت های حسابهای ملی شاخص توسعه انسانی توزیع درآمد ضریب جینی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 601 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

حسابداری ملی
پیدایش اقتصاد کلان
درآمد قابل تصرف
روشهای محاسبه تولید ملی
روش درآمد
روش هزینه
روش تولید
ارزش افزوده
کارمزد احتسابی
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص ملی
شمول تولید ملی
محدودیت های حسابهای ملی
شاخص توسعه انسانی
توزیع درآمد
ضریب جینی

….

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حسابداری ملی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حسابداری ملی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حسابداری ملی;پیدایش اقتصاد کلان;درآمد قابل تصرف;روشهای محاسبه تولید ملی;روش درآمد;روش هزینه;روش تولید ;ارزش افزوده;کارمزد احتسابی;تولید ناخالص داخلی ;تولید ناخالص ملی ;شمول تولید ملی;محدودیت های حسابهای ملی;شاخص توسعه انسانی;توزیع درآمد;ضریب جینی

نمونه فاکتور فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران 1 صفحه ppt

فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 2 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه فاکتور فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه فاکتور فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فروش تورال و ارائه خدمات توسعه به ایران;فروش نرم افزار حضور و غیاب;فروش اولترا مانیتورینگ;فروش پروکس گیت;فروش نرم افزار میهمان;فروش نرم افزار ژتون;فروش آپدیت;فروش توسعه نرم افزار;فروش نرم افزار تحت وب;تعمیرات دستگاه مشتریان و نمایندگان;فروش آپدیت و توسعه نرم افزار;فروش تورال (تک فاکتور) به مشتریان فعلی;قراردادهای پشتیبانی و نگهداری گیت

اکسل صورتحساب فروش كالا و خدمات 1 صفحه ppt

صورتحساب فروش كالا و خدمات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 8 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

صورتحساب فروش كالا و خدمات

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اکسل صورتحساب فروش كالا و خدمات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اکسل صورتحساب فروش كالا و خدمات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
صورتحساب فروش كالا و خدمات;نمونه صورتحساب فروش كالا و خدمات;فرم صورتحساب فروش كالا و خدمات;اکسل صورتحساب فروش كالا و خدمات;نمونه صورت حساب;نمونه فکتور فروش کالا و خدمات

اکسل سیستم ارسال كالا 1 صفحه rar

سیستم ردیابی مواد و قطعات سسیستم مدیریت پالت سیستم پرسنلی سیستم اقلام بحرانی و مازاد انبار سیستم نوسازی و تعمیرات پالت سیستم اقلام راکد سیستم ارسال قطعات به سایتهای داخلی سیستم طرح نظارت سیستم بسته بندی قطعات تولیدی و مواد شیمیایی سیستم اقلام بحرانی سیستم انبارداری سیستم روت کارت سیستم کنترل موجودی منطقه LA سیستم اموال سیستم ردیابی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

سیستم ردیابی مواد و قطعات
سسیستم مدیریت پالت
سیستم پرسنلی
سیستم اقلام بحرانی و مازاد انبار
سیستم نوسازی و تعمیرات پالت
سیستم اقلام راکد
سیستم ارسال قطعات به سایتهای داخلی
سیستم طرح نظارت
سیستم بسته بندی قطعات تولیدی و مواد شیمیایی
سیستم اقلام بحرانی
سیستم انبارداری
سیستم روت کارت
سیستم کنترل موجودی منطقه LA
سیستم اموال
سیستم ردیابی قطعات خارجی
سیستم ردیابی ارسال اقلام توسط سازندگان
كانبان
تحویل قطعات تولید
انبار بازگشایی پك
سیستم ارسال كالا
سیستم ارتقای رضایت مشتری-سارم
سیستم ردیابی قطعات خارجی
سیستم ردیابی ارسال اقلام توسط سازندگان
درخواست كالای تولیدی
اعلام نیاز اقلام پشتیبانی تولید
مدیریت اسناد الكترونیكی
مدیریت پلاك
سیستم فروش
سیستم مدیریت سیستمهای فروش
سیستم گزارشات مدیریتی فروش
سیستم گزارشات فروش (زیر سیستم)
سیستم جامع لجستیك
سیستم PDI
فروش صادراتی
سیستم مدیریت توزیع و كنترل خودروهای امانی
سیستم مدیریت تحویل
سیستم رسیدگی به شکایت CRM
پورتال CRM
كارتهای كنترلی
كنترل مصرف قطعات خودرو و موتور
انتقال اطلاعات جدول orda91t از ساپكو
كنترل فرایند نوین
سیستم نگهداری و تعمیرات
نگهداری و تعمیرات ایران خودرو خراسان
اطلاعات مرجع كیفیت
كنترل عملكرد تجهیزات لجستیكی
كنترل اجرای سیستمهای مكانیزه
تبدیل اطلاعات نگهداری و تعمیرات
سیستم انتقال اطلاعات سیستم BOM از MainFrame به SqlServer
سیستم كلیم قطعات CKD و خرید خارجى
واكنش بهنگام Reactivity
ارزیابی و کنترل کیفی محصول ( آدیت )
مدیریت پروژه های كیفی
سیستم یكپارچه كیفیت بدنه سازی
سیستم طرح نظارت ژئومتری CMM
خودروهای كارشناسی
سیستم عملیات تولیدی
سیستم ساختار محصول و تغییرات مهندسی
تجاری سازی محصول COM
كالیبراسیون
سیستم ثبت دوباره كاری DataCapture
سیستم شكایت مشتری معاونت سواری سازی
سیستم تست تخریب
پردازش دسته اى
سیستم اطلاعات شناسنامه قطعات تولیدی
سیستم خروج دارایی های ثابت
سیستم نمایه های كیفی رضایت مشترى
SFC
سنكرون
ردیابی قطعات
ردیابی موتور
توقفات

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اکسل سیستم ارسال كالا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اکسل سیستم ارسال كالا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سیستم ردیابی مواد و قطعات;سسیستم مدیریت پالت;سیستم پرسنلی;سیستم اقلام بحرانی و مازاد انبار;سیستم نوسازی و تعمیرات پالت;سیستم اقلام راکد;سیستم ارسال قطعات به سایتهای داخلی; سیستم طرح نظارت;سیستم بسته بندی قطعات تولیدی و مواد شیمیایی;سیستم اقلام بحرانی;سیستم انبارداری;سیستم روت کارت;سیستم کنترل موجودی منطقه LA;سیستم اموال;سیستم ردیابی

پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی 20 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 580 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی “می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موازد زیر می باشد:

دولت و مالیه عمومی

دولت و بودجه از دیدگاه مکاتب اقتصادی

مکتب کلاسیک ها

مکتب اقتصادی کینزین ها

مکتب کلاسیک های جدید

بودجه و حدود وظایف دولت ها در عصر حاضر

وظیفه تخصیص

وظیفه توزیع

وظیفه تثبیت

اهمیت و ضرورت بودجه

سیر تکاملی بودجه بندی

تعاریف و مفاهیم اساسی بودجه

تعریف بودجه با تاکید بر جنبه ی سیاسی آن

تعریف بودجه با تاکید بر جنبه ی اقتصادی و مالی آن

تعریف بودجه با تاکید بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی آن

اهداف بودجه بندی

عوامل تاثیرگذار بر بودجه بندی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی;دولت و بودجه از دیدگاه مکاتب اقتصادی;اهمیت و ضرورت بودجه;سیر تکاملی بودجه بندی;تعاریف و مفاهیم اساسی بودجه;اهداف بودجه بندی;عوامل تاثیرگذار بر بودجه بندی

پاورپوینت تصویب بودجه 17 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت تصویب بودجه در حجم 17 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 736 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت تصویب بودجه

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” تصویب بودجه ” می باشد که در حجم 17 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موازد زیر می باشد:

اهمیت لایحه بودجه

صلاحیت مالی و بودجه ای پارلمان

خصایص قانون بودجه در مورد مخارج

خصایص قانون بودجه در مورد درآمدها

خصایص قانون بودجه از دیدگاه ضوابط تصویب

کیفیت تصویب بودجه در مجلس

شور در لایحه بودجه

موارد خاص در تصویب بودجه

امتناع از تصویب بودجه

بودجه یک یا چند دوازدهم

پاورپوینت تهیه شده قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت تصویب بودجه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت تصویب بودجه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت تصویب بودجه ;اهمیت لایحه بودجه ;خصایص قانون بودجه ;کیفیت تصویب بودجه در مجلس ;شور در لایحه بودجه ;موارد خاص در تصویب بودجه ;امتناع از تصویب بودجه;بودجه یک یا چند دوازدهم

پاورپوینت اجرای بودجه 20 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت اجرای بودجه در حجم 20 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 778 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت اجرای بودجه

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” اجرای بودجه ” می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موازد زیر می باشد:

اجرای بودجه

ابلاغ بودجه

مبادله موافقت نامه طرح و فعالیت

تخصیص اعتبار مصوب

مراحل تفصیلی مصرف اعتبارات

اجرای بودجه در مورد درآمدها

روش های انعطاف پذیری بودجه

اصلاح و متمم بودجه

اعتبارات ردیفهای متفرقه(عمومی)

تبصره های بودجه

معاملات دولتی

پرهیز از اصراف در مصرف اعتبارات

پاورپوینت تهیه شده قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت اجرای بودجه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت اجرای بودجه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت اجرای بودجه ;اجرای بودجه ;ابلاغ بودجه ;مبادله موافقت نامه طرح و فعالیت ;تخصیص اعتبار مصوب ;مراحل تفصیلی مصرف اعتبارات ;اجرای بودجه در مورد درآمدها ;روش های انعطاف پذیری بودجه ;اصلاح و متمم بودجه;اعتبارات ردیفهای متفرقه(عمومی);تبصره های بودجه;پرهیز از اصراف در مصرف اعتبارات

پاورپوینت کنترل بودجه 15 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت کنترل بودجه در حجم 15 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 602 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت کنترل بودجه

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 15 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” کنترل بودجه ” می باشد که در حجم 15 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موازد زیر می باشد:

کنترل اجرای بودجه

انواع کنترل

نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی)

نظارت مالی

راههای اعمال نظارت مالی

نظارت عملیاتی

نظارت و کنترل قوه مقننه (نظارت بیرونی)

نظارت قضایی

نظارت پارلمانی

نظارت سیاسی(پارلمانی در ضمن سال)

نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی (تفریغ بودجه)

هدف های تفریغ بودجه

پاورپوینت تهیه شده قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت کنترل بودجه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت کنترل بودجه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت کنترل بودجه ;کنترل اجرای بودجه ;نظارت و کنترل قوه مجریه ;راههای اعمال نظارت مالی ;نظارت عملیاتی;نظارت و کنترل قوه مقننه ;نظارت قضایی;نظارت پارلمانی ;نظارت سیاسی;نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی ;هدف های تفریغ بودجه

پاورپوینت روش های تنظیم بودجه 15 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت روش های تنظیم بودجه در حجم 15 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 601 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت روش های تنظیم بودجه

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 15 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” روش های تنظیم بودجه ” می باشد که در حجم 15 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موازد زیر می باشد:

روش های پیش بینی درآمد

روش سال ما فبل آخر

روش حد متوسط

روش پیش بینی مستقیم

روش سنجیده منظم

روش برآورد هزینه ها

بودجه متداول

بودجه ریزی افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه عملیاتی

مقایسه بین بودجه برنامه ای و عملیاتی

بودجه بندی بر مبنای صفر

مزایای بودجه بندی بر مبنای صفر

نظام طرح ریزی-برنامه ریزی – بودجه بندی

پاورپوینت تهیه شده قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت روش های تنظیم بودجه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت روش های تنظیم بودجه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت روش های تنظیم بودجه;روش های پیش بینی درآمد ;روش برآورد هزینه ها ;بودجه متداول;بودجه ریزی افزایشی;بودجه برنامه ای;بودجه عملیاتی ;مقایسه بین بودجه برنامه ای و عملیاتی ;بودجه بندی بر مبنای صفر ;مزایای بودجه بندی بر مبنای صفر