بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی 113 صفحه doc

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نیروی كار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای كه با افزایش آن به عنوان یك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل: 71 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

از دیرباز بحث بهره وری متوجه جنبه های فناوری و اقتصادی مبتنی بر ورودی بوده است این دیدگاه در محیط اجتماعی فناوری و اقتصادی كه به سرعت در حال تغییر است بیش از پیش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.

نگرانی روزافزون جامعه مدنی در خصوص كیفیت زندگی حفاظت از محیط زیست محرومیت و بیكاری بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعی بقیه ؟؟ مفهوم اصلی بهره وری است بنابراین فراتر از ابعاد اقتصادی بهره وری رفته و توجه خود را به تأثیرات اجتماعی و عوامل تعیین كننده آن معطوف سازیم.

جهت دستیابی به بهره وری و رقابت بلندمدت لازم است سرمایه اجتماعی و انسانی تحت كنترل قرار گیرد عدم تعادل و نابرابری به ؟؟ در اقتصاد بازار تبدیل شده است این استباط عمومی كه وظیفه شركت ها سودرسانی به سرمایه گذاری است احساس نارضایتی مردم را برانگیخته است.

توجه بیش از پیش به توسعه پایدار حاكمیت شركتی مسئولیت ها و اخلاق اجتماعی استانداردها ؟؟ اجتماعی و غیره نمایانگر ؟؟ در الگوی رشد بهره وری می باشد به معنای دیگر عدالت اجتماعی تنها یك مسئله اجتماعی نیست بلكه به طور بالقوه پیامدهای جدی را برای حركت بهره وری كه ارتقاء كیفیت زندگی برای تمامی افراد می باشد دیدگاهی جامع از بهره وری لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادی را در نظر بگیرد.

توجه به تأثیرات اجتماعی پیشرفت ها و عوامل تعیین كننده آن كه بهره وری تأثیر گذاشته به شكل مبرم مورد نیاز است و این خود نیازمند تعریف ساز وكار جدید برای بهره وری است كه به جای صرف به استفاده از منابع دربرگیرنده نوع و میزان تولید و قابلیت آن با استفاده از منابع جهت ایجاد سازمان ها و جوامعی سازنده و سالم باشد.

پس جهانی كردن مسائل فوق نتایج فوق العاده ناهنجاری كه ناشی از ؟؟ اقتصاد می باشد مردم را به تعدیل تأثیر نظام سرمایه داری حساس نموده، این در حالی است كه نیروی كار بازار نقش مهمی در ارتقاء بهره وری ایفا می كند و می تواند منجر به نتایج ناعادلانه و غیر قابل قبول شود.

دلیل و اهمیت بهره وری از بعد اجتماعی آن است كه بهره وری حق انتخاب ؟؟ افراد را افزایش می دهد رشد بهره وری با عرضه كالای مصرفی بیشتر خدمات عمومی بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقیر ساعت های كلمه ی كمتر و تركیب این چهار گزینه درآمد خاصل افراد را افزایش می دهد.

تشخیص عوامل تعیین كننده اجتماعی بهره وری یعنی آموزش بهداشت و همكاری كار و تجارب گامی مهم و رو به جلو در تحلیل عوامل كل رشد بهره وری است.

هدف از بهبود بهره وری تنها درآمد بالا نیست بلكه رفاه اقتصادی است مركز مطالعات استاندارد یك شاخص رفاه اقتصادی برای سطوح مصرف موجودی ثروت كیفیت و امنیت ایجاد نموده است و تأثیرات نسبت روی رفاه اقتصادی اجتماعی ؟؟ با این تعاریف شرط لازم برای رشد بهره وری و اقتصادی حكومت سیاسی خوب است در طی چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفریقا منجر به عملكرد بسیار بد اقتصادی در این كشور شد در حالی كه تعدادی از كشور آسیایی با داشتن دولت های باكفایت و با صداقت به رشد سریع اقتصادی و بهره وری زیاد دست یافتند.

ضعف دولت ها باعث مهاجرت نیروی متخص به سایر كشورهایی كه قابلیت استفاده از نیروی متخصص را داشته می شود و باعث افزایش بهره وری آن كشورها می گردد پس عوامل تعیین كننده اجتماعی تأثیر مهم بر رشد بهره وری و متعاقباً رفاه اجتماعی كشور دارد باید برای ارتقاء بهره وری و توسعه اجتماعی كوشش كرد.

چشم انداز تاریخی

بهره وری چیست؟

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نیروی كار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای كه با افزایش آن به عنوان یك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد.

شاید به طور رسمی وجه نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام كوئیزنی(Quesny) در سال1766 میلادی ظاهر شد. در سال1950 سازمان همكاری اقتصادی ارویا(GEEC) تعریف كامل از بهره وری به شرح زیر ارائه داد.

بهره وری خارج قسمت بازده یكی از عوامل تولید است به این دلیل تركیب بهره وری و سرمایه و بهره وری سرمایه گذاری مواد خام بسته به این كه بازده در ارتباط با سرمایه گذاری و یا مواد خام و غیره باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

تا پیش از دهه1960 بهره وری نیروی كار در آمریكا اساس منظم داشت به عبارت دیگر تا جنگ جهانی دوم یعنی تا سال1965 با نرخ متوسط2/3 درصد رو به رشد بوده و پس از آن سیر نزولی یافت.

آدام اسمیت در كتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت ریشه های ثروت ملل موضوع تقسیم كار را به عنوان افزایش كارایی مطرح كرد كه متعاقباً همین بحث به عنوان تقسیم كار و سودجویی از نیروی متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمایه است این باعث امكان رشد اقتصادی آمریكا و توانایی روزافزون آن جامعه و تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری در مقیاس گسترده شد.

بهره وری در آمریكا عمداً در سال1970 شكل گرفت و اولین كمیسیون بهره وری در این سال تأسیس گردید در سال1955 مركز بهره وری ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزی حركت بهره وری در بخش خصوصی در ژاپن با شعار دیدگاه ؟؟ بهره وری شامل احترام به مردم به منظورترویج و پیشبرد رفاه انسانی و اجتماعی بود تأسیس گردید كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:

الف: بهبود بهره وری در نهایت موجب افزایش امكان اشتغال و كنترل سطح بیكاری و تحلیل آن به پایین ترین حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هایی كه مورد نیاز می باشند.

ب: مدیریت و كارگران روش های عملی بهبود بهره وری را مطالعه كنند.

ج: نتایج حاصل از بهره وری منتشر و توزیع گردد.

بعد از آن سعی شد یك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وری اروپا تأسیس شد در سال1959 تا1960 كل ابتكارJPC كنفرانس بین المللی به منظور تأسیس سازمان بهره وری آسیا(APO) به توافق رسیدند كه شامل8 كشور از جمله كره، چین، فیلیپین، تایلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسیس گردید ایران تا قبل از انقلاب عضو این سازمان بود كه بعد از آن عضویت قطع گردید تا سال1370 كه به صورت رسمی سازمان بهره وری ایران تأسیس گردید و اكنونAPO دارای16 عضو از جمله بنگلادش، جمهوری چین، هنگ كنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، جمهوری كره، مالزی، نپال، پاكستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانكا و تایلند می باشد كه كشورها دارای سازمان ملی بهره وری می باشند. سازمان بهره وری ایران در سال1377 به سازمان اداری و امور استخراجی ملحق شد كه پیشتر به دنبال ترویج و اشاعه فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه می باشد.

بهره وری چیست؟

بهره وری مفهوم ساده ای دارد رابطه بین ستاره Qutput یك سازمان و نهادinput مورد نیاز را می توانیم عنوان كنیم كه ستاره را بر نهاده تقسیم كنیم و بهره وری را تعیین كنیم و همچنین می توانیم با بهبود این نسبت به تعداد بهره وری بیافزائیم به این معنا كه با سطح معینی نهاده ستاده بیشتری را به دست آوریم عامل پیچیده در بهره وری كیفیت است كه بهره گیری اثربخش تر از منابع را در حالی كه محصولات به صورت معیوب یا ناقص ارائه گردند می توان بهره وری دانست و آیا رابطه ای بین بهره وری كیفیت وجود دارد به عنوان مثال بهره وری در یك كشور مثل ژاپن برای یك كارخانه با تولید روزانه 6600 تن مصرف برق 90 كیلووات است در حالی كه در ایران115 كیلووات زمین كارخانه ژاپنی2/0 كیلومتر مربع در حالی كه ایران4 كیلومتر مربع و یا ساعت كار در كارخانه ژاپنی در هفته49 تا60 ساعت در كره جنوبی 54 تا70 در آمریكا36 تا40 در حالی كه در ایران6تا9 ساعت در هفته می باشد و این به علت پایین بودن بهره وری و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وری در ایران است كه باید سعی در افزایش و تهیه بازخورد دقیق و ارزیابی عملكرد مدیریت در این راستا باشیم.

بهره وری در سازمان

بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و مؤثر و كارآمد از منابع تقلیل ضایعات كاهش قیمت تمام شده، بهبود كیفیت، رضایت مشتریان و افزایش انگیزه و علاقه كاركنان و نهایتاً هدف از بهبود بهره وری عبارتست از استفاده بهینه از منابع مادی نیروی انسانی تسهیلات و غیره به ورش علمی با كاهش هزینه ها تولید و گسترش بازار افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزد واقعی و بهبود معیار زندگی به آن گونه كه به سود كارگر مدیریت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مفهوم فنی بهره وری چیست؟

تعریف بهره وری زمانی كه یك جواب دقیق مورد نیاز است كار آسانی نیست به اصطلاح بهره وری یك مفهوم گسترده ای است كه شامل دو دیدگاه اصلی است نسبت میان ورودی و خروجی به عنوان یك نگرش ذكر شده است خروجی نتیجه یك عملكرد یا نتیجه یك سود خالص را بیان می كند ورودی به منابع مصرف شده در تولید و یا توزیع خروجی مربوط می باشد بعضی مواقع مفاهیم مربوط به تولید وسیله بسیار مفیدی جهت سنجش بهره وری می باشد این اندازه گیری یك توانایی را برای به كار گیری راندمان منابع موجود در تولید كردن خروجی خواسته شده می باشد در نتیجه تغییراتی را در بهره وری منعكس می كند با این وجود مشكلاتی ممكن است مطرح شد كه آیا ورودی و خروجی فقط كمی مورد بررسی واقع شود و دیدگاه كیفی نادیده گرفته شود در بعضی از موارد ممكن است باعث تضاد در مدیریت به علت كاهش قدرت كاری در تلاش كردن برای افزایش بهره وری كار شود برای غلبه كردن بر این مشكل مفهوم اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم مفهوم اجتماعی بهره وری چیست.

بهره وری نباید فقط به عنوان یك مفهوم فنی محدود شود چون دارای مفهوم اجتماعی نیز است بهره وری یك نگرش ذهنی است و دائماً سعی در بهتر كردن چیزهایی كه از قبل وجود داشته اند می كند آن بر اساس عقیده ای كه یك شخص می تواند كارهای ؟؟ را بهتر از دیروز و كارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهند و پایه گذاری شده است از حالا به بعد می توان بهره وری را یك هدف مشترك برای همه اشخاص دانست كه باعث دست یافتن به كیفیت بهتر زندگی برای همه شود.

مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟

بهره وری به توانایی برای ایجاد كردن ارزش بیشتر برای مصرف كنندگان مربوط می‌باشد برای وجود داشتن بسیاری از سازمان های تجاری هدف و پایه اقتصادی خلق ارزش ها می باشد سود اقتصادی برای تمام موارد اعم از كارمندان مدیران دولت و بانكداران در واژه های ارزش افزوده اندازه گیری شده است كه ممكن است از افزایش در ارزش افزوده و از گسترش در سرمایه و كار به دست آمده است در هر صورت بهره وری از انعكاس مدل رشد منابع پربازده و برتری خروجی در رشد از زمانی كه ایجاد شده ارزش بیشتری را برای مشتریان در نظر گرفته است در نتیجه یك رشد ادامه دادنی طولانی مدت در اقتصاد نمی تواند فقط به استراتژی گسترش و توسعه بستگی داشته باشد.

مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟

از دیدگاه مدیریت بهره وری دارای راندمان می باشد همانگونه كه ذكر شد راندمان و تأثیر هر دو رابطه مربوط به اطمینان حاصل كردن در مدیریت می باشد در نتایج و خدمات انجام شده به روش درست در تمام زمان ها خواستار باشیم این مفهوم بهره وری یك معنی كارآمد در كنترل كردن و بهتر كردن بهره وری در سطوح سازمان دهی شده و یا مقیاس كوچك تر فراهم می كند.

بهره وری چیست/ مفهوم تكمیل كننده

بهره وری به عنوان یك هدف توسط مفهوم اجتماعی بهره وری توضیح داده شده است و به عنوان یك روش به مفاهیم فنی و اقتصادی و مدیریت مربوط می شود. انتخاب بهتر برای یك استراتژی دراز مدت از تلاش برای بهبود بهره وری ناشی از رشد اقتصادی را در بر گرفته كه شامل گسترش كار و سرمایه و بهبود كیفیت ورودی می باشد دیدگاه بهبود كیفیت سرمایه نیروی انسانی و بخش گسترده تری مربوط خواهد شد.

قوانین بهره وری

بعد از دانستن این كه بهره وری در مورد چه چیزهایی است موضوع دیگر آگاهی داشتن از قوانین اصلی می باشد این قوانین شامل سه عضو بوده كه در زیر توضیح داده شده‌اند.

1- قانون افزایش اشتغال

در طولانی مدت بهبود بهره وری اشتغال را افزایش خواهد داد با این وجود در طول تغییر و یا قبل از آن نتایج بهتری از بهره وری به دست می آید دولت و مردم باید در تولید مناسب اقدامات جابجایی نیروی كار به مناطق كه احتیاج می باشد و مانع بیكاری می گردد همكاری داشته باشند.

2- قانون مدیریت نیروی كار

در پیشرفت قاطع اندازه گیری شده برای افزایش بهره وری و كار مدیریت از شرایط موجود برای اقدامات خاص كه باید در زمینه های مطالعه بحث و گفتگو و ژرف نگری مانند بخش ها یا اندازه گیری ها با یكدیگر همكاری كند.

3- قانون توزیع منصفانه

نتیجه پیشرفت بهره وری باید به مدت در میان مدیران نیروی كار مصرف كنندگان توزیع شود.

ارتقاء بهره وری از طریق توسعه افراد

توسعه تعلیم و آموزش سه روز مجزا اما مرتبط به هم هستند.

توسعه به معنای گسترش هر چه بیشتر آشكارسازی تمام چیزها كه به صورت بالقوه وجود دارد.

تعلیم به معنای ترتیبی برای پرورش عادت ها، حالت ها و قابلیت های هوش و نیز یكی آموزش فراگیری دستور العمل ها ؟؟ برای یك هنر حرفه شغل و یا تمرین مخصوص و لازم برای حرفه ای شدن از طریق این دستورالعمل ها و تمرین های علمی رابطه این تعاریف با نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی به نحو گسترده با آموزش و توسعه به كار برده می شود نیروی انسانی با ارزش ترین منبعی هست كه هر سازمان دارد و بنابراین نباید به آنها به عنوان عامل هزینه بلكه به عنوان عامل سرمایه گذاری نگاه كنیم و یا به عبارت دیگر بهره وری بهترین استفاده از تمام منابع برای به دست آوردن حداكثر ارزش افزوده مربوط به آنها است تمركز روی خروجی (تولید) در تمام سطوح در تمام سازمان‌ها و واحدهای كسب و كار و تمام تیم ها و همه افراد است بنابراین توسعه منابع انسانی باید در تمام این سطوح عمل كند، این تعریفHRD(Human Resurese Development) می باشد.

به عنوان مثال یك شركت متوسط زمانی كه با بحران اقتصادی مواجه می شود جهت افزایش بهره وری قسمتی از هزینه آموزش و كار اكنون را قطع می كند و یك چهارم نیروهای كار را بیكار می كند و پس از اینكه جامعه رو به ترقی رفت چون این شركت چهره برجسته ای از نظر نیروی انسانی ندارد مدیران درك خواهند كرد كه نیروی كار، نه فقط برای بهبود سطح بهره وری بلكه به خاطر به دست آوردن یك موقعیت اقامتی واقعی در بلندمدت توسعه بخشید پس نیروها به آموزش اعزام می كنند این تزریق عظیم پول و دقت و آموزش و كارآموزی مورد نظر و منطبق با دید شركت در ارتباط باHRD بوده و بهره وری را كم كم افزایش می دهد و كار سریع تر پربازده تر و انعطاف پذیر تر صورت می گیرد بنابراین توسعه نیروی كار بهبود بنیادین در بهره وری داشته و در تمام سطوح را به دنبال دارد و می توان گفت بهره وری سرمایه گذاری افراد است و كمك بزرگی به رشد آن می كند مشروط بر اینكه با دقت برنامه ریزی شود و نیاز به كسب و كار مربوط باشد پس مهم است تا با دیدگاه روش و واقع گرا از بهبود پایدار بهره وری و رشد مرتبط با كسب و كار در هر سازمان به وسیله ارزش نهادن به كاركنان داشته باشیم.

بهره وری و مدیریت

چشم انداز

در مورد كسب و كار مدیران ارشد باید دیدگاهی روشن و بدون تزلزل همراه با قاطعیت و رهبری و خلاقیت و مهارت برای حركت یك سازمان به جلو در جهت واقعیت بخشیدن به دیدگاه مورد نظر داشته باشد. یك سازمان باید دارای چشم انداز رسالت و یك راهبرد و هدف برای شركت باشد كه از آنها سیاست ها برنامه هایی برای هر زمینه از فعالیت را می توان نتیجه گرفت.

مكتب مدیریت علمی در سال1900 میلادی با كار فرد در یك ونیلوتیلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد و به عنوان یك مهندس بهره وری پایین مشاغل تولیدی را مورد انتقاد قرار داد او معتقد بود كه مطالعه علمی نحوه انجام دادن كار می توان روش عقلانی تر و هدفمند تر و مؤثرتر برای انجام دادن كار باشد مدیریت افراد به وسیله پاداش های اقتصادی برآمیخته می شود و اگر فرصت های بیشتری بر آنها پیشنهاد شود به آن سمت دوری می كردند بنابراین تیلور به سادگی بیان كرد: 1- برای هر كار فیزیكی باید آن كار به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد. 2- با آموزش چگونگی انجام كارها به كارگران بهره وری را افزایش دهیم. 3- كارگران باید مشتقات آموزش باشند و بیشتر آنان را برای انجام كارها به كار می رسیم كه آموزش دیده اند.

تیلور دردسرهای زیادی را آفرید اتحادیه كارگران آمریكا و كارفرمایان نسبت به نظریه‌های او شك داشتند در سراسر خاك آمریكا را پیاده طی كرد تا راه حل را كشف كند تا بتواند با صرف كمترین هزینه و انرژی تولید را افزایش دهد او درباره انضباط در سیستم گفت كه باید یك مرد بزرگ و یك در كوچك را با ؟؟ های متفاوت تجهیز كرد و بهره وری را افزایش داد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سالن رنگرزی;صنایع نساجی;بهره وری چیست;عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *